Gbaburu 18

1Yinni Gusunɔ u Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wunɛ ka wunɛn bibun bweseru ka Lefiba kpurowa i ko i bɛɛn toranun are sɔbe ì n tora Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. Adama wunɛ ka wunɛn bibun bweseru tɔnawa i ko bɛɛn toranun are sɔbe ni i kua yãku kobun sɔmburu sɔɔ. 2Ì n da kuu bekurugii ten wuswaaɔ, mi woodan kpakoro te, ta wãa, a de wunɛn tundo bisibu Lefiba bu na bu ka bɛɛ somi, wunɛ ka wunɛn bibu. 3Ba ko n da kowa ye a bu sɔ̃ɔwa kuu ten nɛnubu sɔɔ. Adama ba ǹ sãarun dendi yãnu ganu babamɔ, ǹ kun mɛ yãku yeruginu, kpa i ku ra ka gbin sɔ̃, wunɛ ka be. 4Beya ba ko n da bɛɛ somi kpa ba n da kuu ten sɔmburu ko. Tɔn tuko goo kun susimɔ mi. 5Bɛɛn tii i ko n da sɔmburu kowa yãku yerɔ ka dii te ta dɛɛre gem gem mi. Nge mɛya nɛn mɔru kun maa ka seemɔ Isireliban sɔ̃. 6Na bɛɛn tundo bisibu Lefiba gɔsa Isireliban suunu sɔɔn di. Ba sãawa nɛgibu, adama na bɛɛ bu wɛ̃wa bu ka kuu ten sɔmburu ko. 7Wunɛ ka maa wunɛn bibu, bɛɛgia yãku kobu yãku yerɔ ka sere ye ya sãa dii te ta dɛɛre gem gem sɔma. Sɔmbu tera i ko i ko. Nɛna na bɛɛ tu wɛ̃ɛmɔ. Ta sãawa kɛ̃ɛ geeru. Tɔn tuko goo ù n man susi, kon nùn gowa. 8Yinni Gusunɔ u Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee, yãku ni Isireliba ba ka man naawammɛ kpuro sɔɔ, kon bɛɛ bɛɛn saria wɛ̃ wunɛ ka wunɛn bibu. Ya ko n sãawa wooda sere ka baadommaɔ. 9Yãku ni ba koo man kua, bà n kpa, nìn sukum kaa n mɔ, ni wee, torarun yãkunu, ka yãku ni ba ra ka toraru sɔmɛ, ka gberun dĩanun yãkunu, ka kɛ̃nu. Bà n yãku ni sɔɔ nɛgia wĩa, sukum mɛ mu tia wunɛ ka wunɛn biba i mɛ kpuro mɔ. 10I ko i da i mu diwa yam dɛɛramɔ. Wunɛ ka wunɛn bii tɔn durɔ baawurewa i ko mu di. I ko mu garisiwa dĩa dɛɛranu. 11Wee ye ya ko n maa sãa bɛɛgia. Yera kɛ̃ɛ ni ba ka man naawa ba sɔ̃ɔsi beri berika. Ya ko n sãawa wunɛ ka wunɛn bibugia. Be ba dɛɛre wunɛn yɛnuɔ kpuro, bera ba koo ye di. 12Kaa maa dĩa gbiikii ni ba ka man naawan tii sua. Guma? Aa, alikamawa? Aa, tam kpama? Wunɛ ka wunɛn biba i ko n ye mɔ. 13Dĩa gbiikii ni ba ka man gesi naawa kpuro, nu ko n sãawa wunɛ ka wunɛn bibuginu. Be ba dɛɛre wunɛn yɛnu sɔɔ, bera ba koo nu di. 14Gãa ni ba maa yi nɛn sɔ̃ mam mam, nu ko n sãawa bɛɛginu. 15Bii tɔn durɔ gbiikoo ka yaa saberun buu dɔɔ gbiikuu ge ba koo man wɛ̃, ye kpuro ya ko n sãawa wunɛ Aronigia. Adama kaa dewa ba n da bii tɔn durɔ gbiikoo yakie ka sere maa yaa ye ba ku ra ka yãkuru kon buu. 16Kaa de bu ye yakiawa saa min di ya suru tia mɔ, ka sii geesun gobi nɔɔbu nge mɛ ba ra yi yĩire sãa yerɔ. Gobi yin tian bunum mu sãawa garamu wɔkuru. 17Adama a ǹ kɛtɛ buu dɔɔ gbiikuu yakiamɔ, ǹ kun mɛ yãa buu, ǹ kun mɛ boo buu. Sabe nini kpuro nu sãawa ni ba ra ka yãkuru ko. Kaa nu gowa a nin yɛm wisi yãku yerɔ kpa a nin gum dɔ̃ɔ doke kpa mɛn nuburu tu nɛ, Yinni Gusunɔ dore. 18Yen yaa kpuro ya ko n sãawa bɛɛgia nge mɛ siarabun yãkurun yaa taa nɔm geugiru ka ten guro guroru nu sãa bɛɛginu. 19Yãkunu kpuro ni Isireliba ba ka gesi na nɛn mi, ba sɔ̃ɔsi beri berika na bɛɛ nu wɛ̃ɛmɔ. Ya ko n sãawa wooda sere ka baadommaɔ wunɛ ka wunɛn bibun bweserun sɔ̃. 20Yinni Gusunɔ u maa Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ǹ tem wasi Isireliban suunu sɔɔ. Nɛna kaa n mɔ. Nɛna na sãa wunɛn arumani. 21Ye Isireliba ba wa kpuron wɔkuru baateren wɔllɔ, yen tia ye ba ra man wɛ̃, Lefibara kon ye wɛ̃ ben sɔmbu te ba mɔ̀ nɛn sãa yerɔn sɔ̃. 22Isireli be ba tie, ba ǹ maa susimɔ nɛn sãa yerɔ bu sere taarɛ wa ye ya koo de bu gbi. 23Lefibara ba koo sɔmburu ko nɛn sãa yerɔ, beya ba koo maa ben tiin toranu sɔbe ni ba koo ko mi. Ba ǹ ko ba n tem mɔ Isireliban suunu sɔɔ. Ya ko n sãawa wooda sere ka ben bibun bweserɔ. 24Adama ye Isireliba ba wa kpuron wɔkuru baateren wɔllɔ, yen tia ye ba ra man wɛ̃, yeya ya ko n sãa begia. Yen sɔ̃na na nɛɛ, ba ǹ tem gam wasi nge Isireli be ba tie. 25Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 26a Lefiba sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, Isireliban ye ba wa kpuron wɔkuru baatere sɔɔ, yen tia tia ye ba ra man wɛ̃, Lefi be, bà n ye mwa ya kua begia, ben tii bu maa wɔkuru baatere sɔɔ tia wunɔ nɛn sɔ̃. 27Nge mɛya ben tii ba koo maa ka ben kɛ̃nu na ni nu sãa nge ben gberun dĩanu, ǹ kun mɛ tam. 28Nge mɛya ba ko n da maa ye ba wa Isireliban min di kpuron wɔkuru baateren wɔllɔ tia wunɛ. Aroniwa ba ko n da ye wɛ̃. 29Kɛ̃ɛ ni ba gesi wa kpuro ba ko n da Gusunɔgia wunɛwa. Gea ba koo nùn wuna. 30Bà n Gusunɔgia wĩa, ye ya tie ya ko n sãawa begia, nge mɛ Isireli be ba tie ba ra ben alikama ǹ kun mɛ ben tam tii yiiye, bà n Gusunɔgia wĩa. 31Be ka ben yɛnugibu ba koo kpĩ bu dĩa ni di mi ba tura. Domi nu sãawa ben sɔmburun kɔsiaru. 32Bà n gea wuna nɛn sɔ̃, ma ba ye ya tie di, ba ǹ Isireliban kɛ̃ɛ ni ba man wɛ̃ disi doke, ba ǹ maa toraru garu mɔ mi sɔɔ, bu sere gbi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\