Gbaburu 2

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi ka Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2Isireliba bà n ben sansani giramɔ, ben baawure u koo win kuru girawa win bweserun gidi bɔran bɔkuɔ. Ba koo ben kuu ni girawa bu ka nɛ, Yinni Gusunɔn kuu te sikerena, kpa begii ni, nu n ka tu dɛsire fiiko. 3Sɔ̃ɔ yari yeru giara Yudaba ba koo ben sansani gira ben gidi bɔran bɔkuɔ be, ka ben tabu kowobu. Ben tabu sunɔn yĩsira Nasoni, Aminadabun bii. 4Win tabu kowobun geera sãawa nɔrɔbun suba wata ka wɔkura nnɛ ka nata (74.600). 5- 7Be ba ko n wãa ben wuuru sɔɔ bera, Isakarin bwese kɛra ka Sabulonin bwese kɛra. Isakarin tabu sunɔn yĩsira Nɛtanɛɛli, Suarin bii. Win tabu kowobun geera sãawa nɔrɔbun suba weeraakuru ka nnɛ ka nɛɛru (54.400). Sabuloniban tabu sunɔn yĩsira Eliabu, Helonin bii. 8Win tabu kowobun geera sãawa nɔrɔbun suba weeraakuru ka nɔɔba yiru ka nɛɛru (57.400). 9Be kpurowa ba sãa Yudaban tabu kowobu ma ben geera kua nɔrɔbun suba wunɔbu ka wɛnɛ ka nɔɔba tia ka nɛɛru (186.400). Isireliba bà n sanum seewa, bera ba ko n da gbi. 10Sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru giara Rubɛniba ba koo ben sansani gira ben gidi bɔran bɔkuɔ be, ka ben tabu kowobu. Ben tabu sunɔn yĩsira Elisuri, Sedeurin bii. 11Ben tabu kowobun geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeru ka nɔɔba tia ka nɛɛra wunɔbu (46.500). 12- 14Be ba ko n wãa ben wuuru sɔɔ, bera Simɛɔn bwese kɛra ka Gadin bwese kɛra. Simɛɔban tabu sunɔn yĩsira Selumiɛli, Surisadain bii. Ben tabu kowobu ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeraakuru ka nɔɔba nnɛ ka gooba wunɔbu (59.300). Gadigibun tabu sunɔn yĩsira Eliasafu, Dewɛlin bii. 15Ben tabu kowoba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeru ka nɔɔbu ka nata ka weeraakuru (45.650). 16Be ka Rubɛnin tabu kowobu kpuro ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba wunɔbu ka weeraakuru ka tia ka nɛɛru ka weeraakuru (151.450). Beya ba koo ko yiruse bà n swaa wɔriɔ. 17Yen biru, Lefiba ba koo Yinni Gusunɔn kuru sua kpa ba n wãa tabu kowo wuunu yiru ye ya gbia ka wuunu yiru ye ya wãa biruɔn suunu sɔɔ. Ben tii ba ko n swĩinɛwa nge mɛ ba ra ka sinɛ sinɛ bà n sansani giramɔ. Ben baawure u koo yɔ̃rawa win gidi bɔran bɔkuɔ. 18Sɔ̃ɔ duu yeru giara Efaraimuba ba koo ben sansani gira ben gidi bɔran bɔkuɔ be, ka ben tabu kowobu. Ben tabu sunɔn yĩsira Elisama, Amihudun bii. 19Win tabu kowobun geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeru ka nɛɛra wunɔbu (40.500). 20- 23Ben wuuru sɔɔra Manaseba ka Bɛnyamɛɛba ba koo ben sansani gira. Manaseban tabu sunɔn yĩsira Gamuliɛli, Pedasurin bii. Win tabu kowobun geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba tɛna ka yiru ka goobu (32.200). Bɛnyamɛɛban tabu sunɔwa Abidani, Gideonin bii. Win tabu kowobun geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba tɛna ka nɔɔbu ka nɛɛru (35.400). 24Be kpuro ka Efaraimun tabu kowobun geera kuawa tɔmbu nɔrɔbun suba wunɔbu ka nɔɔba ita ka wunɔbu (108.100). Bera ba ko n sãa itase bà n swaa wɔriɔ. 25Sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu giara Danuba ba koo maa ben sansani gira ben gidi bɔran bɔkuɔ be, ka ben tabu kowobu. Ben tabu sunɔn yĩsira Akiesɛɛ, Amisadain bii. 26Win tabu kowobun geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba wata ka yiru ka nata ka wunɔbu (62.700). 27- 30Ben wuuru sɔɔra Asɛɛba ka Nɛfitaliba ba koo du. Asɛɛban tabu sunɔn yĩsira Pagiɛli, Okiranin bii. Ben tabu kowobun geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeru ka tia ka nɛɛra wunɔbu (41.500). Nɛfitaliban tabu sunɔn yĩsira Ahira, Enanin bii. Win tabu kowobun geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba weeraakuru ka ita ka nɛɛru (53.400). 31Be kpuro ka Danuba ben geera kuawa tɔmbu nɔrɔbun suba wunaa wata ita sari ka nata (157.600). Isireliba bà n swaa wɔri, kpa ben baawuren gidi bɔra ya n bu gbiiye, bera ba koo be ba tie swĩi biruɔ. 32Isireli be ba koo kpĩ bu tabu ko, ben geera kuawa nɔrɔbun suba nata ka ita ka nɛɛra wunɔbu ka weeraakuru (603.550). Ba bu garawa bwese kɛra ka bwese kɛra, yɛnu ka yɛnu. 33Ba ǹ Lefiban bweseru gara yèn sɔ̃ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u ku bu gari. 34Ma Isireliba ba kua mam mam ye Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa. Ben baawure u win sansani girawa mi ben gidi bɔra ya gire. Yen biru, bà n seewa ba swaa wɔriɔ, ba ra n swĩinɛwa bwese kɛra ka bwese kɛra, yɛnu ka yɛnu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\