Gbaburu 28

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2a Isireliba wooda yeni wɛ̃ɛyɔ. A nɛɛ, bu ku duari saa ye na yi ba n da ka man kɛ̃nu naawɛ kpa bu man yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kua ni nu koo man nuburu dore. 3A bu sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, tɔ̃ɔ baatere, yãa kpɛmminu yiru ni nu wɔ̃ɔ tia tia mɔ kpa nu kun alebu gaa mɔ, niya ba koo ka man yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kua baadomma. 4Ba koo ka teeru yãkuru kowa bururu, teeru maa yoki kpaa, 5ka som kilo ita mɛ ba burina ka olifin gum ditiri tia ka bɔnu. 6Tɔ̃ɔ baateren yãku te, ta ko n sãawa nge yãku nubu durorugii te ba nɛ, Yinni Gusunɔ kua Sinain guurɔ. 7Bururu ba ko n da ka tam nɛwa ditiri tia ka bɔnu nɛn sãa yerɔ bu ka yãkuru ko ka yãa te sannu. 8Yoka, kpa bu maa man yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kua ka yãa tee te ta tie ka som ka tam nge mɛ ba raa kua bururu. Ta ko n sãawa yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru te ta koo nɛ, Yinni Gusunɔ nuburu dore. 9Tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ, yãanu yiru ni nu wɔ̃ɔ tia tia mɔ ma nu ǹ alebu gaa mɔ, niya i ko i ka nɛ, Yinni Gusunɔ yãkuru kua ka tam ka som kilo nɔɔba tia mɛ ba burina ka gum. 10I ko i n da yãku te kowa tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ tɔ̃ɔ baateren yãku dɔ̃ɔ mwaararugii ni i ra ko baasi. 11Suru baawuren tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔ, i ko i nɛ, Yinni Gusunɔ yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kuawa ka naa kpɛmi yiru, ka yãa kinɛru, ka yãa kpɛmminu nɔɔba yiru, ni nu wɔ̃ɔ tia mɔ. Kpa sabe nin baatere ta kun alebu gaa mɔ. 12I ko i ka ten baatere yãkuru kowa ka som mɛ ba burina ka gum. 13Yãa kpɛmmii nin baatere maa ka som kilo ita mɛ ba burina ka gum. Yãku dɔ̃ɔ mwaararugii niya nu koo nɛ Yinni Gusunɔ nuburu dore. 14Ì n ka kɛtɛ yãkuru mɔ̀, tam ditiri itawa i ko i ka ko. Ì n ka yãa kinɛru mɔ̀, tam ditiri yiruwa i ko i ka ko. Ì n maa ka yãa kpɛmbu mɔ̀, tam ditiri tia ka bɔnuwa i ko i ka ko. Yãku dɔ̃ɔ mwaararugii ni i ko i n da ko wɔ̃ɔn suru baawuren tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔ, niya mi. 15Yen biru, i ko i maa nɛ, Yinni Gusunɔ torarun yãkuru kua ka tɔ̃ɔ baateren yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ka ten tam baasi. 16Wɔ̃ɔn suru gbiikoon sɔ̃ɔ wɔkura nnɛse sɔɔra i ko i Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru di, nɛ, Yinni Gusunɔn sɔ̃. 17Suru win sɔ̃ɔ wɔkura nɔɔbuse sɔɔra i ko i tɔ̃ɔ bakaru tore te i ko i di sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. Tɔ̃ɔ ni sɔɔ, pɛ̃ɛ ye ba ǹ seeyatia dokewa i ko i di. 18Tɔ̃ɔ baka ten tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔ, i ko i bɛɛn sɔma deriwa, kpa i mɛnna i nɛ, Yinni Gusunɔ sã. 19I ko i man yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kuawa ka naa kpɛmi yiru, ka yãa kinɛru, ka yãa kpɛmminu nɔɔba yiru, ni nu wɔ̃ɔ tia mɔ, kpa sabe nin baatere ta kun alebu gaa mɔ. 20I ko i ka yaa saberu baatere yãkuru kowa ka som sannu mɛ ba burina ka gum. Ì n yãkuru mɔ̀ ka naa, som kilo nɔɔba nnɛwa i ko i ka ko. Ì n ka yãa kinɛru mɔ̀ som kilo nɔɔba tia i ko i ka ko. 21Ì n maa ka yãa kpɛmbu mɔ̀, som kilo itawa i ko i ka ko. 22Yen biru, kpa i boo kinɛru go i ka torarun yãkuru ko. 23Yãku ni kpurowa i ko i n da ko tɔ̃ɔ baateren bururun yãku dɔ̃ɔ mwaararugii te baasi. 24Sɔ̃ɔ nɔɔba yiru ye sɔɔ, i ko i nɛ, Yinni Gusunɔ yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kuawa baadomma te ta koo man nuburu dore tɔ̃ɔ baateren bururun yãku dɔ̃ɔ mwaararugii te baasi. 25Yen sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse, i ko i bɛɛn sɔma deriwa kpa i mɛnna i man sã. 26Gɛ̃ɛbun tɔ̃ɔ bakaru sɔɔ, i ko i ka nɛ, Yinni Gusunɔ bɛɛn gbean dĩa gbiikinu naawawa kpa i mɛnna i man sã. I ǹ dɔma te sɔmburu garu mɔ̀. 27I ko i man yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kuawa ni nu nuburu do ka naa kpɛmi yiru, ka yãa kinɛru, ka yãa kpɛmminu nɔɔba yiru ni nu wɔ̃ɔ tia mɔ. 28I ko i ka yaa saberu baatere yãkuru kowa ka som sannu mɛ ba burina ka gum. Ì n yãkuru mɔ̀ ka naa, som kilo nɔɔba nnɛwa i ko i ka ko. Ì n ka yãa kinɛru mɔ̀ som kilo nɔɔba tia i ko i ka ko. 29Ì n maa ka yãa kpɛmbu mɔ̀ som kilo itawa i ko i ka ko. 30Yen biru, kpa i boo go i ka torarun yãkuru ko, 31yãku ni kpurowa i ko i n da ko tɔ̃ɔ baateren bururun yãku dɔ̃ɔ mwaararugii te baasi. Yaa sabe ni nu ǹ alebu gaa mɔwa i ko i n da ka yãkuru ko, ka tam sannu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\