Gbaburu 3

1Tɔn be ba wãa Aroni ka Mɔwisin bwese kɛra sɔɔ sanam mɛ Yinni Gusunɔ u ka Mɔwisi gari kua Sinaiɔ, ben yĩsa wee. 2Bibu nnɛwa Aroni u mɔ. Gbiikoon yĩsira Nadabu. Be ba maa tie bera, Abihu ka Eleasaa ka Itamaa. 3Be kpurowa ba gum tãre bu ka ko yãku kowobu, ma ba bu yi nɛnɛm sɔmbu ten sɔ̃. 4Adama Nadabu ka Abihu ba gu sãa yerun kɔnnɔwɔ Sinain gbaburɔ sanam mɛ ba ka Yinni Gusunɔ turare tuka daawɔ bu ka yãkunu ko. N deema ben goo kun bii mara. Ma n tia Eleasaa ka Itamaa ka sere ben baaba Aroni wi u ra n bu kpare yãku kobun sɔmburu sɔɔ. 5Yera Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 6a de Lefin bibun bweseru tu na kpa a tu Aroni nɔmu sɔndia sɔmbu ten sɔ̃. 7Ba ko n da n wãawa Gusunɔn kurun kɔnnɔwɔ bu ka ten sɔmburu ko Aroni ka Isireliba kpuron ayerɔ. 8Beya ba koo kuu te, ka ten dendi yãnu kpuron sɔmburu ko Isireliban ayerɔ. 9Kaa wooda wɛ̃wa a nɛɛ, Aroni ka win biba ba ko n Lefiba mɔ bu ka sãa yee ten sɔmburu ko. 10Adama Aroni ka win bibu tɔnawa ba koo yãkuru ko. Goo ù n yãkuru kua, ma n kun be, ba koo yɛ̃ro gowa. 11Yinni Gusunɔ u maa Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 12wee na Lefiba wuna Isireliban suunu sɔɔn di ba n ka sãa Isireliban bii tɔn durɔ gbiikobun kɔsire, kpa bu ko nɛgibu. 13Domi saa mìn di na Egibitigibun bii gbiikobu go, saa min diya na Isireliban bii gbiikobu ka ben yaa sabenun bii gbiikinu tii yiiya. Ma ba kua nɛgibu. Nɛna Yinni Gusunɔ. 14Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa Sinain gbaburɔ u nɛɛ, 15a Lefin bibun bweseru gario yɛnu ka yɛnu, bweseru ka bweseru. Ben tɔn durɔ baawurewa kaa gari saa be ba suru tia mɔn di sere ka be ba kere mɛ. 16Ma Mɔwisi u bu gara nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua. 17Be ba sãa Lefin bibu bera, Gɛɛsɔni ka Kehati ka Mɛrari. 18Be ba sãa Gɛɛsɔnin bibu ka ben bweseru bera, Libini ka Simɛi. 19Be ba sãa Kehatin bibun bweseru bera, Amuramu ka Yisehari ka Heboroni ka Usiɛli. 20Be ba maa sãa Mɛrariba ka ben bweseru bera, Makili ka Musi. Beni kpurowa ba sãa Lefin bibun bweseru. 21Gɛɛsɔnin min diya Libinin bweseru ka Simɛin bweseru ta yara. 22Tɔn durɔ be ba gara be ba suru tia mɔ ka be ba kere mɛ Gɛɛsɔnin bweseru sɔɔ ben geera kuawa tɔmbu nɔrɔbun suba nɔɔba yiru ka nɛɛra wunɔbu (7.500). 23Gɛɛsɔniba ba ra ben sansani girewa Yinni Gusunɔn kurun biruɔ sɔ̃ɔ duu yeru gia. 24Ben kparon yĩsira Eliasafu, Laɛlin bii. 25Ye Gɛɛsɔnin bweseru ta ko n da ko kuu bekurugii te sɔɔ yera, kuu ten beku karenu ni ba koo doke ten sɔɔwɔ ka ten tɔɔwɔ ka ten kɔnnɔwɔ 26ka ten yaaraɔ ka yaara yen kɔnnɔwɔ ka sere maa ten wɛ̃ɛ kpuro. 27Kehatin min diya Amuramugibu ka Yiseharigibu ka Heboronigibu ka Usiɛligibun bwese kɛri maa yara. 28Tɔn durɔ be ba gara Kehatin bwese te sɔɔ, be ba suru tia mɔ ka be ba kere mɛ, ben geera kuawa tɔmbu nɔrɔbun suba nɔɔba ita ka nata (8.600). 29Kehatiba ba ra ben sansani girewa kuu ten sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia. 30Ben kparon yĩsira Elisafani, Usiɛlin bii. 31Kehati bera ba ko n da woodan kpakoro ten sɔmburu ko ka tabulu ye, ka dabu ge, ka yãku yenu ka kuu ten dendi yãnu kpuro ka dii dɛɛrarun beku kare te. Beya ba ko n da ye kpuron sɔmburu ko. 32Wi u sãa Lefiba kpuron guro guro wiya, Eleasaa, Aroni yãku kowon bii. Wiya u tɔn be kpuro kpare be ba sãa yee ten sɔma mɔ̀. 33Mɛrarin min diya Makiligibu ka Musigibun bwesera yara. 34Tɔn durɔ be ba gara be ba suru tia mɔ ka be ba kere mɛ, ben geera kuawa tɔmbu nɔrɔbun suba nɔɔba tia ka goobu (6.200). 35Ben kparon yĩsira Suriɛli, Abihailin bii. Ba ra ben sansani girewa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia. 36Beya ba Yinni Gusunɔn kuu ten dãa bɛsi ka ten dãa pɔɔsi ka ten gbereba ka ten yɔ̃ratii ka ten sɔm yãnu kpuro nɔmu sɔndia, 37ka sere ten kara dãnu ka ten yɔ̃ratii ka ten kurumba ka ten wɛ̃ɛ. 38Mɔwisi ka Aroni ka win bibu ba ra ben sansani girewa kuu ten kɔnnɔwɔ sɔ̃ɔ yari yeru gia. Domi beya ba ko n da sɔmburu ko kuu te sɔɔ Isireliban sɔ̃ kpa ba n tu kɔ̃su tɔn tuko goo u ku raa ka tu susin sɔ̃, kpa u ku raa gbi. 39Lefi tɔn durɔ be Mɔwisi ka Aroni ba gara be ba suru tia mɔ ka be ba kere mɛ, nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua, ben geera sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba yɛnda yiru (22.000). 40Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a Isireliban bii tɔn durɔ gbiikobu gario saa be ba suru tia mɔn di sere ka be ba kere mɛ, kpa a bu gari baawure ka win yĩsiru. 41Yen biru, kpa a Lefiba wuna a yi nɛnɛm ba n sãa nɛ Yinni Gusunɔgibu Isireliban bii gbiikobun ayerɔ. Mɛya kaa maa man ben yaa sabenu yiiya Isireliban yaa sabenun bii gbiikinun ayerɔ. 42Ma Mɔwisi u Isireliban bii gbiikoo be gara nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa u ko. 43Ma be kpuron geera kua tɔnu nɔrɔbun suba yɛnda yiru ka goobu ka wata ka wɔkura ita (22.273). 44Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 45a Lefiba wunɔ nɛnɛm kpa bu ko bii gbiikoo be kpuron kɔsire. Mɛya kaa maa ko ka ben yaa sabenu kpuro, nu ko Isireliban yaa sabenun buu gbiikuu baageren kɔsire. Ba ko n wãawa nɛn sɔ̃. Nɛna Yinni Gusunɔ. 46Bà n kĩ bu Isireliban bii gbiikobu goobu ka wata ka wɔkura ita (273) be ba Lefiba dabiru kere mi yakia, 47sii geesun gobi nɔɔbuwa kaa mwa ben baawuren wɔllɔ. Gobi yin tian bunum mu sãawa garamu wɔkuru nge mɛ ba ka yi dimɔ sãa yerɔ. 48Aroni ka win biba kaa yi nɔmu bɛria bu ka Isireliban bii gbiikobu yakia be ba Lefiba dabiru kere. 49Ma Mɔwisi u gobi yi mwɛɛra u yi bii gbiikoo ben yakiabun sɔ̃. 50Ma yi kua sii geesun gobi nɔrɔbu ka gooba wunɔbu ka wata ka nɔɔbu (1.365) nge mɛ ba ka yi dimɔ sãa yerɔ. 51Ma u yi kpuro Aroni ka win bibu wɛ̃ nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\