Gbaburu 33

1- 2Sanam mɛ Mɔwisi ka Aroni ba Isireliba kparama wuuru ka wuuru Egibitin di Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u yoruo mi ba da da. Ye u yorua wee. 3U nɛɛ, wɔ̃ɔn suru gbiikoon sɔ̃ɔ wɔkura nnɛse sɔɔ yera ba Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru di nɔn gbiikiru. Yen sisiru ma ba seewa ba yara Ramusɛsin di Egibitigibun nɔni biru ka toro sindu. 4Saa ye sɔɔ, Egibitigibu ba ben bii gbiikobu sikumɔ be ba gu saa ye Yinni Gusunɔ u ka ben bũnu siri. 5Ye Isireliba ba seewa Ramusɛsin di, ba dawa Sukɔtuɔ, ba ben sansani gira. 6Sukɔtun di ba da Etamuɔ tem saaram gam bɔkuɔ, ba ben sansani gira. 7Saa Etamun di, ba na Pihahirɔtuɔ ye ya wãa Baali Sefonin deedeeru ma ba ben sansani gira Migidolin wuswaaɔ. 8Saa Pihahirɔtun di ba nim wɔ̃ku tɔbura ba da Etamun tem saaram bera gia. Ba sanum sowa sɔ̃ɔ ita ma ba da ba ben sansani gira Maraɔ. 9Saa maran di ba tunuma Elimuɔ mi nim nɔnusu wɔkura yiru ka kpakpa bɛ̃ɛ wata ka wɔkura wãa ma ba ben sansani gira mi. 10Saa Elimun di ba da ba ben sansani gira nim wɔ̃kun bɔkuɔ ge ba mɔ̀ Naa yari. 11Saa min di, ma ba da bera mi ba mɔ̀ Sini, mi tem mu sãa saaram. 12Saa min di ma ba da ba ben sansani gira Dofukaɔ. 13Saa min di ma ba da Alusiɔ ba ben sansani gira mi. 14Saa min di, ma ba da Refidimuɔ ba ben sansani gira mi. Miya Isireliba ba nim bia bu nɔ. 15Saa min diya ba seewa ba da bera mi ba mɔ̀ Sinai mi tem mu sãa saaram ba ben sansani gira mi. 16Saa min diya ba da Kiburɔti Hatafaɔ ba ben sansani gira mi. 17Saa min diya ba da ba ben sansani gira Haserɔtuɔ. 18Saa min diya ba da ba ben sansani gira Ritimaɔ. 19Saa min diya ba da ba ben sansani gira Rimɔɔ Pɛrɛsiɔ. 20Saa min diya ba da ba ben sansani gira Libinaɔ. 21Saa min diya ba da ba ben sansani gira Risaɔ. 22Saa min diya ba da ba ben sansani gira Kehelataɔ. 23Saa min diya ba da ba ben sansani gira guu te ba mɔ̀ Safɛɛɔ. 24Saa min diya ba da ba ben sansani gira Haradaɔ. 25Saa min diya ba da ba ben sansani gira Makelɔtuɔ. 26Saa min diya ba da ba ben sansani gira Tahatiɔ. 27Saa min diya ba da ba ben sansani gira Tarakiɔ. 28Saa min diya ba da ba ben sansani gira Mitikaɔ. 29Saa min diya ba da ba ben sansani gira Hasimɔnaɔ. 30Saa min diya ba da ba ben sansani gira Mɔserɔtuɔ. 31Saa min diya ba da ba ben sansani gira Bɛnɛ Yakaniɔ. 32Saa min diya ba da ba ben sansani gira Hori Gidigadiɔ. 33Saa min diya ba da ba ben sansani gira Yotibataɔ. 34Saa min diya ba da ba ben sansani gira Aboronaɔ. 35Saa min diya ba da ba ben sansani gira Ɛsioni Gebɛɛɔ. 36Saa min diya ba da ba ben sansani gira Kadɛsiɔ bera mi ba mɔ̀ Siniɔ, mi tem mu sãa saaram. 37Saa min diya ba da ba ben sansani gira guu te ba mɔ̀ Horiɔ Edɔmun tem nɔɔ bura yerɔ. 38- 39N deema n kua wɔ̃ɔ weeru saa min di ba yarima Egibitin di. Saa ye, yãku kowo Aronin wɔ̃ɔ wunaa teeru ka itawa mi. Ma u yɔɔwa guu ten wɔllɔ nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa. Miya u kpuna u gu wɔ̃ɔn suru nɔɔbusen tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔ. 40Ma Aradin sina boko wi u sãa Kananigii u ka wãa Kanani yen sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia, u nua ma Isireliba ba tunuma. 41Ye Isireliba ba seewa Hori min di, ma ba da Salumɔnaɔ, ba ben sansani gira. 42Saa min diya da ba ben sansani gira Punɔɔwɔ. 43Saa min diya ba da ba ben sansani gira Obɔtuɔ. 44Saa min diya ba da ba ben sansani gira Iye Abarimuɔ Mɔabuban tem nɔɔ bura yerɔ. 45Saa min diya ba da ba ben sansani gira Diboni Gadiɔ. 46Saa min diya ba da ba ben sansani gira Alimɔɔ Dibilataimuɔ. 47Saa min diya ba da ba ben sansani gira Abarimun guunun bera gia, Nɛbon deedeeru. 48Ye ba doona Abarimun guunun di, ba nawa Mɔabuban wɔwaɔ Yuudɛnin bɔkuɔ, Yerikon deedeeru. 49Ma ba ben sansani gira mi, saa Bɛti Yɛsimɔtin di, n ka girari Abɛli Sitimuɔ. 50Yinni Gusunɔ u ka Mɔwisi gari kua Mɔabun wɔwaɔ, Yuudɛnin bɔkuɔ, Yerikon deedeeru, u nɛɛ, 51a Isireliba sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, sanam mɛ ba koo Yuudɛni tɔbura bu du Kananin temɔ, 52bu tem mɛn tɔmbu kpuro giro ben wuswaan di kpa bu ben bwãarokunu kɔsuku ni ba dãka ka ni ba seka, ka sere maa ben yãku yenu. 53Bu tem mɛ mɔɔ kpa bu sina mi, domi na bu mu wɛ̃wa mu n sãa begim, 54kpa bu tem mɛ bɔnu ko ka tɛtɛ nge mɛ ben bwese kɛrin tɔmba geeru nɛ. Bèn tɔmbu ba dabi, bu bu tem wɛ̃ɛyɔ mu n kpã. Be ba ǹ maa dabi kpa u bu wɛ̃ fiiko. Ba koo bwese kɛra baayere yen tem wɛ̃wa bera ye ba tɛtɛ di kpa mu n sãa begim. 55Adama bà kun tem mɛn tɔmbu gire ben wuswaan di, be ba deri mi, ba ko n sãawa nge sãki yi yi ko n ben nɔni sɔkumɔ, ka yabiri yi yi ko n bu sɔkirimɔ bera ka bera. Ba ko n sãawa ben yibɛrɛba tem mɛ sɔɔ, mi ba koo sina mi. 56Saa ye, beya kon kua ye na raa gɔ̃ru doke n yibɛrɛ be kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\