Gbaburu 34

1Yinni Gusunɔ u ka Mɔwisi gari kua u nɛɛ, 2a Isireliba sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, bà n dua Kananin temɔ, mɛ mu koo ko begim, mɛn nɔɔ bura yenu wee. 3Sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia mu koo nɔɔ yɔ̃rawa bera mi ba mɔ̀ Siniɔ mi tem mu saaram sãa kpa gu maa da Mɔabun tem bɔkuɔ. Nɔɔ ge, ga koo torewa nim wɔ̃ku bɔruguun bɔkuɔ, sɔ̃ɔ yari yeru gia. 4Min di, kpa gu fuka gu da Akarabimun guunu gia sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwarɔ kpa gu bera mi ba mɔ̀ Sinin sukum sara sere ka Kadɛsi Baanɛaɔ, n ka da Hasaa Adariɔ sere ka Asimɔɔwɔ. 5Saa Asimɔɔn di kpa gu maa da Egibitin daa tora gaan mi kpa gu da gu yɔ̃ra nim wɔ̃kuɔ ge ba mɔ̀ Mɛditeranɛ. 6Sɔ̃ɔ kpee yeru gia mɛn nɔɔ ga koo yɔ̃rawa nim wɔ̃ku teu gen mi. 7Sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia ba koo tem mɛn nɔɔ suawa saa nim wɔ̃ku gen min di n ka da Horin guurɔ. 8Min di, ba koo de gu kpewa ka Hamatiɔ n ka na Sedadiɔ. 9Kpa gu doona min di gu da Siforoniɔ kpa gu da gu yɔ̃ra Hasaa Enaniɔ. Miya n ko n sãa bɛɛn tem nɔɔ bura yeru sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia. 10Sɔ̃ɔ yari yeru gia maa, mɛn nɔɔ bura yera koo torewa saa Hasaa Enanin di kpa tu da Sefamuɔ. 11Saa Sefamun di kpa tu da Ribilan bera gia Ainin sɔ̃ɔ yari yeru gia kpa tu Kinɛrɛtin daa burerun gooru bɛwa. 12Saa min di, kpa tu da Yuudɛnin bera gia kpa tu da tu yɔ̃ra nim wɔ̃ku bɔruguuɔ. Mi n ko n sãa bɛɛn tem nɔɔ bura yeru miya mi. 13Ye Mɔwisi u Isireliba gari yi sɔ̃ɔwa ma u maa nɛɛ, tem mɛya mi, mɛ Yinni Gusunɔ u himba kua u bɛɛ bwese kɛri nɔɔba nnɛ ka bɔnu wɛ̃ i bɔnu ko ka tɛtɛ. 14- 15Bwese kɛri yiru ka bɔnu yeni, Rubɛnigiru ka Gadigiru ka Manasegirun bɔnu, ba ben tem mwa kɔ Yuudɛnin bera gee, Yerikon deedeeru, sɔ̃ɔ yari yeru gia. 16Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 17yãku kowo Eleasaa ka Yosue Nunin bii, beya ba koo tem mɛn bɔnu kobun wunanɔsu ko, 18kpa a ben bwese kɛra baayeren di wirugii turo wuna u raa bu somi. 19Be ba koo bu somi, beya Kalɛbu, Yɛfunɛn bii, Yudan bweseru sɔɔ. 20Ka Samuɛli, Amihudun bii, Simɛɔn bweseru sɔɔ, 21ka Ɛlidadi, Kisilonin bii, Bɛnyamɛɛn bweseru sɔɔ, 22ka Buki, Yogilin bii, Danun bweseru sɔɔ, 23- 24ka Haniɛli, Efodun bii, Manasen bweseru sɔɔ ka Kemuɛli, Sifitanin bii, Efaraimun bweseru sɔɔ. N deema Manase ka Efaraimun bwesenu nu sãawa Yosɛfun bwese kɛri. 25Ka Elisafani, Paanakin bii, Sabulonin bweseru sɔɔ, 26ka Patiɛli, Asanin bii, Isakarin bweseru sɔɔ, 27ka Ahihudu, Selɔmin bii, Asɛɛn bweseru sɔɔ, 28ka Pedahɛli, Amihudun bii, Nɛfitalin bweseru sɔɔ. 29Be Yinni Gusunɔ u gɔsa bu ka Isireliban bwese kɛri Kananin tem mɛ bɔnu kua, bera mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\