Gbaburu 4

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi ka Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2i Kehatin bweserun tɔmbu gario Lefin bibun bweseru sɔɔ, yɛnu ka yɛnu, 3saa be ba wɔ̃ɔ tɛna mɔn di n ka girari be ba mɔ wɔ̃ɔ weeraakurɔ, be ba koo kpĩ bu Yinni Gusunɔn kuu ten sɔmburu ko. 4Sãa yerun dii te ta dɛɛre gem gem sɔɔra ba koo sɔmburu ko. Sɔmbu te ba koo ko wee. 5Bà n seewa ba doonɔ, Aroni ka win biba ba koo beku kare te sɔsia te ta wãa dii te ta dɛɛre gem gem kɔnnɔwɔ, kpa bu tu woodan kpakoro te wukiri. 6Ten wɔllɔwa ba koo gɔni damgii tɛria kpa bu maa yin wɔllɔ beku boogugiru sɔndi kpa bu sere kpakoro ten nɛnutii wasi. 7Ba koo beku boogugiru tɛriawa tabulu yen wɔllɔ mi ba ra pɛ̃ɛ sɔndi kpa bu yen wɔllɔ gbɛ̃ɛnu sɔndi ka nɔri ka pɛrɛntiba ka tam kparabanu, kpa bu ku de pɛ̃ɛ yu biara mi baadomma. 8Yen biruwa ba koo ye kpuron wɔllɔ beku wunɔmgiru wukiri kpa bu gɔni damgii sɔndi. Bà n kpa, kpa bu tabulu yen nɛnutii wasi. 9Yen biru, ba koo maa beku boogugiru sua bu dabu ge wukiri ka gen fitilanu ka gen bakusu ka gen torom guratii ka gum kparabanu, gen dendi yãnu kpuro gesi. 10Ba koo dabu ge, ka gen dendi yãa ni kpuro dokewa bɔɔru sɔɔ te ba kua ka gɔni damgia. Yen biru, kpa bu tu sãarusia dãa pɔtura sɔɔ ye ba koo ka tu sua. 11Kpa bu maa beku boogugiru sua bu wukiri kpakoro ten wɔllɔ mi ba ra turare dɔ̃ɔ doke kpa bu maa tu gɔni damgii wukiri. Yen biru, kpa bu ten nɛnutii wasi. 12Kpa bu kuu ten dendi yãnu kpuro sua bu nu kure ka beku boogugiru. Yen biru, kpa bu nu doke bɔɔru sɔɔ te ba kua ka gɔni damgii kpa bu bɔɔ te sãarusia dãa pɔtura sɔɔ ye ba koo ka tu sua. 13Kpa bu maa torom gura yãku yerun di. Yen biru, kpa bu tu beku wunɔmgiru wukiri. 14Ten wɔllɔwa ba koo ten dendi yãa ni kpuro doke. Niya, dɔ̃ɔ guratii ka kaato donnuginu ka kaato ni nu tie ka gbɛ̃ɛ ni ba ra ka yɛm yɛ̃ke, kpa bu ye gɔni damgii wukiri. Yen biru, kpa bu yen nɛnutii wasi. 15Aroni ka win bibu bà n dendi yãa ni kpuro wukiri ba kpa, Kehatin bwesera ta koo na tu nu sua tu sɔbe. Adama tu ku raa dendi yãa nin tii baba bà kun nu bekuru wukiri kpa tu ku raa gbi. Isireliba bà n seewa ba swaa wɔri, Kehatin bwese tera ta ko n da sãa yãa ni sɔbe. 16Eleasaa, Aroni yãku kowon biiwa u ko n da maa dabu gen gum gari yɛ̃, ka sere turare nubu durorugia ye, ka bururu ka yokan yãku te ba ra ko tɔ̃ɔ baatere ka gum mɛ ba ra gãanu tãre bu ka nu gɔsi bu yi nɛnɛm nɛ, Yinni Gusunɔn sɔ̃. Wiya u koo nɛ, Yinni Gusunɔn kuu te nɔni doke ka ye ya wãa te sɔɔ. 17Yinni Gusunɔ u maa Mɔwisi ka Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 18- 19i de i Kehatin bweseru nɔni doke kpa tu ku raa gbi tà n sãa yãa nin sɔmburu mɔ̀. Wee mɛ kaa ko. Wunɛ Aroni ka wunɛn bibu, i ko i ka baawure dawa win ayerɔ kpa i nùn sɔ̃ɔsi yãa nìn sɔmburu u koo ko. 20Bu ku raa du mi, bu ka sãa yee ten dendi yãnu kpuro mɛɛri kpa nɛ, Yinni Gusunɔ n ku ra bu go. 21Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 22a Gɛɛsɔnin bwese kɛran tɔmbu gario yɛnu ka yɛnu. 23Kaa bu gariwa saa be ba wɔ̃ɔ tɛna mɔn di sere n ka girari be ba mɔ wɔ̃ɔ weeraakurɔ, be ba koo kpĩ bu gesi sãa yee ten sɔmburu ko. 24Wee sɔmbu te Gɛɛsɔnin bweseru ta koo ko. 25Ta ko n da kuu ten beka sɔbewa ka ten gɔni damgii yi ba ra wukiri wɔllɔ ka sere ten kɔnnɔn beku kare te, 26ka ten yaaran beka ka yen kɔnnɔn beku kareru ka ten wɛ̃ɛ ka ten sɔm yãa ni nu tie. Ye kpuron sɔmbura ba koo ko. 27Gɛɛsɔnin bweseru tà n sɔmburu mɔ̀, Aroni ka win biba ba koo tu nɔni doke, beya ba koo tu sɔ̃ yè ta koo ko. 28Sɔma ye kpurowa Gɛɛsɔnin bweseru ta koo ko. Itamaa, yãku kowo, Aronin biiwa u koo bu kpara. 29Yinni Gusunɔ u maa Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a Mɛrarin bwese kɛran tɔmbu gario yɛnu ka yɛnu. 30Kaa ben tɔn durɔbu gariwa saa be ba wɔ̃ɔ tɛna mɔn di n ka da be ba mɔ wɔ̃ɔ weeraakurɔ, be ba koo kpĩ bu gesi kuu ten sɔmburu ko. 31Wee sɔmbu te ba koo bu nɔmu bɛria. Beya ba ko n da kuu ten dãa bɛsi sɔbe ka ten dãa pɔɔsi ka ten gbereba ka ten yɔ̃ratii, 32ka maa ten yaaran kara dãnu ka ten yɔ̃ratii ka ten kurumba ka ten wɛ̃ɛ ka sere ten dendi yãa ni nu tie. Ba koo baawure wɛ̃wa ye u koo sɔbe. 33Sɔma yeniwa Mɛrarin bwese kɛra ya ko n da ko kuu te sɔɔ. Itamaa yãku kowo Aronin biiwa u koo bu nɔni doke. 34- 49Mɔwisi ka Aroni ka Isireliban yɛnu yɛ̃robu ba Lefiban bwese kɛri yinin tɔmbu gara, yiya, Kehati ka Gɛɛsɔni ka Mɛrari. Ba bu garawa yɛnu ka yɛnu saa be ba wɔ̃ɔ tɛna mɔn di sere n ka da be ba mɔ wɔ̃ɔ weeraakurɔ, be ba koo kpĩ bu sɔmburu ko kuu te sɔɔ gesi nge mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa. Be ba gara Kehatin bweseru sɔɔ, ben geera kuawa tɔmbu nɔrɔbun suba yiru ka nata ka wunɔbu ka weeraakuru (2.750). Gɛɛsɔnin bweseru sɔɔ maa, ben geera kuawa tɔmbu nɔrɔbun suba yiru ka nata ka tɛna (2.630). Mɛrarin bweseru sɔɔ, ben geera maa kua tɔmbu nɔrɔbun suba ita ka goobu (3.200). Ma Lefiba kpuron geera kua tɔmbu nɔrɔbun suba nɔɔba ita ka nɛɛra wunɔbu ka wɛnɛ (8.580). Ba ben baawure sɔ̃ɔwa ye u koo ko ka ye u koo sɔbe nge mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\