Gbaburu 5

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2a Isireliba sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, bu bu yaro sansanin di, be ba disi mɔ gɔnan bara disiginun sɔ̃, ǹ kun mɛ kentun sɔ̃, ǹ kun mɛ goru garun sɔ̃. 3Yɛ̃ro u sãawa tɔn kurɔ? I ko i nùn yarawa kpa u ku raa sansani ye disi doke, yèn suunu sɔɔ nɛ, Yinni Gusunɔ na wãa. 4Ma Isireliba ba Yinni Gusunɔn wooda ye mɛm nɔɔwa. Ma ba tɔmbu kpuro yara be ba disi mɔ mi, nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua. 5Yinni Gusunɔ u maa kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 6a Isireliba sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, tɔn kurɔwa? Aa, tɔn durɔwa? Ù n win winsim tora, Yinni Gusunɔwa u tora. 7Yɛ̃ro u koo win tora te tuuba kowa kpa u gãa nìn sɔ̃ u tora mi wesia, kpa u yen bɔnu nɔɔbun tia sosi. 8Wi ba koo gãa ni wesia, ù kun wãa ma u ǹ maa goo mɔ wi ba koo nu wɛ̃, Yinni Gusunɔwa ba koo nu wɛ̃, kpa nu ko yãku kowoginu. U koo maa yãa kinɛru wɛ̃ te ba koo ka nùn win torarun yãkuru kua. 9Yãkuru baatere tèn sukum ba wĩa nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃, ta ko n sãawa yãku kowogiru. 10Kpuro ye ba wɛ̃ Yinni Gusunɔn sɔ̃, ya kuawa yãku kowogia. U koo kpĩ u ye yi nɛnɛm win tiin sɔ̃. 11Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 12a Isireliba kpuro sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, tɔn kurɔ goo ù n naanɛ sarirun kookoosu mɔ̀, 13ma win durɔ u tamaa durɔ goo u ka nùn kpuna, baa mɛ ganu sari ni nu nùn sɔ̃ɔsimɔ ma u ka goo kpuna, mɛya u ǹ maa seedagii goo mɔ wi u nùn wa u ye mɔ̀, durɔ win tii u ǹ maa ka nùn ye mwɛ, 14sɔrɔkudo u ǹ ye kue, adama ka mɛ, nisinun sɔ̃, u ǹ nùn naanɛ sãa, ma u tamaa u sakararu kuawa kam kam, 15baa ǹ n mɛren na, durɔ wi, u koo ka win kurɔ wi dawa yãku kowon mi ka ɔɔsun som kilo ita. U ǹ gum dokemɔ som mɛ sɔɔ. Mɛya u ǹ maa turare sɔndimɔ mɛn wɔllɔ. Domi ta sãawa yãkuru te ta nisinu yaayamɔ. 16Saa ye sɔɔ, yãku kowo u koo ka nùn dawa sãa yerɔ Yinni Gusunɔn wuswaaɔ, 17u yɔ̃rasia, kpa u doma nim sua wekerun di te ba kua ka sɔndu, kpa u tua sɔka sãa yerun temɔ u ka nim mɛ burina. 18U koo de kurɔ wi, u yɔ̃ra Yinni Gusunɔn wuswaaɔ kpa u nùn win yasa pota, kpa u kɛ̃ɛ te sɔndi kurɔ win nɔmaɔ. Saa ye sɔɔ, yãku kowon tii u ko n nim sosuram nɛni mɛ mu ka bɔ̃ri naamɔ, 19kpa u kurɔ wi bɔ̃rusia u nɛɛ, saa ye a wãa wunɛn durɔn yɛnuɔ, tɔn durɔ goo ù kun ka nun kpunɛ, ma a ǹ tii disi doke, Gusunɔ u ku de a bɔ̃ri wa yi nim mɛ, mu koo ka na. 20Adama ma a ka durɔ goo kpuna, a tii disi kua, 21Yinni Gusunɔ u nun sɛɛyasia, kpa u nun wĩroru kpɛ̃ɛ kpa wunɛn nukuru tu mɔsi sere ba n da nun sie bà n tɔmbu bɔ̃rusimɔ. 22Gusunɔ u de nim mɛ mu ka bɔ̃ri naamɔ mi, mu du wunɛn nukurɔ kpa wunɛn nuku te, tu mɔsi, kpa wunɛn marutuu gu gbera. Saa ye sɔɔra, kurɔ wi, u koo gere u nɛɛ, ami! 23Yãku kowo u koo bɔ̃ri yi yorewa tireru sɔɔ kpa u yi tea ka nim sosuram mɛ, 24mɛ mu ka bɔ̃ri naamɔ kpa u mu kurɔ wi nɔrusia, kpa nim mɛ, mu du win nukurɔ mu nùn kɔ̃sa kua. 25Yen biru yãku kowo u koo nisinun kɛ̃ɛ te mwa kurɔ win nɔman di kpa u tu sɔ̃ɔsi beri berika, kpa u ka sere tu da yãku yerɔ. 26Yen biru u koo kɛ̃ɛ ten som nɔm kure teeru sua kpa u mu dɔ̃ɔ mɛni yãku yerɔ kpa Yinni Gusunɔ u kurɔ wi yaaya. Yen biru kpa u kurɔ wi nim sosuram mɛ nɔrusia. 27Ù n kurɔ wi nim mɛ nɔrusia ma u disi mɔ, u kua naanɛ sarirugii win durɔn mi, nim mɛ, mu koo ka nùn bɔ̃ri naawa, kpa mu nùn kɔ̃sa kua, win nukuru tu mɔsi kpa win marutuu gu gbera, kpa ba n da nùn sie bà n tɔmbu bɔ̃rusimɔ. 28Adama ù kun disi mɔ, u tii nɛnua dee dee, ba koo nùn garisiwa taarɛ sarirugii. Saa ye sɔɔ, u koo bibu wa u ma. 29Yeniwa ya sãa kurɔ ka durɔn nisinun wooda. Kurɔ ù n win durɔ nɔni wɔ̃kua u sakararu kua, 30ǹ kun mɛ durɔn nisinu nù n seewa, ù n win kurɔ taarɛ weesugia wɛ̃ɛmɔ, yãku kowo u koo ka nùn dawa Yinni Gusunɔn wuswaaɔ, kpa u ko mam mam ye wooda ye, ya gerua. 31Durɔ u ko n sãa taarɛ sarirugii. Adama kurɔ ù n tora u koo ten are wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\