Gbaburu 6

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2a Isireliba sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, goo ù n tii wuna nɛnɛm u ka tii Yinni Gusunɔ wɛ̃, 3yɛ̃ro u ǹ koo tam gam nɔ, baa mɛ ba kua ka resɛm. U ǹ maa resɛm beka ǹ kun mɛ gbeba dimɔ. 4Saa ye u tii Gusunɔ wɛ̃ mi, u ǹ gãanu dimɔ ye ba kua ka resɛm. 5U ǹ maa win seri kɔnimɔ sere win tii wɛ̃ɛbun tɔ̃ɔ te, tu ka yibu. U koo win seri deriwa yi n kpɛ̃amɔ, kpa u n wãa Gusunɔn sɔ̃. 6U ku raa maa susi goru garun bɔkuɔ u sere tu baba, 7baa ǹ n win baan gorun na, ǹ kun mɛ win mɛrogiru, ǹ kun mɛ win wɔnɔ ka win mɔɔgiru, ǹ kun mɛ win sesugiru. Domi seri yi u sɔɔwa mi, yi sɔ̃ɔsimɔ ma u tii Gusunɔ wɛ̃ɛwa. 8Win tii wɛ̃ɛbun saa ye sɔɔ, u ko n wãawa Yinni Gusunɔn sɔmburun sɔ̃. 9Wi ka goo bà n wãa sannu ma yɛ̃ro u gu suaru sɔɔ, ma u disi duura, u koo win seri kɔniwa sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse dɔma te u tii dɛɛrasiamɔ. 10Sɔ̃ɔ nɔɔba itase, u koo ka yãku kowo kparukonu yiru naawa, ǹ kun mɛ, totobɛrɛnu yiru, sãa yerun kɔnnɔwɔ, 11kpa yãku kowo u gen teu go, u ka durɔ win torarun suuru bikia kpa u ka yiruse yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko. Yen biru kpa u nùn dɛɛrasiabun wororu koosi. Yen tɔ̃ɔ te, u dɛɛrawa mi. 12Kpa u maa wure u tii Yinni Gusunɔ wɛ̃. Saa yera u koo yãa kinɛru wɔ̃ɔ tiagiru go u ka win toraru sɔmɛ. Adama tɔ̃ɔ gbiikii ni u raa tii wɛ̃ mi, nu kam kuawa mi. 13Be ba tii Gusunɔ wɛ̃n wooda wee. Goo ù n tii wuna nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃, ma u yen tɔ̃ru yibia te u bura ba koo ka nùn dawa Yinni Gusunɔn sãa yerun kɔnnɔwɔ. 14Miya u koo ka win kɛ̃ru na Yinni Gusunɔn mi. Niya yãa kinɛru wɔ̃ɔ tiagiru te ta ǹ alebu mɔ, u ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko, ka maa yãa niru wɔɔ tiagiru te ta ǹ alebu mɔ u ka torarun yãkuru ko. Kpa u maa ka yãa kinɛru na te ta ǹ alebu mɔ u ka siarabun yãkuru ko. 15U koo maa ka pɛ̃ɛ na bireru sɔɔ ye ba ǹ seeyatia doke, yen gɛɛ yi n kpã yèn som ba ka gum burina, yen gɛɛ yi kun maa kpã yi ba koo gum tɛɛni. 16Yen biru kpa yãku kowo u ka kɛ̃ɛ ni na Yinni Gusunɔn mi, kpa u torarun yãkunu ko ka sere yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu. 17Kpa u maa siarabun yãkunu ko ka yãa kinɛ te, ka pɛ̃ɛ ye ya wãa bire te sɔɔ, ye ba ǹ seeyatia doke, ka som mɛ, ka tam mɛ. 18Saa ye sɔɔ, wi u tii wɛ̃ mi, u koo win seri yi kɔniwa Yinni Gusunɔn sãa yerun kɔnnɔwɔ, kpa u yi kpɛ̃ɛ mi ba siarabun yãkurun dɔ̃ɔ sɔ̃rua. 19Yen biru yãku kowo u koo yãa kinɛ ten nɔmu sua te ba sawa mi, kpa u pɛ̃ɛ ka kira teeru sua birerun di, kpa u ye kpuro sɔndi durɔ win nɔmuɔ wi ba kɔna mi. 20Yen biru yãku kowo u koo ye Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔsi, ka sere yaa yen guro guroru ka yen taa teeru sannu, kpa yu ko wi yãku kowogia. Woro nini kpuron biruwa wi u tii Yinni Gusunɔ wɛ̃ mi, u koo den kpĩ u tam nɔ. 21Yera ya sãa be ba tii wuna nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃n wooda. Yãku niya ba koo maa ko. Bà n maa dam mɔ bu ka Yinni Gusunɔ kɛ̃nu ganu wɛ̃ nini baasi, ba koo kpĩ bu ko. Adama baa ǹ n mɛren na, ba koo nùn wɛ̃wa ye ba nɔɔ mwɛɛru kua nge mɛ yen wooda ya gerua. 22Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 23a Aroni ka win bii tɔn durɔbu sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, wee nge mɛ ba ko n da gere bà n Isireliba domaru kuammɛ. 24Ba ko n da nɛɛwa, Yinni Gusunɔ u bɛɛ domaru kua, kpa u bɛɛ kɔ̃su. 25Yinni Gusunɔ u ka bɛɛ nɔnu geu mɛɛri kpa u bɛɛ durom kua. 26Gusunɔ u bɛɛ mɛɛrima, kpa u bɛɛ bɔri yɛndu wɛ̃. 27Yãku kowo ù n nɛn yĩsiru sokusina mɛ, sanam mɛ u Isireliba domaru kuammɛ, saa yera kon doma te mwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\