Gbaburu 7

1Sanam mɛ Mɔwisi u Yinni Gusunɔn kuu te gira u kpa, u tu gum yɛ̃ka, te ka ten dendi yãnu kpuro, ta n ka sãa nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃. Ka yãku yee te ka ten dendi yãnu ye kpurowa u gum yɛ̃ka u wuna nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃. 2Yera Isireliban bwese kɛra baayeren guro guro be ba raa tɔmbu gara mi, ba susima. 3Ben baawure u ka win kɛ̃ru na. Kɛ̃ɛ niya nɛɛ wɔkura yiru ka kɛkɛ nɔɔba tia ye nɛɛ gawe. Ba kɛkɛ yi wukiritii kua. Wirugibu yiruwa ba mɛnna ba kɛkɛ tia kasu ba wɛ̃. Ma ben baawure u naa tia wɛ̃. Ma ba ka ye na Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. 4Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 5a ye kpuro mɔɔ nɛn kuu ten sɔmburun sɔ̃, kpa a ye Lefiba bɔnu kua nge mɛ ben baawuren sɔmbura sãa yu ka nùn somi. 6Ma Mɔwisi u kɛkɛ be ka nɛɛ yi mwa ma u yi Lefiba wɛ̃. 7U Gɛɛsɔnin bwese kɛra kɛkɛ yiru wɛ̃ ka nɛɛ nnɛ ben sɔmburun sɔ̃. 8U Mɛrarin bwese kɛra kɛkɛ nnɛ wɛ̃ ka nɛɛ nɔɔba ita, ben sɔmburun sɔ̃. N deema Itamaa yãku kowo Aronin biiwa u bu kpare. 9U ǹ Kehatiba yen gaa wɛ̃. Domi sãa yerun dendi yãnun tiiwa be, ba ra sue ben senɔ. 10Dɔma te ba yãku yee te gum yɛ̃ka ta n ka sãa nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃, Isireliban bwese kɛrin wirugibu ba ka ben kɛ̃nu na yãku yee ten wuswaaɔ. 11Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a de Isireliban guro guro be, bu na tia tia, ben baawure u n win kɛ̃ru mɔ u ka tu sɔ̃ɔsi yãku yee ten sɔ̃, ben baawure u n win tɔ̃ru mɔ. 12- 83Wee nge mɛ ba ka kɛ̃ɛ ni naasina. Tɔ̃ɔ gbiikiru Nasoni, Aminadabun bii, Yudan bweseru sɔɔ, wiya u ka wigiru na. Tɔ̃ru yiruse Nɛtanɛɛli, Suarin bii, Isakarin bweseru sɔɔ, u maa ka wigiru na. Tɔ̃ru itase Eliabu, Helonin bii, Sabulonin bweseru sɔɔ, u maa ka wigiru na. Tɔ̃ru nnɛse Elisuri, Sedeurin bii, Rubɛnin bweseru sɔɔ, u maa ka wigiru na. Tɔ̃ru nɔɔbuse Selumiɛli, Surisadain bii, Simɛɔn bweseru sɔɔ, u maa ka wigiru na. Tɔ̃ru nɔɔba tiase Eliasafu, Dewɛlin bii, Gadin bweseru sɔɔ, u maa ka wigiru na. Tɔ̃ru nɔɔba yiruse Elisama, Amihudun bii, Efaraimun bweseru sɔɔ, u maa ka wigiru na. Tɔ̃ru nɔɔba itase Gamuliɛli, Pedasurin bii, Manasen bweseru sɔɔ, u maa ka wigiru na. Tɔ̃ru nɔɔba nnɛse Abidani, Gideonin bii, Bɛnyamɛɛn bweseru sɔɔ, u maa ka wigiru na. Tɔ̃ru wɔkuruse Akiesɛɛ, Amisadain bii, Danun bweseru sɔɔ, u maa ka wigiru na. Tɔ̃ru wɔkura tiase Pagiɛli, Okiranin bii, Asɛɛn bweseru sɔɔ, u maa ka wigiru na. Tɔ̃ru wɔkura yiruse Ahira, Enanin bii, Nɛfitalin bweseru sɔɔ, u maa ka wigiru na. Wee ye ben baawure u ka na. Yera gbɛ̃ɛru te ba kua ka sii geesu, tèn bunum mu sãa kilo tia ka garamu gooba wunɔbu (300), ka maa gbɛ̃ɛru garu te ba ko n da ka yɛm yɛ̃ke. Ba maa te kuawa ka sii geesu. Ten bunum mu sãawa garamu nata ka wunɔbu (700). Ba ni kpuron bunum yĩirawa ka sãa yerun yĩirutia. Ma ba gbɛ̃ɛnu yiru ye sɔɔ, som doke mɛ ba burina ka gum bu ka yãkuru ko. Ben baawure u ka nɔra wuragia na ye ba turare yibie. Nɔra yen bunum mu sãa garamu wunɔbu (100). Ba maa ka kɛtɛ kinɛru ka yãa kinɛru ka yãa kpɛndu wɔ̃ɔ tiagiru na. Ye ita kpurowa ba koo ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko, kpa bu ka boo kinɛru na te ba koo ka torarun yãkuru ko, ka maa naa kinɛnu yiru ka yãa kinɛnu nɔɔbu ka boo kinɛnu nɔɔbu ka yãa kpɛmminu nɔɔbu wɔ̃ɔ tiaginu ni ba koo ka siarabun yãkunu ko. 84Kɛ̃ɛ ni ba kua dɔma te, yãku yee ten sɔ̃, ni kpuron geera kuawa gbɛ̃ɛnu wɔkura yiru ni ba kua ka sii geesu ka sere maa sii geesun gbɛ̃ɛnu ganu wɔkura yiru ni ba ko n da ka yɛm yɛ̃ke, ka maa nɔri wuragii wɔkura yiru. 85Gbɛ̃ɛ nin baateren bunum mu sãawa kilo tia ka garamu gooba wunɔbu (300). Ni ba ra ka maa yɛm yɛ̃ke mi, nin teerun bunum maa sãawa garamu nata ka wunɔbu (700). Gbɛ̃ɛ ni kpuron bunum mu kuawa kilo yɛnda nnɛ, nge mɛ ba ra yĩire sãa yerɔ. 86Nɔri wuragii yi, yin baayeren bunum mu sãawa garamu wunɔbu (100). Ma nɔri wɔkura yiru ye kpuron bunum mu kua kilo tia ka garamu goobu (200). Ba yin baayere turare yibie ye ba koo dɔ̃ɔ doke. 87Yen biru ba yaa sabenu wɛ̃. Niya naa kinɛnu wɔkura yiru ka yãa kinɛnu wɔkura yiru ka yãa kpɛmminu wɔ̃ɔ tiaginu wɔkura yiru ni ba koo ka yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ko ka maa som mɛ ba ra ka yãku te ko, ka maa boo kinɛnu wɔkura yiru ni ba koo ka toranun yãkuru ko, 88ka kɛtɛ kinɛnu yɛnda nnɛ, ka yãa kinɛnu wata ka boo kinɛnu wata ka yãa kpɛmminu wɔ̃ɔ tiaginu wata. Ni kpurowa ba koo ka siarabun yãkunu ko. Kɛ̃ɛ niniwa ba kua sanam mɛ ba yãku yee te gum yɛ̃ka ta n ka sãa nɛnɛm Gusunɔn sɔ̃. 89Sanam mɛ Mɔwisi u dua Yinni Gusunɔn kuu ten mi, u Yinni Gusunɔn nɔɔ nɔɔmɔ. Nɔɔ ge, ga weewa wɔllun kɔ̃sobun weenasibu yiru yen baa sɔɔn di, ye ya wãa woodan kpakoro ten wukiritian wɔllɔ. Min diya Gusunɔ u ka nùn gari mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\