Mɔnnu 12

1Wi u kĩ u yɛ̃ru wa, u ra wure bu nùn sɛɛyasia. Wi u yinamɔ bu nùn wɔkisi, u sãawa gari bɔkɔ. 2Wi u ra gea ko, wiya u ra Gusunɔn durom wa, adama bwisiku kɔ̃sunugiiwa u ra taarɛ wa. 3Nuku kɔ̃sura kun kpɛ̃ tu tɔnu tãsisia, adama gemgiin nuuru ta ko n sirerewa. 4Kurɔ geo u ra dewa win durɔ u n bɛɛrɛ mɔ, adama kurɔ wi u ra win durɔ sekuru doke, u sãawa nge bararu te ta durɔ win kukunu temmɔ. 5Gemgibu ba ra n kasuwa bu ko dee dee, adama tɔn kɔ̃sobu ba ra n kasuwa bu gbɛni. 6Tɔn kɔ̃son gari yi sãawa nge yina ye ya ra go, adama gemgibun gari yi ra tɔmbu gbarewa yinan di. 7Tɔn kɔ̃so ù n gu, gãanu ku ra tiare win yɛnuɔ, adama gemgiin yɛnu ga ra n yɔ̃wa dim dim. 8Bwisigiiwa ba ra tɔmɛ, adama wìn gari kɔmia wiya ba ra yaakoru ko. 9N buram bo a n sãa bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ, kpa a n sɔm kowo turo mɔ, ye kaa n ka tii sue, kpa a kun dĩanu mɔ yɛnuɔ. 10Ye gemgii u mɔ, u ra ye nɔɔriwa, sere ka mam win yaa sabenɔ, adama tɔn kɔ̃so, nuku kɔ̃sura u ra n yiba. 11Wi u win gberu wuka u ko n dĩanu yibawa, adama wi u kam gire u sãawa gari bɔkɔ. 12Tɔn kɔ̃sowa u ra n tɔn kɔ̃sobun gãanun binɛ mɔ, adama gemgibun tɛmanabu, arufaaniwa bu ra ma. 13Tɔn kɔ̃so u ra yina mwaarewa win gari weesugii sɔɔ, adama gemgii u ra yariwa wahalan di. 14Tɔnun gere ya koo nùn gãa geenu marua nge mɛ win sɔmburu ta ra nùn are wɛ̃. 15Gari bɔkɔ u ra n tamaa ye u mɔ̀ kpuro ya sãawa dee dee, adama bwisigiiwa u ra ka bwisi kɛ̃ru sɔmburu ko. 16Gari bɔkɔ u ra yande win mɔru sɔ̃ɔsiwa, adama bwisigii u ra tii ye marisiwa. 17Wi u gem kparamɔ, gea u ra kã, adama wee kowo u ra n sãawa weesun yoo. 18Wi u ra gari gere u kun bwisika, u ra ka yi tɔmbu sɔkuwa nge takobi, adama bwisigiin gari yi ra tɔnu bɛkiewa. 19Gari geen dam mu ra n wãawa sere ka baadommaɔ, adama weesu su ra doonɛwa nɔni kpaki teeru. 20Be ba ra kɔ̃sa bwisiku, weesa su ra n yiba ben gɔ̃ruɔ, adama be ba ra tɔmbu bwisi kɛ̃ bu ka gea ko, ba ra n nuku dobu mɔwa. 21Kɔ̃sa ku ra gemgii deemɛ, adama tɔn kɔ̃so u ra n nɔni sɔ̃ɔrewa. 22Yinni Gusunɔ u ku ra weesugibu kã. Gemgiba u ra n kĩ. 23Bwisigii u ku ra win yɛ̃ru tɛrie, adama gari bɔkɔ u ra win gari bakaru sɔ̃ɔsiwa. 24Hania ya ra dewa tɔnu u ko gabun yinni, kpa yikuru tu de tɔnu u ko goon yoo. 25Wururabu bu ra tɔnu woorewa, adama à n tɔnu gari sɔ̃ɔwa ka kĩru yi ra nùn dam kɛ̃wa. 26Gemgii u ra win beruse surewa swaa gea sɔɔ, adama tɔn kɔ̃son kookoosu su ra dewa u kɔ̃ɔra. 27Taaso wi u yikuru mɔ, u ku ra yaa wa u sɛ̃wɛ, adama haniawa ya ra tɔnu gãa geenu wɛ̃. 28Mi gem wãa, miya wãara wãa. À n mu swĩi, a ǹ ka gɔɔ yinnamɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\