Mɔnnu 15

1Wisi bi bu du, bu ra mɔru suresiewa, adama gari gerubu ka dam biya bu ra mɔru seesie. 2Bwisigiin gari yi ra de tɔnu u yɛ̃ru kasu, adama gari bɔkɔn nɔɔ, wiira gariya ga ra n saarimɔ. 3Yinni Gusunɔn nɔni wãawa yam kpuro. Yi tɔn kɔ̃sobu ka gemgibu mɛɛra. 4Gari yi yi nukuru yɛmiasiamɔ yiya yi ra ka wãaru nɛ, adama gari kam yi ra tɔnun gɔ̃ru sankuwa. 5Wi u ra win baaban sɔ̃ɔsiru atafiiru ko, gari bɔkɔwa, adama wi u ra gerusibu wure, win bwisi koo sɔ̃ɔsira. 6Gemgiin yɛnuɔra arumani baka wãa, adama ye tɔn kɔ̃soba mɛnnamɔ, wahalawa ya ra ka nɛ. 7Bwisigibun nɔɔwa ga ra n yɛ̃ru kparamɔ, adama bwisi sarirugibun gɔ̃ru ga ǹ sãa mɛ. 8Yinni Gusunɔ u ku ra tɔn kɔ̃sobun yãkuru waabu kã, adama gemgibun kanaru ta ra nùn wɛ̃re. 9Yinni Gusunɔ u tɔn kɔ̃sobun swaa tusa, adama be ba gea mɔ̀, beya u kĩ. 10Wi u swaa gea deri, ba koo yɛ̃ro sɛɛyasiawa gem gem. Wi u maa sɛɛyasiabu yina, u koo gbiwa. 11Yinni Gusunɔ u yɛ̃ ye ya kooramɔ gɔribun wãa yerɔ. Kaa sere gere tɔnun gɔ̃ruɔ? 12Wi u tii sue, u ku ra kã bu nùn gerusi. U ku ra maa kã bwisigibu bu nùn bwisi kɛ̃. 13Nuku doba bu ra wuswaa dɛɛrasie, adama nuku sankiraru ta ra wuswaa burisinɛwa. 14Wi u bwisi mɔ, u ra yɛ̃ru kasuwa, adama gari bɔkɔ u ra n buriwa win gari bakaru sɔɔ. 15Wɔnwɔndo u ra n wãawa wahala sɔɔ baadomma, adama doo nɔɔrugii, u ra n tɔ̃ɔ bakaru mɔ̀wa saa baayere. 16N buram bo a n sãa sãaro, kpa a n Yinni Gusunɔ nasie, n kere a n dukia mɔ kpa a n wurure. 17N sanɔ bo a di ka kpee wurusu yɛnu mi kĩra wãa, n kere a di ka yaa gumgia yɛnu gèn mi tusira wãa. 18Wi u mɔru mɔ, u ra sannɔsu seeyewa, adama wi u suuru mɔ u ra su kpeesiewa. 19Yikuron swaa ya ra n sãki yibawa. Wi u gem swĩigia kpa ya n dɛɛre. 20Bii bwisigiiwa u ra de win tundon nukura n do, adama bii gari bɔkɔ u ra win mɛro gɛmwa. 21Gari baka kookoosu su ra gari bɔkɔ dorewa, adama wi u bwisi mɔ, daa gea u ra ko. 22Wi u ku ra bwisi bikie win himban sɔ̃, ya ku ra koore, adama wi u bwisi kɛ̃ɔbu mɔ, win himba ya ra koorewa. 23Wi u gari wisibu tuba saa ye n weenɛ, u ra n nuku dobu mɔwa. 24Wi u bwisi mɔ, u ra wãarun swaa swĩiwa, kpa u swaa deri ye ya dɔɔ gɔɔwɔ. 25Yinni Gusunɔ u ra tii suon diru surewa, adama u ku ra de bu gɔminin tem kɔɔrɔ mure. 26Yinni Gusunɔ u bwisi kɔ̃si tusa, adama gari yi yi kĩru sɔ̃ɔsimɔ, yiya yi ra nùn dore. 27Wi u ra gobi kasu ka swaa kɔ̃sa, u win yɛnu wahala dokemɔwa, adama wi u nɔm biran kɛ̃nu tusa, u ko n wãawa. 28Gemgii u ra bwisikuwa u sere wisi, adama gari kɔ̃siya tɔn kɔ̃so u ra n saarimɔ. 29Yinni Gusunɔ u ku ra tɔn kɔ̃son kanaru laakari ko, adama u ra gemgiin kanaru nɔ. 30À n tɔnu mɛɛra ka kĩru, u ko n nuku dobu mɔ. À n maa tɔnu labaari dora sɔ̃ɔwa, ya ra nùn dam kɛ̃. 31Wi u gerusibu wura bi bu koo nùn faaba ko, u ko n wãawa bwisigibun wuurɔ. 32Wi u sɔ̃ɔsiru yina, u tii mɛɛra mɔ̀wa, adama wi u wura ba nùn gerusi, u koo bwisi wa. 33À n kĩ a bwisi ko, a de a gina Gusunɔ nasia. À n kĩ a bɛɛrɛ wa, a de a gina tii kawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\