Mɔnnu 17

1N sanɔ bo a dĩa dɔki tia wa a di bɔri yɛndu sɔɔ, ye kaa ka tɔ̃ɔ baka dim di mi sannɔsu wãa. 2Sɔm kowo laakarigii u ra kowa win yinnin bii be ba gea yinan wirugii, kpa u tubi di ka be sannu. 3Dɔ̃ɔwa ba ra ka wura ka sii geesu sɔwe, adama Yinni Gusunɔwa u ra tɔnun gɔ̃ru wɛ̃ɛri. 4Tɔn kɔ̃sowa u ra tɔn kɔ̃son gari swaa daki, kpa wee kowo u maa weesugii swaa daki. 5Wi u sãarobu yɛ̃ɛmɔ, Gusunɔwa u yɛ̃ɛmɔ wi u bu taka kua. Wi u win beruse yɛ̃ɛmɔ yèn sɔ̃ kɔ̃sa nùn deema, ba koo yɛ̃ro sɛɛyasiawa. 6Debuminu nu sãawa durɔ tɔkɔn bɛɛrɛ. Baababa ba maa sãawa ben bibun bɛɛrɛ. 7Gari asansigii kun ka gari bɔkɔ weenɛ. Kaa sere gere weesu ka sina boko? 8Gabu ba ra n tamaa ben kɛ̃ra ta koo ka bu gãa geenu naawa. Mi ba gesi dua kpuro tu ben bukata wunana. 9Wi u ra berusen toranu duari, u kĩ ba n kĩanɛwa. Wi u ra maa nu yaaye win gari gerubu sɔɔ, u bɔrɔnu karanamɔwa. 10Gerusibu bu ra sɔmburu ko wi u bwisi mɔn mi, n kere bu gari bɔkɔ bokuru so nɔn wunɔbu (100). 11Tɔn kɔ̃so u ra n kasuwa u tɔnu seesi, adama ba koo nùn tɔn kɔ̃so kpare u nùn sɛɛyasia. 12N buram bo a ka puruka yɔɔni yinna te ba buu wɔrari, ye kaa ka gari bɔkɔ yinna gèn wiirara seewa. 13Wi u ra gea kɔ̃sa dibu kɔsie, kɔ̃sa kun kpeemɔ yɛ̃ron yɛnuɔ. 14Wi u sikirinɔsu torua, n sãawa nge u nim guna gĩa. Yen sɔ̃, a su derio sannɔ gu sere tore. 15Wi u tɔn kɔ̃so gem wɛ̃ɛmɔ, ka wi u gemgii taarɛ wɛ̃ɛmɔ, be kpurowa Yinni Gusunɔ u tusa. 16Mba gobin arufaani gari bɔkɔn nɔma sɔɔ. U koo ka yi bwisi dwe? Aawo, u ǹ yen bwisi mɔ. 17Bɔrɔ kĩnasibu ba ra kĩru sɔ̃ɔsinɛwa saa kpuro sɔɔ. Wahalan saa sɔɔra mɛro bisi u ra somi. 18Gari bɔkɔwa ga ra wure gu goon dibu sɔbe. 19Wi u ra sannɔsu kã, u ra durum kãwa. Wi u ra gãanu nia ko ni nu nùn kere, u koo kam kowa. 20Wi u ra tɔnu nɔni wɔ̃ke, u ǹ nuku dobu wasi. Wi u ra gari kɔ̃si gere, kɔ̃sa ya ra nùn deemɛ. 21Wi u gari bɔkɔ mara, nuku sankirana u ra n mɔ. Mɛya bii wi u kun asansi mɔn tundo u ǹ kpɛ̃ u n nuku dobu mɔ. 22Nuku dobu bu sãawa tìm gem wasin sɔ̃, adama nuku sankiraru ta ra wasi dam dwiiyasiewa. 23Tɔn kɔ̃sowa u ra nɔm biran kɛ̃nu mwɛ u ka tɔnu gem bira. 24Laakarigii, bwisiya u ra n naa gire, adama gari bɔkɔ, ga ra n bwisikumɔwa ye ga ǹ wasi. 25Bii gari bɔkɔ u ra win tundo ka win mɛro nuku sankiranu kpɛ̃ɛwa. 26N ǹ weenɛ bu gemgii gãanu bure u kɔsia yèn sɔ̃ u gem gerua. N ǹ maa weenɛ bu sunɔ so yèn sɔ̃ u siri dee dee. 27Wi u yɛ̃ru mɔ, u ku ra gari gere too. Wi u laakari mɔ, u suuru mɔwa. 28Wi u win nɔɔ kpĩa, u bwisi mɔwa. Baa gari bɔkɔn tii, gà n maari, kaa n tamaa ga bwisi mɔwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\