Mɔnnu 30

1Aguri, Yaken biin gari wee yi u gerua Itiɛli ka Itiɛli ka Ukalin sɔ̃. 2U nɛɛ, geema nɛna na gari bakaru bo tɔmbu sɔɔ. Na ǹ tɔnun bwisi mɔ. 3Goo kun man bwisi kɛ̃ɛre yi yi koo de n Gusunɔ Dɛɛro gia. 4Wara u wɔllu daare. Wara u saramare wɔllun di. Wara u woo nɔma nɛnure. Wara u nim kurusire win yãnu sɔɔ. Wara u tem nɔɔ bura yenu kua. Amɔna win yĩsiru. Amɔna win biin yĩsiru. A yɛ̃? 5Gusunɔn nɔɔ mwɛɛnu kpuro nu naanɛ mɔ. Wi u kukua win mi, u sãawa yɛ̃ron tarakpe. 6A ku gari gɛɛ sosi win gari sɔɔ. À n kua mɛ, a weesu kuawa, kpa u nun sɛɛyasia. 7Yinni Gusunɔ, gãanu yiru yeniwa na nun kanamɔ. A man nu kɛ̃ɛyɔ na n nu mɔ sere n ka gbi. 8Niya, a ku de na n sãa wee kowo, kpa n ku tɔmbu nɔni wɔ̃ke. A ku maa de na n sãa sãaro ǹ kun mɛ gobigii. A gesi man wɛ̃ɛyɔ ye kon di na n ka wãa. 9Domi nà n arumani wa too, kon nun siki n nɛɛ, wara ra n wunɛ, Yinni Gusunɔ. Mɛya nà n maa kua sãaro, kon da n gbɛni kpa n wunɛn yĩsiru sanku. 10A ku sɔm kowo gari weesugii mani win yinnin mi, kpa u ku raa nun bɔ̃rusi, kpa bɔ̃ri yi, yi nun di. 11Gaba wãa ba ra ben tundo bɔ̃rusiwa kpa bu ben mɛron kɔ̃sa gere. 12Gaba wãa ba ra n tamaa ba dɛɛrewa, adama ba ǹ dɛɛre. 13Gaba wãa ba ra n tii sue kpa ba kun goo gara. 14Gaba wãa ben donnu nu sãawa nge takobi, ma ben baa saburosu su sãa nge woba bu ka wɔnwɔndobu ka sãarobu wɔri bu ben yãnu gura. 15- 16Kɔkɔ te ta ra yɛm nɔ ta wɔndiaba yiru mɔ be ba ra soku, a sun wɛ̃ɛma, a sun wɛ̃ɛma. Gãanu nnɛ gaa wãa ya ku ra debu. Niya, gɔribun wãa yeru, ka tɔn kurɔ wĩro, ka tem gbebum, ka sere maa dɔ̃ɔ wi u ku ra nɛɛ, u den deba. 17Wi u win tundo yaakoru mɔ̀ ma u win mɛro gɛma, gunɔ bakeru ta koo win nɔni wɔwa, kpa yaberekunu nu win yaa di. 18- 19Gãanu itawa nu wãa ni nu ku ra man yeeri, niya nge mɛ gunɔ bakeru ta ra n ka yɔ̃ɔwa, ka nge mɛ waa ya ka sĩimɔ kpee saara wɔllɔ, ka nge mɛ goo nimkuu ga ka sĩimɔ nim wɔ̃ku wɔllɔ. Gãanu nnɛse maa wãa, niya kĩi te ta ra tɔn durɔ sure tɔn kurɔn mi gia. 20Kurɔ tanɔ ù n sakararu kua u kpa, u ra woburewa kpa u nɛɛ, u ǹ kɔ̃sa gaa kue, kpa u n sɔ̃ nge wi u di u kpa u nɔɔ wokamɔ. 21- 23Gãanu nnɛwa ya wãa ye ya ku ra ka tɔmbu naawɛ. Niya, yoo ù n kua sina boko, ka gari bɔkɔ ù n di u deba, ka kurɔ wi ba gɔburu wa ù n durɔ wa, ka maa tɔn kurɔ yoo wi u win yinni durɔ mwaari. 24Yɛɛ bwese piiminu nnɛ yi wãa yi yi bwisi mɔ too. 25Gbiikaa tani. Yi ǹ dam mɔ adama yi ra yin dĩanu gurewa gɛ̃ɛbun saa sɔɔ. 26Yiruse, yaa gaa ye ya ka saataburu nɛ ye ba ra soku damaa. Ya ǹ dam gam mɔ, adama ya ra yen wãa yeru kowa guurɔ. 27Itase twee. Yi ǹ sunɔ mɔ, adama ka mɛ, yi ra yariwa wuu wuuka. 28Nnɛse bɔsu. Kaa kpĩ a ge mwa, adama ga ra kpĩ gu du sere sinambun dii sɔɔwɔ. 29- 31Hunde koni nnɛ gɛɛ wãa yèn sanum mu nanum mɔ. Niya, gbee sunɔ ge ga yɛɛ kpuro bwisi kere, ga ku ra maa biru wure goon wuswaan di, ka goo dɔɔ ge ga wiru yɔ̃rasie, ka boo kinɛ yeburu te ta ra sannɛ, ka sina boko wi u wãa win tabu kowobun suunu sɔɔ. 32À n tii wɔlle sua, a gari baka kookoosu kuawa. Ma a kɔ̃sa bwisika a de a wunɛn nɔɔ kpĩ. 33Domi bà n bom swɛ̃, mɛn gum mu ra gɛrewa. Bà n tɔnun wɛ̃ru so, yɛma mu ra yari. Mɛya maa à n tɔnun mɔru seeya, sannɔwa ya koo ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\