Womusu 109

1Dafidin womu ge u wom kowobun wirugii kua. U nɛɛ, Yinni Gusunɔ, wuna na siaramɔ, a ku nɔɔ mari. 2Wee tɔn kɔ̃sobu ba man gari gerusimɔ ma ba man weesu kuammɛ. 3Ba ka man gari mɔ̀ ka tusiru, ma ba ka man sannamɔ kam sɔɔ. 4Nɛ, na bu kĩ, adama ba man nɔɔ kuurimɔ. Ma na kanaru mɔ̀ be, nɛn yibɛrɛban sɔ̃. 5Wee ba man kɔ̃sa kɔsiemɔ gem ayerɔ. Ma ba man tusa baa mɛ na bu kĩru sɔ̃ɔsimɔ. 6A de tɔn kɔ̃so u nɛn yibɛrɛ kpara, kpa wi u koo nùn taarɛ wɛ̃ u n wãa win nɔm geuɔ. 7Bà n nùn siri kpa bu deema u tore. Kpa bu win kanaru garisi durum. 8Win tɔ̃ru tu ku dɛnya kpa goo u nùn kɔsire ko win sɔmburu sɔɔ. 9Kpa win bibu bu ko gobekuba, kpa win kurɔ u gɔminiru sina. 10Kpa win bibu bu ko yaayaare kowobu, ba n bara mɔ̀. Kpa bu ben wuu deri gu ko bansu, bu da ba n dĩanu kasu mi n toma. 11Bèn dibu u nɛni, bu na bu win yãnu kpuro gura. Kpa tɔn tukobu bu win dukia gura. 12Goo u ku raa nùn durom kua. Goo u ku maa win bii gobekuban wɔnwɔndu ko. 13Bu win bibun bweseru goowo, kpa win yĩsiru tu gbi. 14Gusunɔ u win baababan toranu yaayo, kpa u ku win mɛro nùn win durum suuru kua. 15Yinni Gusunɔ u de u n win tora ni yaaye, kpa u win yĩsiru go mam mam. 16Domi u ǹ wɔnwɔndu sɔ̃ɔsi. U sãarobu ka wɔnwɔndobu nɔni sɔ̃ɔwawa sere u tɔnu go wi u nuki sankire. 17Bɔ̃riya u kĩa. Ǹ n mɛn na, yi nùn dio. U ǹ domaru kĩɛ. Ǹ n mɛn na, tu ka nùn tondo. 18Bɔ̃ri yi nùn wukirio nge yaberu. Yi duurio win wasin sɔɔwɔ nge nim, kpa yi du win kukunu sɔɔ nge gum. 19Bɔ̃ri yi, yi nùn wukirio nge yãa ni ba ra doke, kpa yi n nùn sɛ̃ke baadomma nge kpaka. 20Yeniwa Yinni Gusunɔ u koo de yu nɛn yibɛrɛba ka be ba man kɔ̃sa gerusimɔ deema. 21Wunɛ Yinni Gusunɔ, a na a man sanna wunɛn yĩsirun sɔ̃. A man wɔro. Domi wunɛn tɔn geeru ta kpã. 22Wee na sãa wɔnwɔndo, na ǹ gãanu mɔ, ma na nuki sankire. 23Wee na doonɔ nge saaru. Ma ba man gire nge twee. 24Nɛn dũu winu dam dwiiya nɔɔ bɔkurun sɔ̃. Ma na wasire woorarun sɔ̃. 25Na kua wi u sekuru sɔɔwa ben mi. Ma ba man mɛɛra ba wii gimanu koosimɔ. 26Gusunɔ nɛn Yinni, a man somiɔ. A man faaba koowo wunɛn tɔn geerun sɔ̃, 27kpa bu gia ma wuna a nɔmu mɔ be sɔɔ. Wuna a maa kpuro mɔ̀. 28Ye ba bɔ̃rusimɔ, yera wunɛ kaa domaru kua. Bà n seewa, ba koo sekuru wa. Kpa nɛ, wunɛn sɔm kowo n nuku dobu ko. 29Nɛn yibɛrɛba ba koo sekuru wa, kpa tu bu wukiri nge yabe bakaru. 30Kon nɔɔgiru sua n Yinni Gusunɔ siara. Kon nùn siara tɔn dabinun wuswaaɔ. 31Domi u ra n wãa bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbun bɔkuɔ u ka bu faaba ko be ba bu taarɛ wɛ̃ɛmɔn nɔman di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\