Womusu 119

1Doo nɔɔrugiba be ba kun taarɛ mɔ ben sanu sanusu sɔɔ, ma ba sĩimɔ nge mɛ Yinni Gusunɔn wooda ya bu sɔ̃ɔsimɔ. 2Doo nɔɔrugiba be ba win gere swĩi, ma ba nùn kasu gem ka tia, 3ma ba ku ra gɔba ko, ba sĩimɔ win swɛɛ sɔɔ. 4A wunɛn woodaba kuawa bu ka ye swĩi dee dee. 5A de nɛn kookoosu su n swaa swĩi, n wa n ka wunɛn gere mɛm nɔɔwa. 6Nà n wunɛn woodaba kpuro laakari sãa, saa yera sekura kun man mwaamɔ. 7Nà n wunɛn sɔ̃ɔsi geeru gia, kon nun siara ka gɔ̃ru tia. 8Kon wunɛn woodaba nɛnɛ. A ku man deri mam mam. 9Aluwaasi ù n kĩ win sanu sanusu su n dɛɛre, sere u n wunɛn gari mɛm nɔɔwammɛ. 10Na nun kasu ka nɛn gɔ̃ru kpuro. A de n wunɛn swaa swĩi. 11Na wunɛn gari nɛnisi nɛn gɔ̃ruɔ kpa n ku ra ka nun torari. 12Yinni Gusunɔ, na nun siara, a man wunɛn woodaba keu koosio. 13Na nɔɔgiru sua na wunɛn gere kpuro kpara. 14Wunɛn woodan mɛm nɔɔbu bu man nuku dobu wɛ̃ɛmɔ nge dukia baka. 15Kon wunɛn sɔ̃ɔsiru bwisiku, kpa n wunɛn yiirebu nɔni doke. 16Na kon nuku dobu ko wunɛn gere sɔɔ. Na ǹ maa wunɛn gari duarimɔ. 17A nɛ wunɛn sɔm kowo durom kuo kpa n wa na n wãa, kpa n wa n wunɛn gere mɛm nɔɔwa. 18A nɛn nɔni wukio, kpa n wa n gia gãa gee ni nu wãa wunɛn gari sɔɔ. 19Na sãawa sɔɔ handunia ye sɔɔ. A ku man wunɛn woodaba berua. 20Nɛn bwɛ̃ra ya ra n woowa baadomma wunɛn yiirebu sɔɔ kĩrun sɔ̃. 21A ra tii suobu gerusi be, be ba sãa bɔ̃rurobu, ma ba ku ra wunɛn woodaba swĩi. 22A man sekuru ka gɛndu wunario, domi na wunɛn gere swĩi. 23Baa mɛ sina bibu ba ra sinɛ bu man wĩi, ka mɛ, nɛ, wunɛn sɔm kowo na ra n wunɛn sɔ̃ɔsiru bwisikumɔ. 24Wunɛn woodaba ba ra man nuku dobu wɛ̃wa, kpa bu man bwisi kɛ̃. 25Nɛ wee na mwia kpana nge wi u kpĩ tua sɔɔ. A man nɛn wãaru wesio nge mɛ a nɔɔ mwɛɛru kua. 26Na nun nɛn wãarun daa kpuro tusia, ma a man suuru kua. A man wunɛn woodaba sɔ̃ɔsio. 27A man ben asansi tubusio, kpa na n da wunɛn sɔm maamaakiginu bwisiku. 28Wee na wuri mɔ̀ nuku sankiranun sɔ̃. A man dam kɛ̃ɛyɔ nge mɛ a nɔɔ mwɛɛru kua. 29A de n ka weesun swaa tonda, kpa a man durom kua na n ka wunɛn gere swĩi. 30Na gɔ̃ru doke n gem swĩi. Na wunɛn woodaba nɔni girari. 31Na nɛn tii wɛ̃ be sɔɔ. Yen sɔ̃, a ku de n sekuru wa. 32Wunɛn woodabara na swĩi, domi a nɛn nɔni wukia. 33Yinni Gusunɔ, a man wunɛn swɛɛ sɔ̃ɔsio, kpa n kpĩ n yi swĩi nɛn wãarun tɔ̃ru kpuro sɔɔ. 34A man bwisi kɛ̃ɛyɔ kpa n kpĩ n ka wunɛn woodaba mɛm nɔɔwa. 35Na wunɛn swaa kĩ. A man sureo ye sɔɔ. 36A de nɛn bwɛ̃ra yu wura ye sɔɔ. A ku de nɛn kĩru tu wura gobi gia. 37A nɛn binɛ wunɔ gãa kankam di, kpa a de na n wãa wunɛn swɛɛ sɔɔ. 38A wunɛn nɔɔ mwɛɛru yibio nɛ, wunɛn sɔm kowon sɔ̃, ta wãawa be ba nun nasien sɔ̃. 39A man yaro seku te na nasien di, wunɛn siribu bu ra n wã. 40Na kĩwa n wunɛn woodaba mɛm nɔɔwa too. A de na n wãa wãaru sɔɔ wunɛn gem sɔ̃. 41Yinni Gusunɔ, a de a nɛn wɔnwɔndu wa, kpa a man faaba ko nɔɔ mwɛɛ te a man kuan sɔ̃. 42Saa ye sɔɔ, kon kpĩ n be ba man sekuru dokemɔ gari wisi. Domi na nɛn naanɛ doke wunɛn gari sɔɔ. 43A ku wunɛn gem wuna nɛn nɔɔn di, na yĩiyɔbu mɔ wunɛn siribu sɔɔ. 44Ko na n wunɛn woodaba nɛniwa saa kpuro. Ya ko n wãa nɛn mi sere ka baadommaɔ. 45Kon sĩ ka tii mɔru, domi wunɛn woodabara na kasu. 46Kon ben gari sinambu sɔ̃. Na ǹ ko na n maa wãa sekuru sɔɔ. 47Na wunɛn woodaba kĩ. Na ra n nuku dobu mɔ ye sɔɔ. 48Na ra nɛn nɔma yiiye wɔllɔ n ka kanaru ko wunɛn gari yi na kĩn sɔ̃. Domi na kĩ na n yi bwisikumɔ nɛn gɔ̃ruɔ. 49Wee a man yĩiyɔbu wɛ̃. A wunɛn nɔɔ mwɛɛru yaayo te a nɛ, wunɛn sɔm kowo kua. 50Tera ta ra man nukuru yɛmiasie nɛn nɔni swãaru sɔɔ, kpa tu man wãaru wɛ̃. 51Wee tii suobu ba man yɛ̃ɛsu wɔri. Adama ka mɛ, na ǹ wunɛn woodaba deri. 52Yinni Gusunɔ, na wunɛn yellun siribu yaaye. Biya bu man dam kã. 53Nà n wa tɔn kɔ̃sobu ba wunɛn woodaba deri, mɔru baka na ra ko. 54Wunɛn garin sɔ̃na na ra womusu ko mi na sɔru dimɔ. 55Wɔ̃kuru nà n wunɛn yĩsiru yaaya, na ra n wunɛn woodaba nɛnusiwa. 56Ye ya sãa nɛgia, yera n wunɛn gere mɛm nɔɔwa. 57Na maa wure na gerumɔ, Yinni Gusunɔ, nɛgia n wunɛn gere mɛm nɔɔwa. 58Ka nɛn gɔ̃ru kpurowa na nun sokumɔ. A wunɛn nɔɔ mwɛɛru yaayo kpa a nɛn wɔnwɔndu wa. 59Nà n nɛn daa bwisika, na ra wurewa n sĩ wunɛn swɛɛ sɔɔ. 60Na ra n sɛndewa n ka da mi gia, na kun tɔ̃ru gɔsie. Kpa n wunɛn woodaba mɛm nɔɔwa. 61Tɔn kɔ̃sobun yini man sikerenɛ. Adama ka mɛ, na ǹ wunɛn gari deri. 62Wɔ̃ku suunu na ra sewa n nun siara wunɛn siri bi a ra ko dee deen sɔ̃. 63Na sãawa be ba nun nasie kpuro ka be ba wunɛn woodaba mɛm nɔɔwammɛn bɔrɔ. 64Yinni Gusunɔ, wunɛn durom yiba handunia kpuro sɔɔ. A man wunɛn woodaba kpuro sɔ̃ɔsio. 65Yinni Gusunɔ, a ra wunɛn sɔm kowo gea kue nge mɛ a nɔɔ mwɛɛru kua. 66A man laakari ka bwisi kɛ̃ɛyɔ domi na wunɛn woodaba naanɛ sãa. 67N sere sekuru wa, na raa kɔ̃ɔrewa. Adama tɛ̃, na wunɛn gari nɛni. 68A sãawa tɔn geo. A man wunɛn woodaba sɔ̃ɔsio. 69Tii suobu ba man weesu koosimɔ. Adama nɛ, na wunɛn yiirebu nɛni ka nɛn gɔ̃ru kpuro. 70Ben gɔ̃ru ga bɔɔbu, gãanu ku ra bu yeeri. Adama nɛ, wunɛn gari yi ra man nuku dobu wɛ̃. 71N buram bo n sekuru wa kpa n ka kpĩ n wunɛn woodaba gia. 72Na wunɛn nɔɔn gere kĩ n kere gãanu nɔrɔbu (1.000) ye ba kua ka wura ka sii geesu. 73Wunɛn nɔma ya man mɔma. Yera ya man tãsisia. A man bwisi kɛ̃ɛyɔ n ka wunɛn woodaba gia. 74Be ba nun nasie, bà n man wa, ba ra nuku dobu kowa. Domi na wunɛn nɔɔ mwɛɛru naanɛ sãa. 75Yinni Gusunɔ, na yɛ̃ ma wunɛn siribu bu sãawa dee dee. Wunɛn bɔrɔkinirun sɔ̃na a man sekuru doke. 76A de wunɛn durom mu man nukuru yɛmiasia nge mɛ a nɛ wunɛn sɔm kowo nɔɔ mwɛɛru kua. 77A man wɔnwɔndu kuo kpa n wa na n wãa. Domi wunɛn sɔ̃ɔsiru ta ra man nuku dobu wɛ̃. 78A be ba tii sue sekuru dokeo, wee ba man dam dɔremɔ kam sɔɔ. Adama nɛ, wunɛn woodabara na ra n bwisikumɔ. 79Be ba nun nasie a de bu wurama nɛn mi. Be ba wunɛn woodaba yɛ̃ a de bu wurama nɛn mi. 80A de na n wunɛn yiirebu mɛm nɔɔwammɛ mam mam, kpa n ku ra sekuru wa. 81Na kasu a man faaba ko. Na wunɛn nɔɔ mwɛɛru naanɛ sãa. 82Na kasu n wunɛn nɔɔ mwɛɛru gia sere nɛn nɔni dam dwiiya. Ma na tii sɔ̃ɔmɔ na mɔ̀, sere saa yerà kaa man nukuru yɛmiasia. 83Na sãare nge gɔnan bɔɔru te ba bwɛ̃ wiisu sɔɔ. Na ǹ wunɛn woodaba duari. 84Sere saa yerà kaa de nɛ, wunɛn sɔm kowo na n wãaru dii. Domma kaa be ba man nɔni sɔ̃ɔmɔ siri. 85Tii suobu ba suura gbemɔ nɛn wuswaaɔ. Ba ǹ wunɛn woodaba swĩi. 86Wunɛn gari kpuro yi naanɛ mɔ. Wee yibɛrɛba ba man nɔni sɔ̃ɔmɔ kam sɔɔ. A man faaba koowo. 87N tiewa fiiko bu ka man sura bu go. Adama ka mɛ, nɛ, na ǹ wunɛn woodaba derimɔ. 88A man nɛn wãaru wesio wunɛn durom sɔ̃, kpa n kpĩ n wunɛn gere mɛm nɔɔwa. 89Yinni Gusunɔ, wunɛn gari yi ko n wãawa wɔllɔ sere ka baadommaɔ. 90Wunɛn bɔrɔkiniru ta ko n maa wãawa sere ka baadommaɔ. Wuna a tem swĩi ma a mu sire dim dim. 91Wunɛn woodaban sɔ̃na gãanu kpuro ka wãa gisɔ. Ni kpurowa nu maa wãa wunɛn sɔ̃. 92Nà kun daa nuku dobu wa wunɛn wooda be sɔɔ, na n daa gu nɛn nɔni swãaru sɔɔ. 93Na ǹ wunɛn gere duarimɔ pai, domi yera ya man wãaru wɛ̃ɛmɔ. 94Na sãawa wunɛgii, a man faaba koowo. Wunɛn woodabara na kĩ n swĩi. 95Tɔn kɔ̃sobu ba man mara bu go. Adama nɛ, wunɛn gariya na bwisikumɔ. 96Ye ya yiba kpuro, ya maa nɔru mɔ. Adama wunɛn woodaba ba ǹ kpeeru mɔ. 97Na wunɛn woodaba kĩ too. Ba ra n wãawa nɛn bwisikunu sɔɔ tɔ̃ɔ giriru baadomma. 98Wunɛn woodaba ba ra man bwisi kɛ̃ n kere nɛn yibɛrɛba. Domi na ra n bu nɛniwa baadomma. 99Na nɛn yinnibu kpuro yɛ̃ru kera. Domi wunɛn woodaba ba ra n wãawa nɛn bwisikunu sɔɔ. 100Na durɔ tɔkɔnu bwisi kere, domi na wunɛn gere mɛm nɔɔwammɛ. 101Na ku ra swaa kɔ̃sa mwɛ, kpa n wa n ka wunɛn gari nɛnɛ. 102Na ku ra de wunɛn woodaba bu ka man tonda. Domi wuna a man keu sɔ̃ɔsimɔ. 103Wunɛn gari yi tim dobu kere nɛn nɔɔwɔ. 104Na kua bwisigii wunɛn woodaban sɔ̃. Yen sɔ̃na na weesun swɛɛ kpuro tusa. 105Wunɛn gari yi sãawa nge fitila ye ya man swaa sɔ̃ɔsimɔ. 106Na bɔ̃rua na sire na nɛɛ, kon wunɛn sɔ̃ɔsiru mɛm nɔɔwa, domi ta sãawa dee dee. 107Na nɔni sɔ̃ɔre gem gem. Yinni Gusunɔ, a man dam kɛ̃ nge mɛ a nɔɔ mwɛɛru kua. 108Yinni Gusunɔ, a nɛn siarabu wuro, kpa a man wunɛn sɔ̃ɔsiru giasia. 109Nɛn wãara wãawa kari sɔɔ baadomma, adama na ǹ wunɛn woodaba duarimɔ pai! 110Tɔn kɔ̃sobu ba man yɛ̃ri bɛrie. Ka mɛ, na wunɛn gere swĩi. 111Wunɛn gari sãawa nɛn tubi ka baadommaɔ, domi yi sɔɔra nɛn gɔ̃ru dobu wãa. 112Nɛn gɔ̃ru ga kĩ gu wunɛn woodaba mɛm nɔɔwa baadomma sere ka nɔrɔ. 113Na gɔ̃rusu yirugibu tusa, adama na wunɛn woodaba kĩ. 114Wuna a sãa nɛn kuku yeru ka nɛn tɛrɛru. Wunɛn nɔɔ mwɛɛru sɔɔra nɛn yĩiyɔbu wãa. 115Tɔn kɔ̃sobu, i ka man tondo, kpa n wa n Gusunɔ nɛn Yinnin woodaba swĩi. 116Yinni Gusunɔ, a man kɔ̃suo na n ka wãa nge mɛ a nɔɔ mwɛɛru kua. A ku man sekuru doke nɛn yĩiyɔbu sɔɔ. 117A de a n sãa nɛn tãsi yeru kpa n faaba wa. Kpa na n wunɛn woodaba laakari sãa baadomma. 118A ra be ba ra wunɛn woodaba deri gɛmwa. Domi ben nɔni wɔ̃kubu bu ǹ arufaani mɔ. 119A ra tɔn kɔ̃sobu gɛriewa tem mɛn di nge nim yaka. Yen sɔ̃na na wunɛn woodaba swĩi. 120Wunɛn nanum mu dera nɛn wasi diirimɔ. Na wunɛn siribu nasie. 121Na wunɛn woodaba ka wunɛn gem mɛm nɔɔwammɛ. A ku man be ba man dam dɔremɔ nɔmu sɔndia. 122A nɛ, wunɛn sɔm kowo nɔɔ mwɛɛru kuo ma kaa man somi. A ku de tii suobu bu man dam dɔre. 123Nɛn nɔni dam dwiiya ye na wunɛn faaba ka wunɛn gem mɛ̀n nɔɔ mwɛɛru a kua mara. 124A nɛ, wunɛn sɔm kowo kuo nge mɛ wunɛn tɔn geera nɛ. A man wunɛn woodaban keu sɔ̃ɔsio. 125Na sãawa wunɛn sɔm kowo. A man bwisi kɛ̃ɛyɔ n ka wunɛn sɔ̃ɔsiru gia. 126Yinni Gusunɔ, saa ya den tura a ka se domi wee ba wunɛn wooda saramɔ. 127Adama nɛ, na ye kĩ n kere wura gean tii. 128Na ye kpuro garisiwa dee dee. Na swɛɛ yi yi ǹ dɛnde kpuro tusa. 129Wunɛn yiirebu bu ra n wã, yen sɔ̃na na bu nɛni. 130Wunɛn garin giabu bu ra tɔnu yam bururasiewa, kpa yi bwisi sariba bwisi kɛ̃. 131Na kasu gem ka tia n wa n wunɛn woodaba gia. 132Yinni Gusunɔ a man mɛɛrima, kpa a man durom kua nge mɛ a ra be ba nun kĩ kue. 133A de na n tãsa wunɛn gari sɔɔ. A ku de toraru garu ta n man wãasi. 134A man wɔro tɔmbun dam dɔrebun di, kpa n kpĩ n wunɛn sɔ̃ɔsiru mɛm nɔɔwa. 135A ka man nɔnu geu mɛɛrio, kpa a man wunɛn yiirebu sɔ̃ɔsi. 136Wee na nɔni yĩresu kokumɔ nge daaru, domi tɔmba kun wunɛn woodaba mɛm nɔɔwɛ. 137Yinni Gusunɔ, a sãawa gemgii. Wunɛn siribu bu ra n sãawa dee dee. 138A wunɛn wooda yiiwa gem sɔɔ. Ya maa naanɛ mɔ. 139Nà n nɛn yibɛrɛba wa be ba wunɛn gari duari, nɛn mɔru ra sewa. 140Wunɛn gari yi naanɛ mɔ. Nɛ, wunɛn sɔm kowo na yi kĩ. 141Wee na ǹ kpã, ma ba man gɛma. Ka mɛ, na ǹ wunɛn woodaba duari. 142Wunɛn gem mu ku ra kpe. Mɛya wunɛn gari yi sãawa gem. 143Nuku sankiranu ka nɔni swãara man wɔrimɔ, adama wunɛn woodaba ba ra man nuku dobu wɛ̃. 144Wunɛn yiirebu bu sãawa dee dee sere ka baadommaɔ. A man bwisi kɛ̃ɛyɔ yi yi koo de na n wãa. 145Yinni Gusunɔ, na nun sokumɔwa ka nɛn gɔ̃ru kpuro. A man wurario, kpa n kpĩ n wunɛn sɔ̃ɔsiru nɛnɛ. 146Na nun kanamɔ, a man faaba koowo, kpa n kpĩ n wunɛn woodaba mɛm nɔɔwa. 147Na ra kanaru kowa yam mu sere sãra, kpa na n wunɛn nɔɔ mwɛɛnu naanɛ sãa. 148Yam mu sere sãra na ra sewa n ka wunɛn gari mɛɛri. 149A nɛn nɔɔ nɔɔwɔ wunɛn durom sɔ̃. A man sirio nge mɛ a ra siri, kpa n wa na n wãa. 150Be ba kɔ̃sa bwisikumɔ, be wee ba man turuku kua. Ba wunɛn woodaba deri. 151Wunɛ Yinni Gusunɔ, a wãawa nɛn turuku. Wunɛn gari yi sãawa gem. 152Na yɛ̃ saa yee yellun di ma a wunɛn woodaba yiiwa ba n ka wãa sere ka baadommaɔ. 153A nɛn nɔni swãaru mɛɛrio, kpa a man wɔra. Na ǹ wunɛn woodaba duarimɔ. 154A ka man yinɔ kpa a man yakia. A de na n wãa nge mɛ a nɔɔ mwɛɛru kua. 155Tɔn kɔ̃soba kun faaba wasi, domi ba ku ra wunɛn sɔ̃ɔsiru kasu. 156Yinni Gusunɔ, wunɛn durom mu kpã. A man sirio nge mɛ a ra siri, kpa n wa na n wãa. 157Nɛn yibɛrɛ be ba man nɔni sɔ̃ɔmɔ ba dabi. Adama ka mɛ, na ǹ wunɛn gere yinamɔ. 158Na tɔnu kamba tusa, domi ba ku ra wunɛn woodaba swĩi. 159Yinni Gusunɔ, a n yɛ̃ ma na wunɛn woodaba kĩ. A de na n wãa wunɛn durom sɔ̃. 160Gema mu sãa wunɛn garin nuuru. Wunɛn woodaba kpuro ba kon sãawa gem sere ka baadommaɔ. 161Wee sina biba man nɔni sɔ̃ɔmɔ kam sɔɔ. Adama wunɛn gari tɔnawa na nasie. 162Na ra n nuku dobu mɔ wunɛn gari sɔɔ nge wi u dukia baka wa u gura. 163Na weesu tusa. Ma na wunɛn woodaba kĩ. 164Sɔ̃ɔ teeru, nɔn nɔɔba yiruwa na ra nun siare wunɛn siri bi bu sãa dee deen sɔ̃. 165Be ba wunɛn woodaba kĩ, ba ra n bɔri yɛn bakaru mɔ. Kɔ̃sa ku ra bu deemɛ. 166Yinni Gusunɔ, na wunɛn faaba yĩiyɔ. Yen sɔ̃, na wunɛn woodaba mɛm nɔɔwɛ. 167Na ra wunɛn yiirebu mɛm nɔɔwɛ. Na ra bu kã too too. 168Na wunɛn yiirebu ka wunɛn woodaba swĩi, domi nɛn kookoosu kpuro wãa wunɛn wuswaaɔ. 169A de a nɛn wuri nɔ. A man bwisi kɛ̃ɛyɔ nge mɛ a nɔɔ mwɛɛru kua. 170A nɛn kanaru nɔɔwɔ. A man wɔro nge mɛ a nɔɔ mwɛɛru kua. 171A ra man wunɛn woodaban keu sɔ̃ɔsi. A de wunɛn siarabu bu nɔɔra nɛn nɔɔn di. 172Wooda be kpuro ba dɛɛrewa. A de n womu ko ben sɔ̃. 173Na wunɛn sɔ̃ɔsiru wura. A na a man somi. 174Yinni Gusunɔ, wunɛn faabawa na mara ka gem. Mɛya wunɛn woodaba ba ra man nuku dobu wɛ̃. 175A de na n wunɛn siribu tãsiri, kpa na n wãa n ka nun siara. 176Wee na sirenɛ nge yãa te ta kɔ̃ɔre. A nɛ, wunɛn sɔm kowo kasuo, na ǹ wunɛn woodaba duarimɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\