Womusu 78

1Womu ge Asafu u kua. Ge wee. Nɛn tɔmbu, i nɛn gari swaa dakio. I swaa tem kpĩiyɔ i nɔ ye na gerumɔ. 2Kon bɛɛ faagi gaa kua ka mɔnnu ye ya sãa yellun gari. 3Ye sa nua ka ye sa gia ka ye bɛsɛn baababa ba sun sɔ̃ɔwa, 4sa ǹ ye bɛsɛn bibu beruammɛ. Sa ko bu Yinni Gusunɔn tɔmaru sɔ̃wa ka win dam gari ka sɔm maamaakigii ni u kua. 5U bɛsɛ Isireliba, Yakɔbun bweseru wooda wɛ̃. Wooda yera u bɛsɛn baababa wɛ̃ bu ka ye ben bibu sɔ̃ɔsi. 6Bii be ba koo marura, ben tii ba koo ye gia, kpa bu maa ye ben bibu sɔ̃ɔsi. 7Saa yera ba koo Yinni Gusunɔ naanɛ ko. Ba ǹ maa duarimɔ ye u kua. Kpa bu win woodaba mɛm nɔɔwa. 8Ba ǹ maa mɔ̀ nge ben baababa. Domi baaba be, ba kua mɛm nɔɔ sariba, ma ben gɔ̃ru ga ǹ ka Gusunɔ turo yɔ̃re. Ma ba kua naanɛ sariba Gusunɔn mi. 9Efaraimun bweseru te ta tɛnnu mɔ ta biruku yira wura tabun saa. 10Ta ǹ ten arukawani yibie ye ta ka Gusunɔ bɔkua. Ta yina tu win woodaba mɛm nɔɔwa. 11Ta win sɔm maamaakigii ni duari ni u tu sɔ̃ɔsi. 12U maamaaki kua ben sikadoban wuswaaɔ Soaniɔ Egibitin temɔ. 13U nim wɔ̃ku bɛra ga kpaasina ga yɔ̃ra nge gana, ma u dera ba tɔbura. 14Guru wii wurora u dera ta bu gbiiye sɔ̃ɔ sɔɔ. Wɔ̃kuru, kpa u de dɔ̃ɔ yara ya n sɔ̃ɔsire guru wii wuro te sɔɔ. 15U kpenu bɛsuka gbaburɔ, ma nim bakam mu kura ba nɔra. 16U dera nim mu yara kpenun di, ma mu kokumɔ nge daa bakarun nim. 17Adama ka mɛ, baaba be, ba wi, Wɔrukoo torarimɔwa ba dɔɔ. Ba nùn seesiwa gbaburu mi, mi gãanu ku ra kpi. 18Ma ba wi, Gusunɔ nɔɔ kuura ba nùn dĩanu kana ni ba kĩ. 19Ba nɛɛ, ka gem, Gusunɔ u koo kpĩ u sun diisia gbaburu mini? 20Geema, Mɔwisi u kpee te so, ma nim mu koka nge daarun nim. Adama u koo kpĩ u sun diisia? U koo kpĩ u sun yaa wɛ̃ su tem? 21Ye Yinni Gusunɔ u yeni kpuro nua, yera win mɔru ya seewa nge dɔ̃ɔ wi ba sɔ̃re win tɔmbu Isireliban sɔ̃. 22Domi ba ǹ nùn naanɛ kue. Ba ǹ win somiru yĩiyɔ. 23Ka mɛ, u guru wiru wooda wɛ̃. Ma u wɔllun gamboba kɛnia. 24U dera dĩa ni ba mɔ̀ manna nu bu nɛɛya saa wɔllun di. 25U bu ye wɛ̃wa nge mɛ̀n nɔɔ ba kĩ. Tɔn boko dima ba di. 26Yen biru, u dera woo ga na saa sɔ̃ɔ yari yerun di ga wɔllu swee. Ka win dama u woo seeyama sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gian di, 27ma u dera gunɔsu su sarama su bu wukiri nge tua. Su dabi nge yani sɛɛri nim wɔ̃kun goorɔ. 28U dera su wɔruka su tɛrie baama ben sansaniɔ. 29Ma Gusunɔ u bu wɛ̃ ye ba kĩ. Ma ba di ba deba. 30Adama ye ba dimɔ ba ǹ kpa, dĩanu yiba ben nɔsɔ. 31Sanam mɛya Gusunɔ u ka bu mɔru kua. Ma u be ba dam bo go. U ben aluwaasiba so u surura. 32Ka mɛ, ba wure ba tora. Ba ǹ win sɔm maamaakigii ni naanɛ kue. 33Ma Yinni Gusunɔ u bu doke bɛrum sɔɔ u ben wãaru nɔru koosia nge woo. U bu kam koosia nɔni kpaki teeru. 34Yinni Gusunɔ ù n kĩ u bu go, yera ben gabu ba ra gɔsiramɛ win mi gia. 35Kpa bu yaaya ma wi, Wɔrukoowa u sãa ben kpee baa mì ba ra kuke. Wiya u ra maa bu wɔre. 36Adama ba ku ra gem gere. Ba ra n kĩ bu nùn nɔni wɔ̃kewa ka ben gari. 37Ben gɔ̃ru ga ǹ ka nùn wãa. Ba ǹ maa ben arukawani yibie. 38Adama ka mɛ, Yinni Gusunɔ u ra tii nɛnɛ u kun win mɔru kpuro yɔ̃su. U ra bu wɔnwɔndu kue, kpa u bu ben durum wɔka u kun bu go. 39U ra yaaye ma ba sãawa tɔmbu. Ba sãawa nge woo. Gà n doona, ga ku ra wuramɛ. 40Nɔn dabina ba Gusunɔ seesi gbaburɔ. Nɔn dabina ba win mɔru seeya. 41Ba maa wure ba nùn nɔɔ kuura wi, wi u sãa ben Yinni Dɛɛro. 42Ba ǹ tɔ̃ɔ te yaaye tè sɔɔ u bu wɔra yibɛrɛban nɔman di ka win dam. 43Ba ǹ maa yaaye sɔm maamaakigii ni u kua Egibitiɔ ka Soanin gberu kpaanɛɔ. 44U Egibitigibun daanun nim gɔsia yɛm, ma ba kpana bu mu nɔ. 45U dera gbabu swɛ̃ɛ yi bu wɔri yi di. Ma u dera surenu nu bu kam kua. 46U dera twee yi ben dĩanu wɔri yi di. Ma u dera ben hanian are kam kua. 47U dera guru kpenu nu ben resɛm gbaanu kam koosia. Ma woora ben dãa gbaanu sanka. 48U dera guru gbãa ka guru kpenu ben yaa sabenu di. 49Ma u ka Egibitigii be mɔru seewa ka dam u bu nɔni sɔ̃ɔwa. U dera gɔɔn gɔradoba ba na dabi dabinu ba bu wɔri. 50U ǹ dere win mɔru yu goo sɛ̃ɛna. U bu kɛ̃si kɛ̃si baranu kpɛ̃ɛ u ka bu go. 51U Egibitigibu be, be ba sãa Kamun bibun bweserun bii tɔn durɔ gbiikoo baawure go, be, be ba sãa ben aluwaasirun bibu. 52U dera win tɔmba yara nge yãa gɔ̃ɔ ge ga yarima gɔ̃run di. Ma u bu kpara gbaburɔ. 53U bu kpara ka bɔri yɛndu, ba ǹ diira. Ma u dera nim wɔ̃ku ga ben yibɛrɛba wukiri. 54Ma u ka bu da win tem dɛɛramɔ, guu ten mi, te u mwa ka win dam. 55U bwese tukunu gira win tɔmbu Isireliban sɔ̃. Ma u tem mɛ bɔnu kua u dera ba sina mi, kuu bekuruginu sɔɔ. 56Adama ba Gusunɔ nɔɔ kuura. Ba wi, Wɔrukoo seesi. Ba ǹ win woodaba mɛm nɔɔwɛ. 57Ba Gusunɔ dɛsirari, ma ba kua naanɛ sariba nge mɛ ben baababa ba raa kua. Ba wurura nge tɛn tèn kirika ya kusira. 58Ba win mɔru seeya ka ben bũu turanu. Ba win nisinu seeya ka ben bwãarokunu. 59Ye Gusunɔ u ye kpuro wa, yera win mɔru seewa, ma u Isireliba yina. 60U sãa yee te deri te ta wãa Siloɔ. U kuu bekurugii te deri tèn mi u ra ka bu yinnɛ. 61Ma u dera yibɛrɛba ba win woodan kpakororu mwa, tè sɔɔ u ra win dam ka win yiiko sɔ̃ɔsi. U dera ba ka tu doona tem tukumɔ. 62U ka win tɔmbu mɔru kua, ma u dera ba bu go tabu sɔɔ. 63U dera aluwaasiba ba dɔ̃ɔ mwaara, ma wɔndiaba ba durɔbu bia. 64U dera ba ben yãku kowobu go tabu sɔɔ ka takobi. Ma ben gɔminibu ba ǹ ben gɔɔ swĩ. 65Yera Yinni Gusunɔ u seewa nge tɔnu wi u dom yandama. U seewa nge tabu durɔ wɔrugɔ wi tam mu goomɔ. 66Ma u win yibɛrɛba so u gira. U bu sekuru doke te ta ǹ kpeemɔ sere ka baadommaɔ. 67U Efaraimu Yosɛfun biin bweseru yina. U ǹ tu gɔsa. 68Yudan bweseru ka Siɔnin guura u kĩa u gɔsa. 69Guuru miya u win sãa yeru bana ta dam mɔ nge wɔllu ka tem mɛ u swĩi sere ka baadommaɔ. 70U Dafidi gɔsa u n ka sãa win sɔm kowo. Yãa kpara yerun diya u nùn mwaama 71u ka ko Isireliba, Yakɔbun bweserun kparo be, be ba sãa wi, Yinni Gusunɔn tɔmbu. 72Dafidi wi, u tɔn be kparawa ka gɔ̃ru dɛɛrɔ, ka laakari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\