Womusu 89

1Womu ge Etani Esirahigii u kua. Ge wee. 2Yinni Gusunɔ, kon wunɛn tɔn geerun womu ko sere ka baadommaɔ. Kon wunɛn bɔrɔkiniru kpara sere ka baadommaɔ. 3Na yɛ̃ ma wunɛn kĩru ta ko n wãawa sere ka baadommaɔ. Wunɛn bɔrɔkiniru ta girewa wɔllɔ. 4Yinni Gusunɔ, a nɛɛ, a ka Dafidi wi a gɔsa arukawani bɔkua. A wi, wunɛn sɔm kowo nɔɔ mwɛɛru kua ka bɔ̃ri 5a nɛɛ, kaa goo wuna win bweseru sɔɔ u ko sunɔ sere ka baadommaɔ, kpa a win bandu tãsisia sere ka baadommaɔ. 6Yinni Gusunɔ, wɔllu ta nun bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ maamaaki ye a mɔ̀n sɔ̃. Wunɛn gɔradoban wuuru ta nun siaramɔ wunɛn bɔrɔkinirun sɔ̃. 7Yinni Gusunɔ, a ǹ saara mɔ wɔllɔ. Wunɛn gɔradoba sɔɔ, goo sari wi u ka nun nɛ. 8A nanum mɔ wunɛn gɔrado dɛɛrobun suunu sɔɔ. Wunɛn yiiko ya kpã be ba nun sikerenɛn suunu sɔɔ. 9Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni, wara u dam mɔ nge wunɛ. Wunɛn bɔrɔkinira nun karewa ta ka sikerenɛ. 10Wuna a ra nim wɔ̃kun tii suabu yɔ̃rasie. Gen nim kurenu nù n seewa, a ra nu suresie. 11A Egibitigibu taaka a pɛsuka nge goru. A be, wunɛn yibɛrɛba yarinasia ka wunɛn dam. 12Wuna a wɔllu ka tem mɔ. Wuna a handunia taka kua ka ye ya wãa ye sɔɔ. 13Wuna a sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu ka nɔm dwaru kua. Guu ni ba mɔ̀ Tabori ka Hɛɛmɔɔ nu wunɛn yĩsiru bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ. 14Wunɛn gãseru ta dam mɔ. Wunɛn nɔmu ga dam mɔ. 15Gema mu sãa wunɛn bandun kpɛɛkpɛɛku. Kĩru ka bɔrɔkinira ra n wãa wunɛn wuswaaɔ. 16Yinni Gusunɔ, doo nɔɔrugiba be ba ra nun takaru ko. Ba ra sĩwa yam bururam sɔɔ wunɛn wuswaaɔ. 17Ba koo nuku dobu ko tɔ̃ɔ baatere wunɛn yĩsirun sɔ̃. Kpa bu bɛɛrɛ wa wunɛn gem sɔ̃. 18Domi wuna a sãa ben dam ka ben bɛɛrɛ. Wunɛn saabuwa sa tãsimɔ. 19Yinni Gusunɔ, wuna a sãa bɛsɛ Isireliban tɛrɛru. Wunɛ Dɛɛro, wuna a sãa bɛsɛn sina boko. 20Gasɔ, a ka wunɛn sɔm kowo be a naanɛ sãa gari kua kãsiru sɔɔ a nɛɛ, a wunɛn dam tabu durɔ damgii goo wɛ̃. A nùn gɔsa wunɛn tɔmbun suunu sɔɔn di a wɔlle sua. 21Wiya Dafidi wunɛn sɔm kowo. Wiya a bandun gum tãre. 22Wunɛn nɔmu ga ko n nùn nɛniwa kem kem. Geya ga ko n sãa win dam. 23Yibɛrɛba ba ǹ kpɛ̃ bu nùn samba ko. Tɔn kɔ̃sobu ba ǹ kpɛ̃ bu nùn dam dɔre. 24Kaa win yibɛrɛba kpeerasia. Kaa be ba nùn tusa sɛ̃suku. 25Wunɛn bɔrɔkiniru ka wunɛn tɔn geera ko n wãa ka wi. Kpa a nùn dam wɛ̃ ka wunɛn yĩsiru. 26Kaa de win bandun dam mu tɛria saa nim wɔ̃ku ge ba mɔ̀ Mɛditeranɛn di sere ka daa te ba mɔ̀ Efaratiɔ. 27U koo nun sɔ̃ u nɛɛ, a sãawa win tundo ka win Yinni. A sãawa win faaba kowo nge kpee baa mì u ra kuke. 28Kaa nùn ko wunɛn bii tɔn durɔ gbiikoo. Kpa u n sãa handunian sinambu kpuron sina boko. 29Kaa de wunɛn tɔn geeru ta n nùn wãasi. Kpa a ka nùn arukawani bɔke ye ya ǹ nɔru mɔ. 30Kaa de win bibun bweseru ta n bandu dimɔ sere ka baadommaɔ. Kaa de win bandu tu dam gira nge wɔllu. 31Adama win bibun bwese te, tà n yina tu wunɛn woodaba mɛm nɔɔwa, ma ta wunɛn yiirebu atafiiru kua, 32ma ta ǹ wunɛn sɔ̃ɔsiru swĩi, ma ta ǹ wunɛn gere mɛm nɔɔwɛ, 33kaa tu sɛɛyasiawa ka bokuru ten mɛm nɔɔbu sarirun sɔ̃. 34Adama a ǹ yinamɔ a tu wunɛn tɔn geeru sɔ̃ɔsi win sɔ̃. A ǹ nùn tɔnu kandu kuammɛ. 35A ǹ wunɛn arukawani kusiamɔ. A ǹ maa wunɛn gere kɔbiamɔ. 36A bɔ̃rua ka wunɛn yĩsi dɛɛraru ma a ǹ Dafidi weesu kuammɛ. 37Kaa de win bibun bweseru ta n bandu dimɔ sere ka baadommaɔ. Kpa win bandu ta n wãa baadomma nge sɔ̃ɔ. 38Kpa tu tɛ nge suru. Win seedagii wi u wãa wɔllɔ u sãa bɔrɔkini. 39Adama wee a sunɔ wi a raa gɔsa deri, ma a ka nùn mɔru kua too. 40A wunɛn arukawani kusia ye a raa ka wunɛn sɔm kowo bɔkua. Ma a win sina furɔ kasa kua. 41A win gbãranu kpuro kɔsuka, ma a win kuku yenu surura. 42A dera be ba sarɔ mi, ba win arumani gura. Ma ba nùn sekuru doke. 43A win yibɛrɛba dam kã. A dera ba nuku dobu kua. 44A dera win tabu yãnu nu dam dwiiya. A ǹ ka nùn yɔ̃re tabu sɔɔ. 45A win bɛɛrɛ kpeesia. Ma a win bandu sura sere ka temɔ. 46A dera u tɔkɔ kua fuuku, ma a nùn sekuru doke. 47Yinni Gusunɔ, sere saa yerà kaa n kukua. Sere saa yerà wunɛn mɔru ya ko n seewa nge dɔ̃ɔ yara. 48A yaayo nge mɛ nɛn wãarun tɔ̃ru ta dɛ̃ɛbu nɛ. A yaayo ma tɔnu wi a taka kua kpuro u koo ra gbi. 49Wara u koo kpĩ u n wãa u kun gu. Wara u koo kpĩ u tii yara gɔribun wãa yerun di. 50Yinni, mana wunɛn gasɔn durom mɛ, mu da. Mana nɔɔ mwɛɛ te a Dafidi kua ka bɔrɔkiniru ta wãa. 51Yinni, a mɛɛrio seku te wunɛn tɔmba dimɔ. A yaayo ma nɛna na wunɛn tɔn dabi te kpare. 52Yinni Gusunɔ, yibɛrɛba ba wunɛn tɔmbu sekuru dokemɔ, ma ba wi a gɔsa wɔmmɔ mi u dɔɔ kpuro. 53Yinni Gusunɔ, wuna sa ko n siaramɔ sere ka baadommaɔ. Ami! Ami!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\