Kãsiru 1

1Tire teni sɔɔ ba gãa ni yorua ni Yesu Kirisi u terasia. Gusunɔwa u nùn gãa ni wɛ̃ u ka win sɔm kowobu sɔ̃ɔsi ye ya koo koora ǹ n sosi. Nɛ Yohanu, nɛ wi na sãa Kirisin yoo, u man ye sɔ̃ɔsi, saa win gɔradon min di wi u man gɔria. 2Na ye kpuron seeda di ye na ka nɔni wa. Na Gusunɔn gari nɔɔsia ka seeda ye Yesu Kirisi u di. 3Doo nɔɔrugiiwa wi u Gusunɔn gari yinin gari garimɔ, doo nɔɔrugiba maa be ba yi swaa daki, ma ba nɛni ye ba yorua sɔɔ. Domi yen saa ya turuku kooma. 4- 5Nɛ Yohanu, na bɛɛ Yesun yigbɛnu nɔɔba yiru tɔbura Asin tem sɔɔ. Gusunɔ Yinni wi u wãa, wi u raa wãa, wi u maa sisi, ka hundeba nɔɔba yiru be ba wãa Gusunɔn sina kitarun wuswaaɔ, ka maa Yesu Kirisi wi u sãa seeda dio naanɛgii wi ba gbia ba seeya gɔrin di, wi u maa sãa sina boko, bu bɛɛ durom kua kpa bu bɛɛ alafia wɛ̃. Yesu u sun kĩ. Ka win yɛma u sun yakia bɛsɛn toranun di. 6Ma u sun mɛnna u kua bɛsɛn sunɔ, u sun kua win Baaba Gusunɔn yãku kowobu. Wiya u sinandu ka yiiko mɔ sere ka baadommaɔ. Ami. 7Wee, u sisi guru winu sɔɔ. Baawure u koo nùn wa, baa be ba nùn sɔkan tii. Handunian bwesenu kpuro nu koo gɔɔ wuri ko win sɔ̃. Mɛya n ko n sãa. Ami. 8Gusunɔ Yinni Dam kpurogii, wi u wãa, wi u raa wãa, wi u maa sisi, u nɛɛ, wiya gãanu kpuro torua, u koo maa ni wiru go. 9Nɛna Yohanu bɛɛgii, nɛ wi na maa bɔnu mɔ ka bɛɛ nɔni swãaru sɔɔ ka Gusunɔn bandu sɔɔ ka tɛmanabu sɔɔ yèn sɔ̃ sa gbinnɛ ka Yesu. Ba ka man na tem bure teni sɔɔ te ba mɔ̀ Patumɔsi Gusunɔn garin sɔ̃ ka Yesun seedan sɔ̃. 10Yinnin tɔ̃ru sɔɔ Hunde Dɛɛro dera na kãsa, ma na nɔɔ damguu nua nɛn biruɔ nge kãakãagi 11ga nɛɛ, n yoruo tireru sɔɔ ye na waamɔ, kpa n tire te mɔrisia Yesun yigbɛnu nɔɔba yirun mi, Efesuɔ, ka Simiiniɔ, ka Pɛɛgamuɔ, ka Tiatiraɔ, ka Saaduɔ, ka Filadɛɛfiɔ, ka Lodiseɔ. 12Ye na sĩira n ka wa wi u ka man gari mɔ̀, yera na dabu wuraginu nɔɔba yiru wa. 13Ma na goo wa nge tɔnun bii u yɔ̃ dabu nin suunu sɔɔ. U yaberu sebua ta wãa sere win naa kɔɔnɔ ma u kpaki wuragia sɛ̃ke win gãasɔ. 14Win wiru ka win seri buririwa nge wɛ̃su ǹ kun mɛ nge gunsu ma win nɔni sãa nge dɔ̃ɔ yara. 15Win naasu ballimɔwa nge sii gan te ba yania ba tea, ma win nɔɔ ga sãa nge surun bakaru. 16Ma u kperi nɔɔba yiru nɛni win nɔm geuɔ, ma takobi nɔɔ durora ye ba dɛ̃ɛra biru ka wuswaa ya yarimɔ win nɔɔn di, ma win wuswaa ballimɔ nge sɔ̃ɔ wii wɔllun sɔ̃ɔ. 17Ye na nùn wa, na wɔruma win naasɔ nge goru. Ma u man win nɔm geu sɔndi u nɛɛ, n ku bɛrum ko, wiya u sãa gbiikoo ka dãako. 18Wiya u sãa waso, u raa gu adama tɛ̃ u ko n wãawa ka baadommaɔ. U yiiko mɔ gɔɔn wɔllɔ ka gɔribun wãa yerɔ. 19Ǹ n mɛn na, n yoruo ye na wa, ka ye ya kooramɔ tɛ̃, ka ye ya koo koora amɛn biru. 20Kperi nɔɔba yiru ye na wa nɛn nɔm geuɔ ka dabu wuraginu nɔɔba yiru ye kpuron tubusianun asansi wee. Kperi nɔɔba yiru ye, ya sãawa Yesun yigbɛnu nɔɔba yiru yen gɔradoba. Dabu wuraginu nɔɔba yiru ye maa, ya sãawa yigbɛ nin tii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\