Kãsiru 13

1Yen biruwa na gbeeku yaa gaa wa ya yariɔ nim wɔ̃kun di. Ya kɔbi wɔkuru mɔ ka winu nɔɔba yiru, ma sina furɔ ga wãa kɔbi yin baayeren wɔllɔ, ma yĩsi kɔ̃sunu yorua yen winɔ. 2Gbeeku yaa ye na wa ya sãa nge musuku gbeeku, ma yen naasu sãa nge wɔm gbãrogisu, yen nɔɔ ga maa sãa nge gbee sunɔguu. Yaa binti binti te, ta ten tiin dam gbeeku yaa ye wɛ̃ ka maa ten sina kitaru ka ten yiiko baka. 3Gbeeku yaa yen wii teeru ta sãare ta mɛɛra wa goo gookum, adama mɛɛra ye, ya bɛkura. Handuniagibu kpuro ba ye mɛɛra ka gidi, ma ba ye swĩi. 4Tɔmbu kpuro ba yaa binti binti te sãwa yèn sɔ̃ ta ten yiiko gbeeku yaa ye wɛ̃. Ba maa gbeeku yaa ye sãwa ba mɔ̀, wara sãa nge gbeeku yaa yeni. Wara koo kpĩ u ka ye tabu ko. 5Ba dera gbeeku yaa ye, yu woo kana gari ka gari kam gere, ba maa ye yiiko kã yu ka yegiru ko suru weeru, ka yiru. 6Yera ya yen nɔɔ wukia ya Gusunɔ gari kam gerusim wɔri ka maa win yĩsiru, ka win wãa yeru, ka be ba wãa wɔllɔ. 7Ba ye swaa kã yu ka naanɛ dokeobu tabu ko kpa yu bu tabu di. Ba maa ye yiiko wɛ̃ bweseru baateren wɔllɔ, ka tɔmbu kpuro ka barum baamɛre ka tem baamɛre. 8Bèn yĩsinu ba ǹ yorua bu sere handunia tore, wãarun tireru sɔɔ te ta sãa Yãa kinɛ kpɛndugiru te ba ka yãkuru kua, beya ba koo gbeeku yaa ye sã. 9Ǹ n mɛn na, baawure wi u swaa mɔ, u nɔɔwɔ. 10Wi ba koo pirisɔm mwa, pirisɔmwa ba koo nùn mwa. Wi ba koo go ka takobi, takobiwa ba koo ka nùn go. Saa ye sɔɔ, n weenɛ naanɛ dokeobu ba n tɛmanɛ ben naanɛ dokebu sɔɔ. 11Yen biruwa, na kpam gbeeku yaa gaa wa ya yariɔ tem sɔɔn di. Ya kɔbi yiru mɔ nge yãa kinɛ kpɛndun kɔbi, ma ya gari mɔ̀ nge yaa binti bintiru. 12Yaa gbiikaa ya dera ya yen yiiko dendimɔ yen nɔni biru. Ya tem ka mɛn tɔmbu tilasi kua bu ka yaa gbiikaa ye sã ye ba raa mɛɛra kua goo gookum, ma ya bɛkura. 13Yaa yiruse yeni ya maamaaki dabinu kua, sere ya dera dɔ̃ɔ u sarama wɔllun di temɔ tɔmbun wuswaaɔ. 14Ya handunian tɔmbu nɔni wɔ̃kua ka maamaaki yèn yiiko ba ye wɛ̃ yu ko yaa gbiikaa yen nɔni biru. Ya handuniagibu sɔ̃ɔmɔ bu yaa gbiikaa yen weenasia koowo ye ba raa ka takobi mɛɛra kua, ma ya kun gu. 15Yaa dãaka ye, ya yiiko wa yu ka yaa gbiikaan weenasia ye wɛ̃sia wãarugiru wɛ̃ yu ka kpĩ yu gari ko nge tɔnu, kpa yu be ba yina bu ye sã kpuro go. 16Ma yaa ye, ya tɔmbu kpuro tilasi kua, damgibu ka bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbu, gobigibu ka sãarobu, yobu ka tii mɔwɔbu bu ka bu yĩreru kua ben nɔm geuɔ ǹ kun mɛ ben sirinɔ. 17Goo sari wi u koo kpĩ u dwe ǹ kun mɛ u dɔra ma n kun mɔ ka gbeeku yaa yen yĩreru te ta sãa yen yĩsiru, ǹ kun mɛ yen yĩsirun damba. 18Ye ya bwisi bikiamɔ wee. Baawure wi u bwisi mɔ u koo kpĩ u gbeeku yaa yen damban tubusianu gia. Domi damba ye, ya sãawa tɔnu goon damba. Yeya nata ka wata ka nɔɔba tia (666).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\