Kãsiru 18

1Yenin biru na kpam wɔllun gɔrado goo wa u saram wee wɔllun di. U yiiko baka mɔ, win buram, u ballimɔwa pari pari handunia kpuro sɔɔ. 2U nɔɔgiru sua u nɛɛ, ya wɔruma, Babiloni baka ye, ya wɔruma. Ya tɛ̃ kua Setam bwãabun wãa yeru ka wɛrɛku kɔ̃su baageren kuku yeru ka gunɔ bɔrɔnugisu ka si su gɔbun wãa yeru. 3Domi tem kpuron tɔmbu ba yen daa bɛrɛtɛkɛn tam nɔra. Handunian sinambu ba ka ye kurɔ tanɔ kookoosu kua, ma handunian tenkuba ba kua gobigibu yen daa bɛrɛtɛkɛn kpãarun sɔ̃. 4Yera na kpam nɔɔ gagu nua wɔllun di ga nɛɛ, i yarima nɛn tɔmbu, i yarima yen min di kpa i ku ka ye yen durum bɔnu ko kpa i ku ra tii kpɛ̃ɛ yen gbee swãanu sɔɔ. 5Domi yen durum ya wɔllu girari, ma Gusunɔ u yen kom kɔ̃sum yaaya. 6I ye kɔsieyo nge mɛ ya bɛɛ kua. I ye kɔsieyo nge mɛ ya bɛɛ kuan nɔn yiru. I yen nɔra yibio ka tam mɛ mu bɔɔbu nɔn yiru n kere nge mɛ ya bɛɛ sɔka. 7I ye tɔ̃ya ka nuku sankiranu kɔsio, nge mɛ ya yen yiiko ka dukian doo nɔɔru di. Domi ya yen tii sɔ̃ɔwa ya nɛɛ, wee, ya sɔ̃ nge sina boko, ya ǹ sãa gɔmini. Mɛya ya ǹ maa nuku sankiranu wasi pai. 8Yen sɔ̃, yen gbee swãara koo ye deema sɔ̃ɔ teerun sɔ̃ɔ, baranu ka nuku sankiranu ka maa gɔ̃ɔru, kpa yu dɔ̃ɔ mwaara muku muku. Domi Yinni Gusunɔ wi u ye siri u sãa damgii. 9Handunian sinambu kpuro be ba ka ye kurɔ tanɔru ka daa bɛrɛtɛkɛ kua ba koo swĩ, ba koo weeweenu ko yen sɔ̃, sanam mɛ ba yen dɔ̃ɔ mwaarabun wiisu mɛɛra. 10Ba ko ba n yɔ̃ n dɛsire yèn sɔ̃ ba yen nɔni swãarun bɛrum mɔ, kpa bu nɛɛ, Babiloni wuu bɔkɔ damguu, a kam kua, a kam kua. Kɔbi tia sɔɔra siribu nun di. 11Handunian tenkuba ba koo ye swĩisi ka nuku sankiranu yèn sɔ̃ goo kun maa ben kianu dwemɔ 12ni nu sãa wura ka sii geesu ka kpee gobi bɛkɛginu ka goo kpikinu ka beka ye ba kua ka wɛ̃ɛ damgii, ka ni ba kua ka kɔrɔnnɔ ka beku mari marinu ka maa beku wunɔmginu. Goo kun maa dãa gobigia dwemɔ ka yabu bwese bweseka ye ba kua ka suunu donnu ka dãa yĩsinuginu ka sii gandu ka sisu ka kpee kpikinu, 13ka maa dãrun kokosun buuru te ba mɔ̀ kanɛli, ka kpee yãnu ka turare ka gum mɛ ba mɔ̀ miru, ka gum swãm ka tam ka gum ka som ka alikama ka nɛɛ ka yãanu ka dumi ka yin kɛkɛba ka maa tɔmbun tii. 14Ma tenku be, ba ye sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, gãa geenu kpuro ni a ra raa kã nu n sãa wunɛginu nu nun doonari, wunɛn dukia ka gãa buranu kpuro nu nun nɔma yande, tɔnu kun maa ni wasi pai. 15Gãanu kpuron tenkuba be ba yen sɔ̃ kua dukiagibu, ba koo yɔ̃ra n tonde, ba n sumɔ ba n weeweenu mɔ̀ yen nɔni swãarun bɛrum sɔ̃ 16ba n mɔ̀, wee, wuu bɔkɔ ge, ga kam kua ge ga raa tii buraru bɛra ka yãa ni ba kua ka wɛ̃ɛ damgii ka ni ba kua ka kɔrɔnnɔ ka beku wunɔmginu ka sere maa wuraba ka kpee gobi bɛkɛginu ka goo kpikinu. 17Ma kɔbi tia sɔɔ gen dukia kpuro ya kam kua. Goo nimkusu kpuron wirugibu ka be ba dua sɔɔ ka goo nimkusun sɔm kowobu ka be kpuro gesi be ba dim waamɔ nim wɔ̃ku sɔɔ, ba yɔ̃ra ba dɛsire 18ba nɔɔgiru sua ye ba wuu gen dɔ̃ɔ mwaarabun wiisu wa ba nɛɛ, wuu gagu maa sari nge wuu bɔkɔ geni. 19Ba tii yanim wisimɔ winɔ ba sumɔ ka nuku sankiranu ba nɔɔgiru mɔ̀ ba mɔ̀, wuu bɔkɔ ge, ga kam kuawa. Gen dukiawa be ba goo nimkusu mɔ ba ka kua gobigibu. Ma kɔbi tia sɔɔ ye kpuro ya kua bansu. 20Wɔllu, a gɔ̃ru doro wuu gen sɔ̃. Bɛɛ maa naanɛ dokeobu ka gɔrobu ka Gusunɔn sɔmɔbu, i gɔ̃ru doro yèn sɔ̃ Gusunɔ u gu siri ye ga bɛɛ kuan sɔ̃. 21Yera wɔllun gɔrado damgii goo kperu sua ta ka nɛɛ bakaru nɛ ma u tu sure nim wɔ̃ku sɔɔ u nɛɛ, nge mɛya ba Babiloni wuu bɔkɔ ge sura temɔ ka dam, ga ǹ maa waarɔ pai. 22Ba ǹ koo maa mɔrɔkunun swĩi nɔ wunɛn mi ka wom kowobu ka gaasiranu ka kɔbi. Ba ǹ koo maa sɔm bwese bwesekan kowobu wa, ba ǹ koo maa nɛɛ te ba nammɔn damu nɔ. 23Ba ǹ maa fitilan yam bururam wasi mi, ba ǹ maa kurɔ kpaa durɔbu ka kurɔ kpaobun nɔɔ nɔɔmɔ. Wunɛn tenkubara ba raa dam bo handunia gira sɔɔ, ma a ka wunɛn dobo dobo tem kpurogibu nɔni wɔ̃kua. 24Ba maa Gusunɔn sɔmɔbun yɛm ka naanɛ dokeobugum wa wunɛ sɔɔ ka be kpuron yɛm gesi be ba go handunia kpuro sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\