Kãsiru 2

1Kirisi u Yohanu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a Efesun Yesun yigbɛrun gɔrado yoruo a nɛɛ, nɛ wi na kperi nɔɔba yiru ye nɛni nɛn nɔm geuɔ, ma na sĩimɔ dabu wuraginu nɔɔba yiru yen suunu sɔɔ na nɛɛ, 2na win kookoosu yɛ̃ ka win sɔma ka win tɛmana bi u mɔ. Na yɛ̃ ma u ǹ kpɛ̃ u ka tɔn kɔ̃sobu tɛmana, ma u ben laakari mɛɛra be ba tii sokumɔ gɔrobu, adama ba ǹ sãa mɛ, u deema wee kowoba ba sãa. 3U suuru mɔ, u ka nɔni swãaru tɛmana nɛn yĩsirun sɔ̃, u ǹ maa wasire. 4Adama ye na nùn waasi wee, u ǹ maa man kĩ nge yellu. 5Ǹ n mɛn na, u yaayo mìn di u wɔruma kpa u gɔ̃ru gɔsia u ko nge mɛ u ra raa ko. Ù kun kue mɛ, kon na n win dabu sua gen ayerun di. 6Ka mɛ, u gãa teenu mɔ ni nu wã. U Nikolaitigibun kookoosu tusa nge mɛ nɛn tii na su tusa. 7Baawure wi u swaa mɔ u nɔɔwɔ ye Hunde Dɛɛro u Yesun yigbɛnu sɔ̃ɔmɔ. Wi u tabu di, kon de u dãa wãarugii te ta wãa Gusunɔn wãa yerɔn binu di. 8Kirisi u maa nɛɛ, a Simiinin Yesun yigbɛrun gɔrado yoruo a nɛɛ, nɛ wi na sãa gbiikoo ka dãako, nɛ wi na raa gu ma na seewa na wasi, na nɛɛ, 9na win nɔni swãaru yɛ̃, na maa win sãaru yɛ̃. Ka mɛ, u sãa atasiri. Na yɛ̃ kɔ̃sa ye ba nùn gerusimɔ be ba tii sokumɔ Yuuba adama ba ǹ sãa mɛ, Setam tɔmba ba sãa. 10U ku bɛrum ko nɔni swãa te ta nùn sisien sɔ̃. Wee, Setam u koo de bu ben gabu pirisɔm doke u ka ben laakari mɛɛri. Ba koo wahala wa sere sɔ̃ɔ wɔkuru. U de u n sãa bɔrɔkini sere ka gɔɔwɔ, kpa n nùn wãaru wɛ̃ nge sina furɔ. 11Baawure wi u swaa mɔ u nɔɔwɔ ye Hunde Dɛɛro u Yesun yigbɛnu sɔ̃ɔmɔ. Wi u tabu di, gɔɔ yiruse kun nùn wasi. 12Kirisi u maa nɛɛ, a Pɛɛgamun Yesun yigbɛrun gɔrado yoruo a nɛɛ, nɛ wi na takobi nɔɔ durora ye ba dɛ̃ɛra biru ka wuswaa nɛni na nɛɛ, 13na win wãa yeru yɛ̃ mi Setam sina kpaara wãa. U nɛn yĩsiru wure, u ǹ win naanɛ ye u man sãa fɛ̃re, baa sanam mɛ ba nɛn seeda dio naanɛgii Antipasi go ben mi, mi Setam wãa yera wãa. 14Adama ka mɛ, gãanu fiiko ni na nùn waasi wee, gaba nùn wãasi be ba Balamun sɔ̃ɔsiru swĩi. Balamu wi, u ra n Balaki sɔ̃ɔsimɔ nge mɛ u koo ko u ka Isireliba torasia, kpa bu bũu sãa dĩanu di, kpa bu kɔ̃ɔ mɛnna tantanaru sɔɔ. 15Nge mɛya gaba nùn wãasi be ba Nikolaitigibun sɔ̃ɔsiru swĩi. 16Ǹ n mɛn na, u gɔ̃ru gɔsio. Ù kun kue mɛ, kon nùn naa swĩima tɛ̃, kpa n ka bu tabu ko ka takobi ye ya yarimɔ nɛn nɔɔn di. 17Baawure wi u swaa mɔ u nɔɔwɔ ye Hunde Dɛɛro u Yesun yigbɛnu sɔ̃ɔmɔ. Wi u tabu di, wiya kon manna ye ya berua wɛ̃ u di. Kon nùn kpee kpikiru wɛ̃ tè sɔɔ ba yĩsi kpaaru yorua te goo kun yɛ̃ ma n kun mɔ wi ba tu wɛ̃. 18Kirisi u maa nɛɛ, a Tiatiran Yesun yigbɛrun gɔrado yoruo a nɛɛ, nɛ Gusunɔn Bii wìn nɔni sãa nge dɔ̃ɔ yara ma nɛn naasu ballimɔ nge sii gan te ba yania ba tea, na nɛɛ, 19na win kookoosu yɛ̃. Na win kĩru yɛ̃, ka win bɔrɔkiniru, ka win tɔn geeru ka maa win tɛmanabu. Na yɛ̃ ma win sɔm dãakiru ta gbiikiru kere. 20Adama ye na nùn waasi wee. Kurɔ wi ba mɔ̀ Yesabɛli wi u tii sokumɔ Gusunɔn sɔmɔ, u dera u nɛn sɔm kowobu swaa nim wia ka win sɔ̃ɔsiru bu ka kɔ̃ɔ mɛnna tantanaru sɔɔ kpa bu bũu sãa dĩanu di. 21Na nùn ayeru wɛ̃ u ka gɔ̃ru gɔsia adama u ǹ kĩ u win kom bɛrɛtɛkɛ deri. 22Yen sɔ̃na kon nùn kpĩ ka bararu kpa n be ba ka nùn sakararu kua kpɛ̃ɛ nɔni swãa bakaru sɔɔ bà kun gɔ̃ru gɔsie ba kom kɔ̃sum deri mɛ u bu sɔ̃ɔsi. 23Yen biru kon win bibu go. Saa yera Yesun yigbɛnu kpuro nu koo gia ma nɛna na tɔmbun bwisikunu ka ben gɔ̃rusu yɛ̃. Kon ben baawure kɔsie nge mɛ win kookoosu nɛ. 24Adama be ba tie Tiatira sɔɔ, be ba ǹ sɔ̃ɔsi kɔ̃su ni swĩi, ba ǹ gie ye gaba sokumɔ Setam asiri baka, na bu sɔ̃ɔmɔ, na ǹ kon maa bu sɔmunu ganu sɔbi. 25Adama ye ba mɔ bu ye nɛnuɔ sim sim sere n ka tunuma. 26- 27Wi u tabu di ma u mɔ̀ ye na kĩ sere ka nɔrɔ, wiya kon yiiko ye wɛ̃ ye na mwa nɛn Baaban min di. Kon nùn yiiko ye wɛ̃ bwesenu kpuron wɔllɔ u n bu kpare ka sii bokuru kpa u bu so u kɔsuku nge wekenu. 28Na kon maa nùn yam sãrerun kpera wɛ̃. 29Baawure wi u swaa mɔ u nɔɔwɔ ye Hunde Dɛɛro u Yesun yigbɛnu sɔ̃ɔmɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\