Kãsiru 21

1Yen biruwa na wɔn kpaaru ka tem kpam wa. Wɔn gururu ka tem gurum baa doona, nim wɔ̃ku ga ǹ maa wãa. 2Ma na wuu dɛɛrɔ wa, ge ga sãa Yerusalɛmu kpaa, ga saram wee Gusunɔ wɔllun di, ga sɔɔru sãa nge kurɔ kpao wi u buraru sãa u win durɔ mara. 3Na maa nɔɔgiru nua sina kitarun di ta nɛɛ, wee tɛ̃, Gusunɔn wãa yera wãa tɔmbun suunu sɔɔ, u ko n wãa ka be, ba koo maa ko wigibu. Gusunɔn tii u ko n wãa ben suunu sɔɔ. 4U koo bu ben nɔni yĩresu kpuro woka. Gɔɔ kun ko n maa wãa ka win nuku sankiranu ka swĩi ka wuriribu domi gasɔn gãanu nu doona kpuro. 5Sanam mɛya wi u sɔ̃ sina kitarɔ u nɛɛ, wee na gãanu kpuro kua kpaanu. U maa man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n yeni yoruo domi win gari, gari geeya, yi maa sãa naanɛgii. 6Ma u man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ye kpuro ya kpa, wiya gãanu kpuron tore ka nin wii gowo wiya maa gbiikoo ka dãako. Baawure wi nim nɔru ga mɔ̀ u koo nùn nim kɛ̃ nim wãarugim bwian di n kun ka kɔsiaru. 7Baawure wi u tabu di, win tubi wee, u ko n sãa win Yinni kpa wi, u maa ko win bii. 8Adama bɛrurobu ka naanɛ doke sarirugibu ka kom kɔ̃sumgibu ka tɔn gowobu ka sakara kowobu ka dobo dobogibu ka bũu sãɔbu ka wee kowobu kpuro, ba koo ben bɔnu wa dɔ̃ɔ bwerɔ wi u mwaamɔ ka sɔ̃ɔ bisu. Yera ya sãa gɔɔ yiruse. 9Yera gɔradoba nɔɔba yiru be ba raa yorukunu nɔɔba yiru nɛni nì sɔɔ gbee swãanu nɔɔba yiru wãa, ben turo u na u man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n na, u koo man kurɔ kpao sɔ̃ɔsi wi u sãa Yãa kinɛ kpɛm ten kurɔ. 10Sanam mɛya gɔrado wi, u nɛn bwɛ̃ra sua kãsi kãsikum u ka da guu bakaru garun wɔllɔ. U man Yerusalɛmu wuu dɛɛrɔ ge sɔ̃ɔsi ga saram wee Gusunɔ wɔllun di, 11ga ballimɔ Gusunɔn yiikon giriman sɔ̃ nge kpee sɔ̃ɔ tiro gobi bɛkɛguu ge ba mɔ̀ yasipu, ge ga dɛɛre nge diki kpika. 12Ma gbãra bakara gu sikerenɛ te ta kɔnnɔsu wɔkura yiru mɔ, ma wɔllun gɔradoba wɔkura yiru ba kɔnnɔ si kɔ̃su. Kɔnnɔ si sɔɔra Isirelin bibun bwesenu wɔkura yirun yĩsa yorua. 13Gbãra ten goonu nnɛ nnɛ ye, kɔnnɔsu ita itawa nu mɔ. Kɔnnɔsu ita wãa sɔ̃ɔ duu yeru gia, ita maa wãa sɔ̃ɔ yari yeru gia, ma ita ita wãa yɛ̃sa ka yɛ̃sa. 14Ba wuu gen gbãraru swĩiwa kpenu wɔkura yirun wɔllɔ, nìn wɔllɔ ba Yãa kinɛ kpɛndun gɔrobu wɔkura yirun yĩsa yorua. 15Wɔllun gɔrado wi u ka man gari kua u yĩirutia wuragia nɛni u ka wuu ge yĩire ka gen kɔnnɔsu ka gen gbãraru. 16Wuu gen goonu kpuro nu nɛwa, gen yasum ka gen dɛ̃ɛbu tia. Gɔrado wi, u gu yĩira ka win yĩirutia. Wee, gen dɛ̃ɛbu kua kilo nɔrɔbun suba yiru ka goobu (2.200). Mɛya maa gen yasum ka gen gurum. 17Gɔrado wi, u maa gbãra te yĩira ma ta kua gɔm soonu wunaa weeru ka nnɛ. U yĩirumɔ ka win yĩirutia yèn bweseru tɔmba maa mɔ. 18Ba wuu gen gbãraru kuawa ka kpee gobiginu ni nu nɔni bwese bweseka mɔ ma ba wuu gen tii kua ka wuran tii tii ye ya dɛɛre nge diki. 19Ba wuu gen gbãrarun kpɛɛkpɛɛku buraru kua ka kpee gobiginu. Kpee nin gbiikira ni nu nɔni swãaru mɔ, nin yiruseru ni nu nɔni boogu mɔ, itaseru ni nu nɔni bwese bweseka gɛɛ mɔ, nnɛseru ni nu nɔni wuru beku mɔ. 20Nɔɔbuseru ni nu nɔni bɛrɔ wuru mɔ, nɔɔba tiaseru ni nu nɔni swãaru mɔ, nɔɔba yiruseru ni nu nɔni wuru beku mɔ, nɔɔba itaseru ni nu nɔni berɔ wuru mɔ, nɔɔba nnɛseru ni nu nɔni dɔm buuru mɔ, wɔkuruseru ni nu nɔni wuru beku ka dɔm buuru mɔ, wɔkura tiaseru ni nu nɔni dɔm buuru ka swãaru mɔ, wɔkura yiruseru ni nu nɔni gaadura mɔ. 21Ma ba gamboba wɔkura yiru kua ka kpee kpiki gobi bɛkɛginu wɔkura yiru. Ba gambo baayere kua ka kpee kpiki nin teeru. Ma ba wuu gen swaa kua ka wuran tii tii ye ya sãa nge diki kpika. 22Na ǹ sãa yeru wa wuu ge sɔɔ yèn sɔ̃ Gusunɔ Yinni dam kpurogiin tii ka maa Yãa kinɛ kpɛm te, ba sãa gen sãa yeru. 23Wuu ge, ga ǹ maa sɔ̃ɔ ǹ kun mɛ surun bukata mɔ ga n ka yam dɛɛre, yèn sɔ̃ Gusunɔn yiikon girima ballimɔ ge sɔɔ, ma Yãa kinɛ kpɛm te, ta sãa gen fitila. 24Tem kpuron tɔmbu ba koo sĩ gen yam bururam sɔɔ, kpa tem girum sinambu bu ka ben yiiko ye ba raa mɔ na ge sɔɔ. 25Wuu gen kɔnnɔsu su ko su n kɛniarewa saa baayere, domi wɔ̃kura kun maa koorɔ mi. 26Ba koo ka tem kpuron yiiko ka mɛn bɛɛrɛ na wuu ge sɔɔ. 27Adama gãa kɔ̃sunu kun duɔ wuu ge sɔɔ pai, mɛya maa tɔnu wi u kom kɔ̃sum ka weesu mɔ̀. Be ba koo du mi, beya bèn yĩsa ba yorua Yãa kinɛ kpɛm ten tireru sɔɔ te ta sãa wãarun tireru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\