Kãsiru 22

1Gɔrado wi, u man nim wãarugim daaru sɔ̃ɔsi te ta ballimɔ nge diki kpika, te ta kokumɔ Gusunɔ ka Yãa kinɛ kpɛm ten sina kitarun di. 2Ma ta kokusimɔ wuu gen swaan suunu sɔɔ. Dãa wãaruginu yɔ̃ daa ten goo gooka ni nu ra ma nɔn wɔkura yiru wɔ̃ɔ tia sɔɔ, nɔn teeru suru baawure. Dãa nin wurusa ba ra ka tim ko bu ka tem kpuron tɔmbu bɛkia. 3Bɔ̃ri gɛɛ kun ko n maa wãa wuu ge sɔɔ. Gusunɔ ka Yãa kinɛ kpɛm ten sina turara ta ko n wãa mi, kpa win sɔm kowobu bu nùn sã. 4Ba koo win wuswaa wa kpa win yĩsiru ta n yorua ben sirinɔ. 5Wɔ̃kura kun ko n maa wãa mi. Ba ǹ ko ba n fitilan yam bururam bukata mɔ ǹ kun mɛ sɔ̃ɔgim, domi Yinni Gusunɔwa u ko n sãa ben yam bururam. Ba koo maa bandu di sere ka baadommaɔ. 6Yera gɔrado wi, u man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, gari yini gari geen tiiwa, yi maa naanɛ mɔ. Gusunɔ wi u win sɔmɔbu kpare, u win gɔrado gɔrima win sɔm kowobun mi u ka bu sɔ̃ɔsi ye ya koo ko ǹ n sosi fiiko. 7Yesu nɛɛ, wee u sisi u ǹ tɛɛmɔ. Doo nɔɔrugiiwa wi u tire tenin gari mɛm nɔɔwa. 8Nɛ Yohanu na yabu yeni nua, na maa ye wa. Ye na ye nua na ye wa na kpa, na kpuna wɔllun gɔrado win wuswaaɔ wi u man ye kpuro sɔ̃ɔsi, n ka nùn sã. 9Adama u man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n ku ko mɛ, u sãawa nɛn sɔm kowosi ka nɛn beruse Gusunɔn sɔmɔbugii, ka sere be kpurogii be ba tire tenin gari mɛm nɔɔwa. N Gusunɔ sãawɔ. 10Yera u maa nɛɛ, n ku tire tenin gari bere domi saa ya turuku kua yi ka koora. 11Wi u kɔ̃sa mɔ̀ u n win kɔ̃sa mɔ̀ u n bɔ. Wi u daa disinugia mɔ̀, u n win daa disinugia mɔ̀ u n bɔ. Wi u maa gea mɔ̀ u n win gea mɔ̀ u n bɔ. Wi u maa sãa tɔn dɛɛro u de Gusunɔ u n maa nùn dɛɛrasiamɔ. 12Yesu nɛɛ, wee, u sisi u ǹ tɛɛmɔ. U koo ka are na u baawure kɔsia nge mɛ win sɔmbura nɛ. 13Wiya u sãa gbiikoo ka biruko, wiya gãanu kpuron tore ka nin wii gowo. 14Doo nɔrugiba be ba ben yãnu tea wasa wasa, ba n ka bɔnu mɔ dãa wãarugirun binu sɔɔ kpa bu du wuu ge sɔɔ, saa gen kɔnnɔn di. 15Adama kom kɔ̃sum kowoba kun duɔ wuu ge sɔɔ, ka dobo dobo kowobu ka sakara kowobu ka tɔn gowobu ka bũu sãɔbu ka baawure wi u weesu kĩ u mɔ̀. 16Wi, Yesu u bɛɛ win gɔrado gɔria u ka bɛɛ gari yini sɔ̃ win yigbɛnun sɔ̃. Wiya Dafidin sikadobu wi u sãa nge kpii kpaaru win yɛnuɔ. U sãawa yam sãrerun kpera ye ya ballimɔ. 17Hunde Dɛɛro ka maa kurɔ kpao ba gerumɔ, u na. Baawure wi u gari yi nɔɔmɔ u de u maa nɛɛ, u na. Wi nim nɔru ga mɔ̀ u na. Wi u maa nim wãarugim kĩ, u mɔɔ n kun ka kɔsiaru. 18Nɛ Yohanu na baawure sɔ̃ɔmɔ, wi u tire tenin gari nɔɔmɔ, goo ù n gari gɛɛ sosi yi ba yorua mini sɔɔ, Gusunɔ u koo yɛ̃ron tɔ̃ya sosi ka gbee swãa ni ba yorua tire teni sɔɔ. 19Mɛya maa wi u gari gɛɛ kawa tire tenin garin di Gusunɔ u koo yɛ̃ro bɔnu bira dãa wãarugirun binu sɔɔ, ka maa wuu dɛɛrɔ ge sɔɔ, ge ba tubusia tire teni sɔɔ. 20Wi u gari yini kpuro gerua u yi sirewa u nɛɛ, mɛya, u sisi u ǹ tɛɛmɔ. Ami, a na Yinni Yesu. 21Yinni Yesun durom mu n ka wigibu kpuro wãa. Ami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\