Kãsiru 3

1Kirisi u maa nɛɛ, a Saadun Yesun yigbɛrun gɔrado yoruo a nɛɛ, nɛ wi na Gusunɔn Hundeba nɔɔba yiru ye mɔ ka maa kperi nɔɔba yiru ye, na nɛɛ, na win kookoosu yɛ̃. Na yɛ̃ ma ba gerumɔ u sãa waso baa mɛ u sãa gɔri. 2Ǹ n mɛn na, u yando kpa u ye ya nùn tie tãsisia yu sere gbi mam mam. Domi na wa ma win kookoosu kun dɛnde sãa sãa Gusunɔ nɛn Yinnin mi. 3Yen sɔ̃, u yaayo ye ba nùn sɔ̃ɔsi ka nge mɛ u ye nua. U ye mɛm nɔɔwɔ kpa u win gɔ̃ru gɔsia. Ù kun yande, kon na n nùn deema wɔ̃kuru nge gbɛnɔ. U ǹ ko n maa yɛ̃ saa ye kon na. 4Ka mɛ, gaba wãa Saaduɔ be ba kun tii disinu tɛɛni, beya ba koo ka man sĩ kpa ba n yãa kpikinu doke, domi beya n ka weenɛ. 5Wi u tabu di, wiya u koo yãa kpikinu doke mɛsum. Na ǹ kon maa win yĩsiru go wãarun tireru sɔɔ. Batuma sɔɔ kon wura nɛn Baaban wuswaaɔ ka win gɔradoban mi ma u sãa nɛgii. 6Baawure wi u swaa mɔ u nɔɔwɔ ye Hunde Dɛɛro u Yesun yigbɛnu sɔ̃ɔmɔ. 7Kirisi u maa nɛɛ, a Filadɛɛfin Yesun yigbɛrun gɔrado yoruo a nɛɛ, nɛ wi na sãa Dɛɛro ka Gemgii, nɛ wi na sina boko Dafidin yɛnun kɔkɔrɔ nɛni, nɛ wi nà n kɛnia, goo ku ra kɛnɛ, nɛ wi nà n maa kɛnua, goo ku ra kɛniɛ, nɛna na nɛɛ, 8na win kookoosu yɛ̃. Na yɛ̃ ma win dam kun kpã. Ka mɛ, u nɛn gari mɛm nɔɔwa, u ǹ nɛn yĩsiru siki. Yen sɔ̃na na nùn gambo kɛnia ye goo kùn kpɛ̃ u kɛnɛ. 9Wee kon nùn Setam tɔn be nɔmu sɔndia be ba tii sokumɔ Yuuba adama ba ǹ sãa mɛ, domi weesa ba mɔ̀. Kon de bu na win wuswaaɔ bu kpuna bu nùn bɛɛrɛ wɛ̃. Be kpuro ba koo gia ma na nùn kĩ. 10Yèn sɔ̃ u tɛmana u man mɛm nɔɔwa, yen sɔ̃na kon nùn bere wahalan saa sɔɔ ye ya sisi handunia kpuro sɔɔ yu ka tɔmbun laakari mɛɛri be ba wãa handunia sɔɔ. 11Na sisi na ǹ tɛɛmɔ. Ye u mɔ, u ye nɛnuɔ kem kem kpa goo u ku raa nùn win nasaran are mwaari. 12Wi u tabu di wiya kon ko gbere Gusunɔ nɛn Yinnin sãa yerɔ, u ǹ maa yariɔ. Kon nɛn Yinnin yĩsiru yore win wɔllɔ ka maa win wuun yĩsiru ge ga sãa Yerusalɛmu kpaa, ge ga koo sarama win wɔllun di. Kon maa nɛn yĩsi kpaaru yore win wɔllɔ. 13Baawure wi u swaa mɔ u nɔɔwɔ ye Hunde Dɛɛro u Yesun yigbɛnu sɔ̃ɔmɔ. 14Kirisi u maa nɛɛ, a Lodisen Yesun yigbɛrun gɔrado yoruo a nɛɛ, nɛ gemgii, nɛ wi na sãa seeda dio geo naanɛgii, Gusunɔn taka kooran nuuru, na nɛɛ, 15na win kookoosu yɛ̃. Na yɛ̃ ma u ǹ yɛm, u ǹ maa sum. Na raa kĩwa u n sum ǹ kun mɛ u n yɛm. 16Adama yèn sɔ̃ u sãa wurɔ wurɔ, u ǹ sum u ǹ maa yɛm, kon nùn pura nɛn nɔɔn di. 17U gerumɔ u mɔ̀, u sãa atasiri, u kua dukiagii, u ǹ gãanun yãaru mɔ. Adama na nùn sɔ̃ɔmɔ, wi, gɔ̃ru garin barɔwa, ka wɔnwɔndo, ka masaasi ka wɔ̃ko ka tererugii. 18Yen saabuwa na nùn bwisi kɛ̃mɔ, u de u wura dwe nɛn mi ye dɔ̃ɔ sɔnwa, kpa u ka ko dukiagii. U maa kpam yãa kpikinu dweo ni u koo ka win tereru bere kpa u kun maa sekuru mɔ̀. U kpam maa nɔnin tibu dweo u doke kpa u yam wa. 19Be na kĩ kpuro beya na ra nɔni doke kpa n bu sɛɛyasia. Yen sɔ̃, u hania koowo kpa u gɔ̃ru gɔsia. 20Wee, na yɔ̃ dii kɔnnɔwɔ na taka mɔ̀. Baawure wi u nɛn nɔɔ nɔɔmɔ ma u kɛnia, kon du win mi, kpa n ka nùn di kpa u maa ka man di. 21Wi u tabu di, wiya kon de u ka man sina nɛn sina gɔnaɔ, nge mɛ na tabu di ma na sina ka nɛn Baaba win sina gɔnaɔ. 22Wi u swaa mɔ u nɔɔwɔ ye Hunde Dɛɛro u Yesun yigbɛnu sɔ̃ɔmɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\