Romu 11

1Ǹ n mɛn na, na bikiamɔ, Gusunɔ u win tɔmbu yinawa? Aawo. Su ku wa mɛ. Domi nɛn tii na sãa Isirelin bii, Aburahamun sikadobu Bɛnyamɛɛn bweseru sɔɔ. 2Gusunɔ u ǹ win tɔmbu yinɛ be u gia yellun di. Nge i ǹ yɛ̃ ye ba yorua Gusunɔn gari sɔɔ sanam mɛ Eli u ka Isireliban taarɛ da Gusunɔn mi? U nɛɛ, 3"Yinni, ba wunɛn sɔmɔbu go ba wunɛn yãku yenu surura. Nɛ turowa na tie, ba maa kasu bu man hunde wuna." 4Adama mba Gusunɔ u wisa. U nɛɛ, "Na nɛn tii tɔmbu nɔrɔbun suba nɔɔba yiru (7.000) derie, be ba kun yiirare bũu wi ba mɔ̀ Baalin nuurɔ." 5Mɛya n maa sãa saa yeni sɔɔ. Ben sukum wãa be Gusunɔ u gɔsa win durom sɔ̃. 6U bu gɔsawa durom sɔ̃, n ǹ mɔ ben sɔman sɔ̃. Ma n kun mɛ, durom kun maa sãa durom. 7Ǹ n mɛn na, mba sa ko gere. Isireliba wee, ba ǹ wa ye ba kasu. Ben be Gusunɔ u gɔsa, beya ba wa. Be ba tie ba gɔ̃ru bɔbia. 8Nge mɛ ba yorua, "Gusunɔ u ben laakari sikarisia. U bu nɔni wɛ̃ yi ba ǹ kpɛ̃ bu ka yam wa. U maa bu swasu wɛ̃ si ba ǹ kpɛ̃ bu ka gari nɔ sere ka gisɔ." 9Ma Dafidi u nɛɛ, "Kpa ben tɔ̃ɔ baka dim mu de bu tora kpa bu yina mwaara, kpa bu sɛɛyasiabu wa bi bu ka bu dɛnde. 10A de ben nɔni yi wukiri bu ku ka wa. Kpa a de ba n bu taare ka baadommaɔ." 11Yen sɔ̃na na bikiamɔ, sanam mɛ Isireliba ba sokura, ba wɔrumawa mam mam? Su ku wa mɛ. Ben torarun saabuwa tɔn tukobu ba faaba wa, kpa ben nisinu nu ka se. 12Tɛ̃ Isireliban toraru tà n ka handuniagibu hunden dukia naawa, ben kaarabu bù n maa tɔn tukobu kua gãa mɔwɔbu, anna yen domarun kpãaru ta ko n nɛ bà n wura nge mɛ ba raa sãa. 13Na ka bɛɛ gari mɔ̀, bɛɛ tɔn tukobu. Nɛ wi na sãa gɔro tɔn tukobun mi, na nɛn sɔmburu bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ 14n ka nisinu seeya ǹ n koo koora nɛn bweserun suunu sɔɔ kpa n ben gabu faaba ko. 15Geema sanam mɛ Gusunɔ u bu deri ya dera u ka handuniagibu nɔɔ tia kua. Tɛ̃, mba n ko n sãa ù n wure u kpam bu mwa. N ǹ wãaru gɔribun sɔ̃? 16I yɛ̃ ma bà n pɛ̃ɛ kuse teeru Gusunɔ wɛ̃, pɛ̃ɛ ye ya tie ya kua Gusunɔgia. Dãrun gbina yà n sãa Gusunɔgia, mɛya maa ka ten kãasiɔ. 17Adama bà n kãasi gɛɛ bɔɔra olifin dãa gbaarugirun di, ma ba wunɛ wi a sãa yakasun dãrun kãasa gɛrɛfe kua yin ayerɔ, ma a ka olifin dãa ten gbinan dam bɔnu mɔ̀, 18a ku kãasi yi woo kanɛ. À n woo kanamɔ, a yaayo ma n ǹ wunɛ a gbina sɔɔwa, gbina ya nun sɔɔwa. 19Kaa nɛɛ, ba kãasi yi bɔɔrawa bu ka nun gɛrɛfe ko. 20Geema, ba yi bɔɔra naanɛ dokebu sarirun sɔ̃, ma a yɔ̃ naanɛ dokebun sɔ̃. A ku woo kana, adama a bɛrum koowo. 21Gusunɔ ù kun kãasi gbiikii deri, wuna u koo sere deri? 22Ǹ n mɛn na, a Gusunɔn tɔn geeru ka maa win sɛ̃sɔ mɛɛrio. U sɛ̃ ka be ba wɔruma, adama u sãa tɔn geo wunɛn mi, à n gesi yɔ̃ dim dim win tɔn geeru sɔɔ. Ma n kun mɛ, ba koo maa wunɛn tii bura. 23Be maa, bà n ben naanɛ dokebu sariru deri, ba koo bu gɛrɛfe ko mi ba raa wãa domi Gusunɔ u koo kpĩ u kpam bu gɛrɛfe ko. 24Bà n nun bura saa olifin dãa yakasugirun di, ma ba nun gɛrɛfe kua ka olifin dãa gbaarugiru, ye n kun ka nun weenɛ, ǹ n mɛn na, n ǹ sɛ̃ bu ka kãasi yi gɛrɛfe ko yin tiin dãru sɔɔ. 25Nɛgibu, asiri gaa wãa ye na kĩ i n yɛ̃, kpa i ku ka tii garisi bwisigibu. Asiri ye wee. Isireliba gabu ba gina gɔ̃rusu bɔbia sere tɔn tukobun geeru tu ka yibu faaba sɔɔ. 26Nge mɛya Isireliba kpuro ba koo faaba wa, nge mɛ ba yorua, "Yakio u koo na saa Siɔnin di. Kpa u Gusunɔn bɛɛrɛ yɛ̃ru sariru wuna saa Yakɔbun bweserun di. 27Yeniwa arukawani ye kon ka bu bɔke sanam mɛ kon ben toraru wuna." 28Sà n Labaari gean gari laakari kua, ba sãa Gusunɔn yibɛrɛba bɛɛn sɔ̃. Adama sà n Gusunɔn gɔsiru laakari kua, ba sãa win kĩnasibu ben sikadoban sɔ̃. 29Domi Gusunɔ ù n tɔnu soka, u nùn sokawa. Ù n nùn kɛ̃ru wɛ̃, u nùn wɛ̃wa. U ku ra gɔ̃ru gɔsie. 30Nge mɛ bɛɛ, i ǹ daa Gusunɔ mɛm nɔɔwɛ, adama tɛ̃ ba bɛɛ wɔnwɔndu kua ben mɛm nɔɔbu sarirun sɔ̃. 31Nge mɛya maa ben tii, ba ǹ mɛm nɔɔmɔ tɛ̃, kpa bu ka wɔnwɔndu wa nge mɛ bɛɛ i wɔnwɔndu wa. 32Domi Gusunɔ u tɔmbu kpuro kɛnisi mɛm nɔɔbu sariru sɔɔ, kpa u ka be kpuro wɔnwɔndu kua. 33Anna a Gusunɔn dukia ka win bwisi ka win yɛ̃run dukum wa! Goo kun kpɛ̃ u win himba tubu. Goo kun maa kpɛ̃ u win swɛɛ gia. 34Ka geema ba yorua, "Wara u Yinnin bwisikunu yɛ̃. Wara u nùn bwisi kɛ̃ɛre. 35Wara u gbia u nùn gãanu kɛ̃ɛre, u n ka sere nin kɔsire yĩiyɔ." 36Domi wiya kpuron wiru, win min diya kpuro naamɔ, ma kpuro wãa win sɔ̃. Wigia yiiko sere ka baadommaɔ. Ami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\