Romu 14

1I de u du bɛɛ sɔɔ wi u kun dam mɔ naanɛ dokebu sɔɔ. I ku win bwisikunu sikirinɛ. 2Wini yĩiyɔ ma u koo kpĩ u kpuro di. Wiɔnɔ wi u kun dam mɔ naanɛ dokebu sɔɔ, u ku ra yaa tem. 3Wi u dimɔ u ku wi u kun dimɔ gɛm, kpa wi u kun dimɔ u ku wi u dimɔ taarɛ wɛ̃, domi Gusunɔ u yɛ̃ro wura. 4Wara wunɛ a ka goon sɔm kowo taarɛ wɛ̃ɛmɔ. Ù n yɔ̃ nge ù n wɔruma, win yinnin gariya. Adama u koo yɔ̃ra domi Yinni u dam mɔ u ka nùn yɔ̃rasia. 5Wini u tɔ̃ɔ teeru garisi n kere ni nu tie, wiɔnɔ u ni kpuro garisi nu nɛ. I de baawure u n yɛ̃ kam kam ye u mɔ̀. 6Wi u tɔ̃ru lasabu mɔ̀ u tu lasabu mɔ̀ Yinnin sɔ̃. Wi u dimɔ, Yinnin sɔ̃na u dimɔ, yèn sɔ̃ u Gusunɔ siaramɔ. Wi u kun maa dimɔ, Yinnin sɔ̃na u ǹ dimɔ, u maa Gusunɔ siaramɔ. 7Geema, sari bɛsɛ sɔɔ wi u wãa win tiin sɔ̃, goo maa sari wi u gbimɔ win tiin sɔ̃. Domi sà n wãa sa wãawa Yinnin sɔ̃. 8Sà n maa gu, sa guwa Yinnin sɔ̃. Ǹ n mɛn na, sà n wasi, ǹ kun mɛ sà n gu, sa sãawa Yinnigibu. 9Domi Kirisi u gu ma u seewa gɔrin di u ka ko gɔribu ka wasobun Yinni. 10Ǹ n mɛn na wunɛ, mban sɔ̃na a wunɛn wɔnɔ taarɛ wɛ̃ɛmɔ. Wunɛ maa, mban sɔ̃na a wunɛn mɔɔ gɛmmɔ. Bɛsɛ kpurowa sa ko yɔ̃ra Gusunɔn siri yerɔ. 11Domi ba yorua, "Yinni Gusunɔ u nɛɛ, sere ka nɛn wãaru, dũuru baatere ta koo yiira nɛn wuswaaɔ. Nɔɔ baagere ga koo maa man bɛɛrɛ wɛ̃." 12Nge mɛya bɛsɛn baawure u koo wigia gere Gusunɔn wuswaaɔ. 13Yen sɔ̃, su ku maa sirina, adama i bwisikuo nge mɛ i ko ko, kpa i ku gãanu ko ni nu koo bɛɛgii torasia, ǹ kun mɛ ni nu koo nùn sura. 14Na yɛ̃ kam kam saa Yinni Yesun min di ma gãanu sari ni nu kun dɛɛre nin tii, adama goo ù n gãanu garisi nge ni nu kun dɛɛre, yɛ̃ro sɔɔra nu ǹ dɛɛre. 15À n gãanu di, ma ya wunɛgii bwisikunu kpɛ̃ɛ, a ǹ maa sĩimɔ kĩru sɔɔ. A ku de dĩa ni a dimɔ nu tɔnu kam koosia wìn sɔ̃ Kirisi u gu. 16Ye ya sãa bura bɛɛ sɔɔ, i ku de bu yen kɔ̃sa gere. 17Domi Gusunɔn bandu ta ǹ sãa dim ka nɔrubu ma n kun mɔ gem ka bɔri yɛndu ka nuku dobu saa Hunde Dɛɛron min di. 18Wi u Kirisin wãaru wãa nge mɛ, u koo Gusunɔ wɛ̃re, tɔmba koo maa nùn siara. 19Yen sɔ̃, su kasu ye n ka alafia naamɔ ka ye sa ko ka tãsisiana. 20A ku Gusunɔn sɔmburu kpeerasia dĩanun sɔ̃. Geema, kpuro n dɛɛre, adama n ǹ wã tɔnu u gãanu di ni nu koo de goo u tora. 21N wã a ku yaa tem kpa a ku tam nɔ, kpa a ku gãanu ko ni nu koo kpĩ nu wunɛgii torasia. 22Ye a naanɛ doke, a ye nɛnuɔ wunɛn tiin sɔ̃ Gusunɔn wuswaaɔ. Doo nɔɔrugiiwa wi u ǹ tii taarɛ wɛ̃ɛmɔ ye u bwisika u ko sɔɔ. 23Adama wi u sika mɔ̀ ye u dimɔn sɔ̃, u taarɛ mɔ, yèn sɔ̃ u ǹ dimɔ ka naanɛ. Kpuro ye tɔnu maa mɔ̀ naanɛ sariru sɔɔ, torara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\