Romu 15

1Tɛ̃ bɛsɛ be sa dam mɔ, n weenɛ su be ba kun dam mɔn dam sariru sɔbe, kpa su ku gɔsi ye n ko n sun dore bɛsɛ tɔna. 2Bɛsɛn baawure u de u ko ye n koo win beruse dore, ye n koo maa nùn gea kua, kpa u ka tãsi. 3Domi baa Kirisin tii u ǹ gɔsa ye n da nùn dore, adama nge mɛ ba yorua, u Gusunɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, "Be ba nun wɔmmɔ, ben wɔma wɔri nɛ sɔɔ." 4Kpuro ye ba yorua yellu, ba yoruawa bu ka sun bwisi kɛ̃, kpa sa n ka yĩiyɔbu mɔ saa Gusunɔn garin di yi yi sun tɛmanabu ka dam kɛ̃mɔ. 5Gusunɔ wi u tɛmanabu ka dam kɛ̃nu wɛ̃ɛmɔ, u de i n nɔɔ nɛ bɛɛn tii tiinɛ sɔɔ nge mɛ i wa Kirisi u kua. 6Kpa bɛɛ kpuro i nɔɔ tia ko i ka nùn bɛɛrɛ wɛ̃ sannu sannu wi u sãa bɛsɛn Yinni Yesu Kirisin Baaba, ka maa win Yinni. 7Yen sɔ̃, i n wuranamɔ nge mɛ Kirisi u bɛɛ wura kpa i ka Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃. 8Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ ma Kirisi u kua Yuuban sɔm kowo u ka nɔɔ mwɛɛnu yibia ni ba baababa kua, kpa u sɔ̃ɔsi ma Gusunɔ u sãa gemgii. 9Kpa tɔn tukobu bu nùn bɛɛrɛ wɛ̃ win wɔnwɔndun sɔ̃ nge mɛ win gari gerua yi nɛɛ, "Yen sɔ̃na, kon nun siara bwesenun suunu sɔɔ. Kpa n womu ko n ka wunɛn yĩsiru bɛɛrɛ wɛ̃." 10Yi kpam nɛɛ, "Bɛɛ tɔn tukobu, i nuku dobu koowo ka win tɔmbu sannu." 11Ma yi maa nɛɛ, "Bɛɛ bwesenu kpuro, i Yinni Gusunɔ siaro. Bɛɛ handuniagibu kpuro, i nùn bɛɛrɛ wɛ̃ɛyɔ." 12Gusunɔn sɔmɔ Esai maa nɛɛ, "Isain bweserun di, goo u koo se nge dãa kpii pɔtura. Kpa u ko tɔn tukobun sunɔ. Kpa ba n yĩiyɔbu mɔ wi sɔɔ." 13Kpa Gusunɔ wi u sun yĩiyɔbu wɛ̃ɛmɔ u bɛɛ nuku dobu kpuro ka bɔri yɛndu kpuro yibia bɛɛn naanɛ dokebun sɔ̃ kpa i n yĩiyɔbu mɔ n bande saa Hunde Dɛɛron dam di. 14Nɛgibu, ǹ n bɛɛn sɔ̃n na, na yɛ̃ kam kam nɛn tii ma i tɔn geeru ka yɛ̃ru mɔ ta kpã, i ko maa kpĩ i bwisi kɛ̃ɛna. 15Ka mɛ, ka toro sinda na bɛɛ tire ten gam ka gam yorua, n ka bɛɛ gari yaayasia durom saabu mɛ Gusunɔ u man kua 16na ka sãa Kirisi Yesun sɔm kowo tɔn tukobun sɔ̃. Na Gusunɔn Labaari gean waasu mɔ̀ nge yãku kowo, kpa tɔn tukobu ba n ka sãa yãku te ta koo nùn wɛ̃re, te Hunde Dɛɛro u dɛɛrasia u yi. 17Yen sɔ̃, nge mɛ na gbinnɛ ka Yesu Kirisi, n ka man nɛ n tii siara nɛn sɔmburun sɔ̃ te na Gusunɔ kuammɛ. 18Domi na ǹ kãkɔ n gãanun gari gere ma n kun mɔ ye Kirisi u kua nɛn gari gerubu ka nɛn kookoosun di tɔn tukobu bu ka Gusunɔ mɛm nɔɔwa. 19U ye kua ka yĩrenu ka sɔm maamaakiginun dam saa Hunde Dɛɛron dam di. Nge mɛya saa Yerusalɛmun di sere n ka da Iliri gia, na Kirisin Labaari gean waasu kua na ka sikerena. 20Ma na kookari kua n ka Labaari gea nɔɔsia mi ba ǹ daa Kirisin yĩsiru sokure, kpa n ku ka bani gabun kpɛɛkpɛɛku wɔllɔ. 21Adama nge mɛ ba yorua, "Bèn mi ba ǹ daa win gari gerure, ba koo yam wa. Be ba kun daa maa win baaru nɔɔre, n ko n bu yeeri." 22Yeya ya man nɔn dabinu yinari na ǹ ka nɛ bɛɛn mi. 23Adama tɛ̃ na ǹ maa ayeru mɔ tem mì sɔɔ n ka waasu ko, na maa kĩ n na bɛɛn mi saa wɔ̃ɔ dabinun di 24nà n dɔɔ Ɛsipani gia. Nà n sarɔ na yĩiyɔ kon bɛɛ wa kpa n sɔ̃ɔ mɛɛru ko bɛɛn mi. Yen biru kpa i man nɔma kɛ̃ n ka da tem mi. 25Tɛ̃ na dɔɔ Yerusalɛmuɔ n ka naanɛ dokeobu nɔɔri. 26Domi Masedɔnigibu ka Gɛrɛkiba ba gobi sɔkua ka kĩru, sãarobun sɔ̃ be ba wãa naanɛ dokeobun suunu sɔɔ Yerusalɛmuɔ. 27Ba kua ka kĩru, ya maa sãa ben dibu. Domi Yuuba bà n ben hunden dukia bɔnu kua ka tɔn tukobu, n weenɛ tɔn tukobun tii bu maa be nɔɔri ka ben handunian dukia. 28Nà n yeni kpa, nà n bu wɛ̃ ye ba sɔkua, kon na bɛɛn mi na n ka sarɔ Ɛsipani gia. 29Na yɛ̃ ma nà n na bɛɛn mi, ka Kirisin doma bakara kon ka na. 30Nɛgibu, na bɛɛ hania koosiamɔ bɛsɛn Yinni Yesu Kirisin sɔ̃ ka Hunde Dɛɛron kĩrun sɔ̃, i n ka man tabu mɔ̀ ka kanaru. 31I Gusunɔ kanɔ u man wɔra saa naanɛ doke sarirugibun nɔman di be ba wãa Yudeaɔ, kpa naanɛ dokeobu bu kɛ̃ɛ te mwa ka nuku dobu te na ka dɔɔ Yerusalɛmuɔ. 32Nge mɛya na kon turi bɛɛn mi ka nuku dobu yà n sãa Gusunɔn kĩru, kpa n wɛ̃ra fiiko bɛɛn suunu sɔɔ. 33Gusunɔ wi u alafia wɛ̃ɛmɔ, u n ka bɛɛ kpuro wãa. Ami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\