Romu 16

1Na bɛɛ bɛsɛgii Fɛbe tusiamɔ wi u sãa Sankeren Yesun yigbɛrugibun sɔm kowo. 2I kurɔ wi mɔɔ Yinnin yĩsirun sɔ̃ nge mɛ n weenɛ naanɛ dokeobun suunu sɔɔ. Kpa i n nùn somimɔ ka bukata kpuro ye u mɔ bɛɛn mi. Domi u tɔn dabiru somi, ka maa nɛn tii. 3I Pirisila ka Akilasi tɔbiri, be ba sãa nɛn sɔm kowosibu Yesu Kirisi sɔɔ. 4Ba ben wãaru wɛ̃ bu ka nɛn wãaru wɔra. N ǹ nɛ turo na bu siaramɔ, ka maa tɔn tuko Yesun yigbɛnugibu kpurowa ba bu siaramɔ. 5I maa Yesun yigbɛru te ta ra mɛnnɛ ben yɛnuɔ tɔbiri. I nɛn kĩnasi Epanɛti tɔbiri wi u gbia u gɔ̃ru gɔsia Kirisin mi Asin tem sɔɔ. 6I Maari tɔbiri wi u sɔmburu kua gem gem bɛɛn sɔ̃. 7I maa nɛn temgibu Andoniku ka Yunia tɔbiri ka be sa pirisɔm kua sannu. Ba bɛɛrɛ baka mɔ gɔrobun suunu sɔɔ. Ba mam gbia ba kua Yesugibu na sere kua Yesugii. 8I Ampilatu tɔbiri wi u sãa nɛn kĩnasi Yinni sɔɔ. 9I bɛsɛn sɔm kowosi Kirisi sɔɔ Urubɛni tɔbiri, ka Sataki nɛn kĩnasi. 10I Apelɛsi tɔbiri wi u tii sɔ̃ɔsi naanɛ dokeo geo laakari mɛɛribun saa sɔɔ. I Aritobun yɛnugibu tɔbiri. 11I nɛn temgii Herodio tɔbiri. I Naasisin yɛnugibu tɔbiri be ba sãa Yinnigibu. 12I Tirifɛni ka Tirifosi tɔbiri, kurɔ be ba sãa Yinnin sɔm kowobu. I Pɛɛsidi bɛsɛn kĩnasi tɔbiri wi u sɔmburu kua gem gem Yinnin sɔ̃. 13I maa Rufusi tɔbiri wi u sãa naanɛ dokeo geo, ka win mɛro wi na garisi nɛn mɛro. 14I Asɛnkiti tɔbiri ka Felegoni, ka Herimɛsi ka Patobasi, ka Herimasi ka bɛsɛgibu be ba wãa ka be. 15I Filolɔgu ka Yuli tɔbiri ka Nɛre, ka win sesu, ka Olimpa, ka naanɛ dokeobu kpuro be ba ka bu wãa. 16I tɔbirinɔ ka kĩru. Kirisin yigbɛnu kpuro nu bɛɛ tɔbura. 17Nɛgibu, na bɛɛ kanamɔ i n da n tii sɛ ka be ba karanaa dokemɔ, ka ye n koo bɛɛ wɔrumasia. I dɛsiro ben min di, domi ba sɔ̃ɔsiru sikimɔwa te i nua kɔ. 18Domi tɔn ben bweseru ba ǹ sãa be ba Kirisi bɛsɛn Yinnin wãaru wãa, ben nukurugia ba mɔ̀. Ka gari dori ka kɔkiriba, ba ka taki sarirugibu swaa nim wiamɔ. 19Ǹ n bɛɛn sɔ̃n na, tɔmbu kpuro ba bɛɛn mɛm nɔɔbu yɛ̃ kɔ. Yen sɔ̃na nɛn nukura do ka bɛɛ. Adama na kĩ i n sãa bwisigibu gean kobu sɔɔ, kpa i n sãa be ba kun kɔ̃san kobu yɛ̃. 20Gusunɔ wi u alafia wɛ̃ɛmɔ, u koo bɛɛ Setam dam kɔra ǹ n sosi bɛɛn naasun temɔ. Bɛsɛn Yinni Yesun durom mu n wãa ka bɛɛ. 21Timɔte, nɛn sɔm kowosi, u bɛɛ tɔbura, ka maa nɛn temgibu Lusiu ka Yasoni, ka Sosipati. 22Na bɛɛ tɔbura Yinni sɔɔ, nɛ Teritiu, nɛ wi na tire te yorumɔ. 23Gayusi nɛn kpaa yɛ̃ro ka yigbɛru kpuron kpaa yɛ̃ro, u bɛɛ tɔbura. Erasutu wi u ra wuun gobi bere, u bɛɛ tɔbura, ka maa bɛsɛgii Kaatusi. (( 24Kpa bɛsɛn Yinni Yesu Kirisin durom mu n wãa ka bɛɛ kpuro. Ami.)) 25Su Gusunɔ siara wi u dam mɔ u ka bɛɛ tãsisia ka nɛn Labaari gea ye na waasu mɔ̀ na ka Yesu Kirisin gari kparamɔ, yi yi asiri sɔ̃ɔsimɔ ye ya raa wukiri saa toren di. 26Adama tɛ̃ ya tera saa Gusunɔn sɔmɔbun yorin di, nge mɛ Gusunɔ u yiire, wi, wi u ko n wãa sere ka baadommaɔ. Ma ba bwesenu kpuro ye giasia nu ka naanɛ doke kpa nu ka gari yi mɛm nɔɔwa. 27Yen sɔ̃, bu Gusunɔ wi u sãa bwisigii wi turo, bɛɛrɛ wɛ̃ɛyɔ saa Yesu Kirisin min di sere ka baadommaɔ. Ami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\