Romu 4

1Ǹ n mɛn na, mba sa ko gere Aburahamu bɛsɛn sikadon sɔ̃. Mba u nɔma tura. 2Mɛya bà n Aburahamu gem wɛ̃ ye u kuan sɔ̃ u koo kpĩ u woo kana, adama n ǹ mɔ Gusunɔn wuswaaɔ. 3Domi mba ba yorua Gusunɔn gari sɔɔ. Ba nɛɛ, "Aburahamu u Gusunɔ naanɛ kua, yen sɔ̃na u nùn garisi gemgii." 4Tɛ̃, goo ù n sɔmburu kua, ba ku ra win kɔsiaru garisi durom, win areya. 5Adama baa ù kun sɔmburu kue, ma u gesi Gusunɔ naanɛ doke, Gusunɔ u koo win naanɛ dokebu garisiwa gem. Domi wiya u koo kpĩ u taarɛgii gem wɛ̃. 6Nge mɛya Dafidi u yɛ̃ron doo nɔɔrun gari mɔ̀ wi Gusunɔ u gem wɛ̃ɛmɔ n kun ka sɔman baa. 7U nɛɛ, "Doo nɔɔrugiiwa wìn toranu ba suuru kua, ma ba win kɔ̃sa go. 8Doo nɔɔrugiiwa wìn kɔ̃sa Yinni Gusunɔ kun garisi." 9Tɛ̃, doo nɔɔ te, bangogibugira? Nge ka maa bango sarirugibu. Domi sa gerumɔ ma ba Aburahamu garisi gemgii win naanɛ dokebun sɔ̃. 10Amɔna u sãa sanam mɛ. U bango kua? Nge u ǹ kue. U ǹ sanam mɛ gina bango kue. U sãawa bango sarirugii. 11Yen biruwa ba nùn bango kua ye ya sãa yĩreru ma Gusunɔ u nùn gem wɛ̃. Ba nùn gem mɛ wɛ̃ naanɛ dokebun sɔ̃ sanam mɛ u ǹ gina bango kue. Nge mɛya u ka kua bango sarirugibu kpuron baaba be ba naanɛ doke, ma ba bu gem wɛ̃. 12Ma u maa sãa bangogibun baaba be n ǹ mɔ bango tɔna ba mɔ, adama ba maa win naanɛ dokebun yira swĩi, bi u mɔ sanam mɛ u ǹ gina bango kue. 13Ba Aburahamu ka win bweseru nɔɔ mwɛɛru kua ma ba koo handunia gira tubi di. Ba ǹ nùn nɔɔ mwɛɛ te kue ka woodan baa, ma n kun mɔ yèn sɔ̃ u gem wa naanɛ dokebun sɔ̃. 14Ǹ n sãan na be ba wooda mɛm nɔɔwa beya ba koo ko tubi diobu, naanɛ dokebu kua kam, nɔɔ mwɛɛ te, ta maa tɛɛsira. 15Domi woodawa ya ka Gusunɔn mɔru naamɔ. Adama mi wooda sari, wooda sarabu maa sari. 16Yen sɔ̃, ka naanɛ dokebun baawa ba koo nɔɔ mwɛɛ te wura tu ka ko durom, kpa Aburahamun bweseru kpuro tu ka kpĩ tu tu wura. N ǹ mɔ be ba wooda mɔ tɔna adama ka maa be ba naanɛ dokewa nge Aburahamu wi u sãa bɛsɛ kpuron baaba. 17Nge mɛ Gusunɔn gari gerumɔ, "Na nun kua bwese dabinun baaba." U sãa bɛsɛn baaba, Gusunɔ wi u naanɛ doken wuswaaɔ. Gusunɔ wiya u ra gɔribu seeye, u ra maa taka ko ye ya ǹ daa wãa. 18Aburahamu u Gusunɔ naanɛ doke ka yĩiyɔbu, baa mɛ u ǹ ka yen swaa wa ye u yĩiyɔ. Yen sɔ̃na u kua "bwese dabinun baaba" nge mɛ Gusunɔ u raa gerua u nɛɛ, "nge mɛya wunɛn bwesera koo dabia." 19Saa ye, u wɔ̃ɔ wunɔbun (100) saka tura adama win naanɛ dokebu kun kaare sanam mɛ u win wasi laakari kua yi yi sãare yi gu, ka maa Saaraan nukuru te ta ǹ wãa tu bii ma. 20U ǹ naanɛ dokebu deri, u ǹ maa Gusunɔn nɔɔ mwɛɛ te sika koosi. Adama win naanɛ dokebu nùn dam wɛ̃, ma u Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃. 21Domi u yɛ̃ kam kam ma Gusunɔ u dam mɔ u ka ko yèn nɔɔ mwɛɛru u kua. 22Yen sɔ̃na win naanɛ dokebun saabu Gusunɔ u nùn garisi gemgii. 23Adama ye ba yorua ba nɛɛ, "ba nùn garisi gemgii," ba ǹ yi yorua wi turon sɔ̃. 24Ba maa yi yoruawa bɛsɛn sɔ̃, bɛsɛ be ba koo maa garisi gemgibu, bɛsɛ be sa Gusunɔ naanɛ doke wi u bɛsɛn Yinni Yesu seeya gɔrin di. 25U dera ba nùn go bɛsɛn toranun sɔ̃, u maa nùn seeya u ka sun ko gemgibu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\