Romu 7

1Be ba yɛ̃ ye wooda ya sãa, beya na ka yã. Nɛgibu, i ǹ yɛ̃ ma mɛ̀n nɔɔ tɔnu u wãa wãaru sɔɔ u wãawa woodan nɔma sɔɔ? 2Nge mɛya tɔn kurɔ ka win durɔ ba ko n wãasinɛ woodan saabu sere durɔ win wãarun nɔrɔ, adama win durɔ ù n gu, u yakiara saa suanaan woodan dam di. 3Yen sɔ̃, sanam mɛ win durɔ u wasi ma u durɔ kpao sua, ba koo nùn sokuwa sakara, adama win durɔ ù n gu, u yakiara woodan di. Sanam mɛ, ù n durɔ kpao sua u ǹ sãa sakara. 4Nge mɛya maa bɛɛ nɛgibu, wooda ya ǹ maa dam mɔ bɛɛn wɔllɔ, yèn sɔ̃ i gu ka Kirisi sannu, kpa i ka ko googibu. Tɛ̃, i sãa wi ba seeya gɔrin digibu, kpa sa n ka Gusunɔ binu maruammɛ. 5Domi sanam mɛ sa wãa bɛsɛn tiin daan nɔma sɔɔ, kankam kĩi torarugiru te wooda ya seeya ta sɔmburu mɔ̀ bɛsɛn wasin doo dooka sɔɔ ma ta ka sun dɔɔ gɔɔ gia. 6Adama tɛ̃, sa yakiara woodan di ye ya raa sun nɛni nge dɛsobu domi ya ǹ maa dam mɔ bɛsɛn wɔllɔ. Nge mɛya sa ko kpĩ su Gusunɔ sã ka bwisiku kpaanu ni nu wee Hunden di, n ǹ maa mɔ ka bwisiku guru ni nu wee woodan di. 7Ǹ n mɛn na, mba sa ko gere. Wooda ya sãa toraru? Aawo. Woodan saabuwa na mam toraru gia. Domi na ǹ daa binɛ giamɔ wooda yà kun nɛɛ, "I ku ra binɛ ko." 8Ma toraru ta wooda tãsa ta ka binɛ baayere mara nɛ sɔɔ. Domi mi wooda kun wãa, toraru maa sari. 9Gasɔ, sanam mɛ wooda sari, na raa wãa, adama ye wooda ya na torara seewa 10ma nɛn tii na gu. Nge mɛya wooda ye ya weenɛ yu wãaru wɛ̃, yeya na deema ya ka man gɔɔ naawa. 11Domi toraru ta wooda tãsa ta ka man nɔni wɔ̃kua, ma ta man go. 12Ǹ n mɛn na, wooda ya dɛɛre, yen gari maa dɛɛre, yi dɛnde, yi maa wã. 13Ǹ n mɛn na, ye n gea sãa yera ya ka man gɔɔ naawa? Aawo, torara ta man go kpa tu ka sɔ̃ɔsi ma te torara. Domi ta gãa geenu denda ta ka man go kpa tu ka sɛ̃sia n banda saa woodan di. 14Geema, sa yɛ̃ ma wooda ya sãa Hundegia adama nɛ na sãawa wasigii wi ba toraru dɔre. 15Domi ye na ra n mɔ̀ na ku ra tubu. Ye na kĩ na ku ra ye ko, adama ye na tusa yeya na ra ko. 16Nà n da ko ye na kun kĩ na wura ma wooda ya wã. 17Mɛya n ǹ maa mɔ nɛn tiiwa na mɔ̀ ma n kun mɔ tora te ta man wãasi. 18Na yɛ̃ sãa sãa ma gãa geenu sari nɛ sɔɔ, nɛn daawa na ka yã, domi baadomma gean kĩra wãa nɛ sɔɔ, adama yen koba na ku ra kpĩ. 19Na ǹ gea ye mɔ̀ ye na kĩ mi, kɔ̃sa ye na tusa yeya na ra ko. 20Adama nà n mɔ̀ ye na kun kĩ, n ǹ maa nɛ na mɔ̀. Tora te ta man wãasi, tera ta ye mɔ̀. 21Wooda yeniwa na wa nɛ sɔɔ. Sanam mɛ na kĩ n gea ko, kɔ̃sa ya ra n man wãasi. 22Na nuku dobu mɔ Gusunɔn wooda sɔɔ nɛn gɔ̃ruɔ, 23adama nɛn wasin doo dooka sɔɔ na wooda tuka waamɔ ye ya sannamɔ ka nɛn bwisikunu. Ma ya man mɔ̀ tora ten dɛso te ta wãa nɛn wasin doo dooka sɔɔ. 24Gɔ̃ru garin barɔwa nɛ! Wara koo man wɔra wasi yinin nɔman di, yi yi ka man gɔɔ dɔɔ. 25Na Gusunɔ siara Yesu Kirisi bɛsɛn Yinnin saabu. Ǹ n mɛn na, na sãa Gusunɔn woodan yoo nɛn bwisikunu sɔɔ, adama nɛn daa sɔɔ na sãawa torarun yoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\