Romu 8

1Yen sɔ̃ tɛ̃, ba ǹ bu taarɛ wɛ̃ɛmɔ be ba gbinnɛ ka Kirisi Yesu. 2Domi Gusunɔn Hunden wooda ye ya wãaru wɛ̃ɛmɔ Kirisi Yesu sɔɔ ya sun yakia saa toraru ka gɔɔn nɔman di. 3Ye wooda kun kpĩa ya kue yèn sɔ̃ tɔnun daa ya yen dam kpeesia, Gusunɔ u ye kua. U toraru taarɛ wɛ̃ te ta wãa tɔnun daa sɔɔ sanam mɛ u win tiin Bii gɔrima ka wasi yi yi ka tɔnun wasi torarugii weenɛ, u ka ko abɔru torarun sɔ̃. 4U yeni kuawa kpa su ka gea ko ye wooda ya yiiremɔ, bɛsɛ be sa sĩimɔ win Hunden dam sɔɔ, n ǹ mɔ bɛsɛn daan dam sɔɔ. 5Domi be ba sĩimɔ ben daan dam sɔɔ, beya ba ben daagia bwisikumɔ. Adama be ba sĩimɔ Gusunɔn Hunden dam sɔɔ, beya ba Hundegia bwisikumɔ. 6À n wunɛn daagia bwisikumɔ, gɔɔwa yen kɔkɔrɔ. À n maa Hundegia bwisikumɔ, wãaru ka alafiawa wunɛgia. 7Domi be ba ben daagia bwisikumɔ ba kua Gusunɔn yibɛrɛba. Ba ǹ Gusunɔn wooda mɛm nɔɔwammɛ, ba ǹ mam kpɛ̃. 8Be ba ben daan wãaru wãa, ya ǹ koorɔ bu Gusunɔ wɛ̃re. 9Adama bɛɛ, i ǹ maa bɛɛn daan wãaru wãa ma n kun mɔ Gusunɔn Hundegiru yèn sɔ̃ win Hunde u wãa bɛɛ sɔɔ. Wunɛ wi a kun Kirisin Hunde mɔ, a ǹ sãa wigii. 10Ǹ n mɛn na, Kirisi ù n wãa bɛɛ sɔɔ, baa bɛɛn wasi yì n gu torarun sɔ̃, bɛɛn hunde ya wasi yèn sɔ̃ i gem wa Gusunɔn mi. 11Gusunɔ wi u Yesu seeya gɔrin di, win Hundewa wãa bɛɛ sɔɔ. Yen sɔ̃na wi u Yesu Kirisi seeya gɔrin di u koo maa bɛɛn wasi gɔɔgii wãaru wɛ̃ saa win Hunden min di, wi u wãa bɛɛ sɔɔ. 12Ǹ n mɛn na, nɛgibu, sa dibu nɛni, adama n ǹ mɔ daagibu sa n ka bɛsɛn daan kĩru mɛm nɔɔwammɛ. 13Domi ì n bɛɛn wasin kĩru mɔ̀ i ko gbi, adama ì n bɛɛn wasin kĩrun kookoosu deri ka Hunde Dɛɛron somiru i ko n wãa. 14Domi be Gusunɔn Hunde u kparamɔ, beya ba Gusunɔn bibu. 15Domi ba ǹ bɛɛ hunde kã ye ya koo bɛɛ ko yobu kpa i n ka kpam nande. Adama ba bɛɛ Hunde kãwa wi u bɛɛ kua Gusunɔn bibu, ma ka win dam sa Gusunɔ sokumɔ Baaba. 16Gusunɔn Hunden tii u bɛsɛn hunde sɔ̃ɔmɔ ma sa sãa win bibu. 17Tɛ̃ yèn sɔ̃ sa sãa win bibu sa maa sãa tubi diobu, ma sa ko win tubi bɔnu ko ka Kirisi sannu, domi sà n Kirisin nɔni swãaru bɔnu kua, sa ko maa win yiiko bɔnu ko. 18Na ǹ saa yenin nɔni swãaru garisi gãanu yiiko ye sa ko ra wan sɔ̃. 19Taka koora kpuro ya diira saa yu na yè sɔɔ Gusunɔ u koo win bibu terasia. 20Domi u taka koora kpɛ̃ɛ kam kobun swaa sɔɔ, n ǹ mɔ yen tiin gɔ̃ru kĩrun sɔ̃, win kĩrun sɔ̃na. Adama yĩiyɔ bini bu wãa, 21ma ba koo ra taka kooran tii yakia saa kam kobun yorun di, kpa yu ka Gusunɔn bibun tii mɔɔ yiikogiru bɔnu ko. 22Sa yɛ̃ ma sere ka tɛ̃ taka koora kpuro ya kpasa wɔri mɔ̀wa ka wuriribu nge marubun wuriribu. 23Adama n ǹ mɔ taka koora tɔna, bɛsɛn tii bɛsɛ be Gusunɔ u suna bura sanam mɛ u sun Hunde Dɛɛro kã, sa maa kpasa wɔri mɔ̀ bɛsɛn tii sɔɔ sa n ka mara sere Gusunɔ ù n bɛsɛn wasi yakia mam mam, u ka sɔ̃ɔsi ma sa kua win bibu. 24Domi faaba ya sãa bɛsɛgia, adama sa gina wãa yen yĩiyɔbu sɔɔ. Sà n waamɔ ye sa yĩiyɔ, yĩiyɔbu kun maa wãa. Ye tɔnu waamɔ u ko n maa ye yĩiyɔ? 25Adama sà n gãanu yĩiyɔ ni sa ǹ waamɔ, sa ko n nu marawa ka tɛmanabu. 26Nge mɛya maa Hunde Dɛɛro u ra sun somi bɛsɛn dam sariru sɔɔ, domi sa ǹ yɛ̃ ye n weenɛ su Gusunɔ kana. Adama Hunde wi, u ra nùn kanɛ bɛsɛn sɔ̃ ka kpasa wɔri ye ya ǹ ka nɔɔ gerurɔ. 27Gusunɔ wi u ra tɔmbun gɔ̃rusu tubu, u maa yɛ̃ ye Hunde wi, u bwisikumɔ yèn sɔ̃ ka win kĩra Hunde wi, u ra n nùn kanamɔ naanɛ dokeobun sɔ̃. 28Domi sa yɛ̃ ma baayere kpuro sɔɔ ye ya ra tɔnu deemɛ, Gusunɔ u sɔmburu mɔ̀ u ka bu gea kua be u soka win himba sɔɔ, ma ba nùn kĩ. 29Domi be u yɛ̃ yellun di u maa bu gɔsa u yi bu ka ko win Biin weenasibu, kpa win Bii u ka ko yeruma wɔnɔ dabirugii. 30Nge mɛya be u gɔsa u yi, u maa bu soka. Be u soka mi, u maa bu gem wɛ̃. Be u gem wɛ̃ u maa ka bu win yiiko bɔnu kua. 31Ǹ n mɛn na, mba sa ko gere ka gari yi. Gusunɔ ù n sãa bɛsɛgii, wara koo ka sun yibɛrɛ tɛɛru ko. 32Gusunɔ wi u kun win tiin Bii tii yiiye, adama u nùn wɛ̃ bɛsɛ kpuron sɔ̃, u ǹ koo maa sun kpuro kɛ̃ ka Bii wi sannu kɔsiaru sari? 33Wara koo tɔmbu durum mani be Gusunɔ u gɔsa. Sari, domi Gusunɔn tiiwa u ra tɔnu gem wɛ̃. 34Wara koo bu taarɛ wɛ̃. Sari, domi Kirisi Yesu u gu u maa seewa gɔrin di u wãa Gusunɔn nɔm geuɔ. Wiya u ra maa Gusunɔ kanɛ bɛsɛn sɔ̃. 35Wara u koo kpĩ u sun karana ka Kirisin kĩru. Tɔ̃ya? Wahala? Nɔni swãaru? Gɔ̃ɔru? Tereru? Kari? Takobi? 36Nge mɛ ba yorua, "Wunɛn sɔ̃na ba sun goomɔ tɔ̃ru baatere. Ba sun mɛɛra nge yãa ni ba koo saka." 37Adama ye kpuro sɔɔra sa nasara wa mam mam saa win min di wi u sun kĩa. 38Domi na yɛ̃ kam kam ma gɔɔ ka wãaru ka wɔllun gɔradoba ka wɛrɛkunu ka saa yeni, ka saa ye ya sisi, ka wɔllun yiikogibu, 39ka ye ya wãa wɔllɔ, ka ye ya wãa tem sɔɔwɔ, ka taka koora gaa, yen gaa kun kpɛ̃ yu sun karana ka Gusunɔn kĩru te ta sɔ̃ɔsira Yesu Kirisi bɛsɛn Yinni sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\