Romu 9

1Nɛ Kirisigiiwa na gem gerumɔ, na ǹ weesu mɔ̀. Nɛn gɔ̃ru ga man yen seeda diiyammɛ saa Hunde Dɛɛron min di. 2Nɛn bweserun wɔnwɔndu ta man mɔ̀ baadomma. Yen sɔ̃na nɛn gɔ̃ru ga sankire gem gem. 3Ǹ n ko n kooran na, kon daa de bu man bɔ̃rusi kpa bu man karana ka Kirisi ben sɔ̃. 4Ba sãa Isireliba, be Gusunɔ u gɔsa bu ka ko win bibu. Beya u win yiikon girima sɔ̃ɔsi. Beya u ka arukawaniba bɔkua. U bu wooda wɛ̃. Bera u sɔ̃ɔsi mɛ ba koo nùn sãasina. U maa bu nɔɔ mwɛɛnu kua. 5Ba sãa be Gusunɔ u gɔsa yellun di. Ben bweseru sɔɔn diya Kirisi wi u kpuro kere u yara nge tɔnu. U maa sãa Gusunɔ wi n weenɛ bu siara ka baadommaɔ. Ami. 6Na ǹ gerumɔ ma Gusunɔn gari yi kam wɔruma. Domi be ba mara Isireliba n ǹ mɔ be kpuro ba sãa Isireliba Gusunɔn mi. 7N ǹ maa mɔ be kpuro be ba marura Aburahamun min di beya ba sãa win bibu Gusunɔn mi. Domi Gusunɔ u Aburahamu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, "Isakin biba ba koo soku wunɛn bweseru." 8Yen tubusiana, n ǹ mɔ be ba mara ka wasin baa beya Gusunɔgibu, adama bii bèn nɔɔ mwɛɛru Gusunɔ u kua beya u garisi Aburahamun bweseru. 9Gari yi wee, yi Gusunɔ u ka nɔɔ mwɛɛ te kua. U nɛɛ, "Gasɔkun amadaare kon wurama, yen biru Saaraa koo bii tɔn durɔ ma." 10N ǹ mɛ tɔna, Rebekan bibu yiru ba tundo turo mɔ, wiya bɛsɛn sikado Isaki. 11- 12Adama Gusunɔ u ra tɔmbu gɔsiwa win himba sɔɔ, n ǹ mɔ ben kookoosun sɔ̃, adama ka win sokura. U ka sɔ̃ɔsi ma u win himba ye swĩi, u Rebeka sɔ̃ɔwa u nɛɛ, "Mɔɔ u koo win wɔnɔ wiru kpĩiya." U ye gerua Rebeka u sere win bibu mara sanam mɛ ba ǹ gea ǹ kun mɛ kɔ̃sa koore. 13Nge mɛ ba yorua Gusunɔn gari sɔɔ, "Na Yakɔbu kĩa adama na Esau yina." 14Ǹ n mɛn na, mba sa ko gere. Gusunɔ u sãawa gem sarirugii? Aawo, baa fiiko. 15Domi u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, "Wìn wɔnwɔndu na mɔ, wiya kon wɔnwɔndu kua. Wi na maa ka duure, wiya na kon ka duura." 16Nge mɛya n ǹ sãa goon kĩrun baa, n ǹ maa goon sɔmburun baa, adama Gusunɔn wɔnwɔndun baawa. 17Domi ba yorua ma Gusunɔ u Egibitin sunɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, "Yenin sɔ̃na na nun seeya, kpa n ka nɛn dam sɔ̃ɔsi wunɛ sɔɔ, kpa nɛn yĩsiru tu ka nɔɔra handunia kpuro sɔɔ." 18Nge mɛya wi u kĩ u wɔnwɔndu kua u ra nùn wɔnwɔndu kue, wi u maa kĩ u gɔ̃ru bɔbiasia u ra nùn gɔ̃ru bɔbiasie. 19Ǹ n mɛn na, kaa man bikia a nɛɛ, mban sɔ̃na u maa taarɛ waamɔ tɔnu sɔɔ. Wara koo kpĩ u win kĩru yina. 20Adama wara ra n wunɛ tɔnu, a sere ka Gusunɔ sikirina. Mɔndu ta koo mɔmɔ bikia tu nɛɛ, mban sɔ̃na u tu kua mɛ? 21Mɔmɔ kun dam mɔ sɔndun wɔllɔ? Ka sɔn tee te, u ǹ kpɛ̃ u tooru ko ka maa weke te ba ra swɛ̃? 22Mba i yɛ̃ i ko gere Gusunɔn sɔ̃. U kĩ u win dam ka win mɔru sɔ̃ɔsi. Yen sɔ̃na u ka bu tɛmana be ba koo kam ko win mɔrun sɔ̃. 23U kua mɛ u ka sun win yiikon kpãaru sɔ̃ɔsi, bɛsɛ be u wɔnwɔndu kua, bɛsɛ be u sɔɔru kua yellun di su ka win yiiko wa, 24bɛsɛ be u soka n ǹ mɔ Yuuban suunu sɔɔn di tɔna, ka maa tɔn tukobun suunu sɔɔn di. 25Yeniwa Gusunɔ u gerua win sɔmɔ Oseen tireru sɔɔ. U nɛɛ, "Tɔn be ba ǹ daa sãa nɛgibu, kon bu soku nɛn tɔmbu. Bwese te na ǹ daa kĩɛ, kon tu soku nɛn kĩnasiru. 26Yam mi ba raa maa bu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, ba ǹ sãa nɛn tɔmbu, miya ba koo bu soku Gusunɔ Yinni wason bibu." 27Ma Gusunɔn sɔmɔ Esai u nɔɔgiru sua u gerua Isireliban sɔ̃ u nɛɛ, "Baa Isireliba bà n dabia, nge nim wɔ̃kun yanim, ben sukum tɔnawa koo faaba wa. 28Domi Gusunɔ koo yande win gere yibia mam mam handunia sɔɔ ye u raa gɔ̃ru doke." 29N sãawa nge mɛ Esai u raa gerua u nɛɛ, "Gusunɔ, wɔllu ka tem Yinni ù kun daa sun bweseru tie, sa ko raa kowa nge Sodomu. Sa ko raa ka Gomɔra weena." 30Ǹ n mɛn na, mba sa ko gere. Tɔn tuko be ba ǹ daa kasu bu gem wa Gusunɔn mi, ba gem wa naanɛ dokebun saabu. 31Adama Isireliba be ba kasu bu wooda swĩi bu ka gem wa Gusunɔn mi, ba ǹ mu wa. 32Mban sɔ̃na. Yèn sɔ̃ ba ǹ mu kasu ka naanɛ dokebu, ma n kun mɔ ka sɔma. Ba sokura kpee sokuratii te sɔɔ, 33tèn gari ba yorua ba nɛɛ, "N wee, na kpee sokuratiru dokemɔ Siɔniɔ, kpee te ta ra torasie. Adama wi u nùn naanɛ doke u ǹ sekuru wasi."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\