Rutu 1

1Kparobun waati sɔɔ, gɔ̃ɔra dua Isireliban temɔ. Yera durɔ goo u seewa Bɛtelehɛmun di ye ya wãa Yudan temɔ, u da u wãa Mɔabuɔ ka win kurɔ ka win bii tɔn durɔbu yiru. 2Durɔ win yĩsira Elimɛlɛki. Win kurɔwa Naomi. Win bii ben yĩsa wee, Maloni ka Kilioni. Be kpuro ba sãawa Efaratan bweseru. Ben wuuwa Bɛtelehɛmu, Yudan temɔ. Ye Elimɛlɛki ka win tɔn be kpuro ba tura Mɔabu mi, yera ba ben wãa yeru kua. 3Sɔ̃ɔ teeru, Elimɛlɛki u kpuna u gu. Ma u Naomi ka bibu yiru ye deri. 4Ma bii be, ba Mɔabun bii wɔndiaba sua kurɔbu. Kurɔ ben turon yĩsira Oripa, turowa maa Rutu. Ma ba wãa mi sannu sere n ka kua wɔ̃ɔ wɔkuru. 5Yen biruwa Maloni ka Kilioni ba kpuna ba gu. Ma Naomi u tia wi turo. U ǹ ka win durɔ, u ǹ maa ka win bibu yiru ye. 6- 7Yeniban biru, Naomi u nua Gusunɔ u win tɔmbu durom kua u bu dĩanu wɛ̃. Yera u seewa sɔ̃ɔ teeru ka win bigii kurɔbu Mɔabun di, ba wiɔ Yudan temɔ. 8Ma u bigii kurɔ be sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛn baawure u wuro win mɛron yɛnuɔ, kpa Yinni Gusunɔ u bɛɛ gea kua nge mɛ i bɛɛn durɔ be ba gu kua, ka maa nɛn tii. 9Kpa Yinni Gusunɔ u de bɛɛn baawure u durɔ wa u wɛ̃ra win yɛnuɔ. Ma u ben baawure sɔ̃su u bu nɔɔ kana. Saa ye sɔɔra ba wuri nɔɔ kpɛ̃ɛ ba swĩ. 10Yera ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, sa ko ka nun dawa wunɛn tɔmbun mi. 11Ma Naomi u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bii kurɔminu, i wuro bɛɛn tɔmbun mi. Mban daaba i ko ka man da. Domi na ǹ maa bii tɔn durɔbu tie nukurɔ be ba koo ko bɛɛn durɔbu. 12Ǹ n mɛn na, i gɔsiro nɛn bii kurɔminu. Domi na bukura kɔ, na ǹ maa sãa wi u koo durɔ sua. Baa nà n maa bɛɛ sɔ̃ɔwa na nɛɛ, kon durɔ wa wɔ̃ku te kpa n gura sua n bii ma, 13i ko i yɔ̃ra ù n kpɛ̃a i sere nùn sua durɔ? Nge win sɔ̃na i ko nɛɛ, i ǹ durɔ goo suamɔ? Aawo, nɛn bii kurɔminu, yeni ya ǹ koorɔ. Bɛɛn sɔ̃na na nuki sankire too. Domi Gusunɔ u man win nɔmu sɛ̃re. 14Yera be kpuro ba maa wuri nɔɔ kpɛ̃ɛ ba swĩ. Ma Oripa u Naomi sɔ̃su u nùn nɔɔ kana u doona. Adama Rutu kun nùn deri. 15Yera Naomi u nɛɛ, wee wunɛn beruse u wura win tɔmbun mi, kpa ba n ben bũnu sãamɔ sannu. Wunɛn tii a gɔsiro a nùn swĩi. 16Ma Rutu u nɛɛ, a ku man tilasi ko n ka nun deri. A de n ka nun da. Domi mi a dɔɔ miya kon da. Mi a wãa, miya ko na n wãa. Kpa wunɛn tɔmbu bu ko nɛn tɔmbu. Kpa Gusunɔ wunɛn Yinni u ko nɛn Yinni. 17Mi kaa gbi, miya kon gbi, kpa bu sun sike mi sannu. Gãanu nù n dera na nun deri, ma n kun mɔ gɔɔ, Gusunɔ u man kuo nge mɛ u kĩ. 18Ye Naomi u wa ma Rutu u yɔ̃rawa u ka nùn da, yera u ǹ maa gɛɛ gerua. 19Ma be yiru ye kpuro ba da Bɛtelehɛmuɔ sannu. Ye ba tura mi, ma biti tɔmbu mwa ba mɔ̀, Naomiwa mini? 20Ma u bu wisa u nɛɛ, i ku maa man soku Naomi, i man sokuo Mara. Domi Dam kpurogii u man nuki sanka. 21Doo nɔɔra na ka yara minin di, adama Yinni Gusunɔ u dera na gɔsirama nɔm dira. Ǹ n mɛn na, mban sɔ̃na i man sokumɔ Naomi. Domi wee Yinni Gusunɔ Dam kpurogii u man taarɛ wɛ̃, ma u man nuku sankiranu kpɛ̃ɛ. 22Nge mɛya Naomi ka win bigii kurɔ Rutu, Mɔabu, ba ka Mɔabun tem deri ba na Bɛtelehɛmuɔ dĩa ni ba mɔ̀ ɔɔsun gɛ̃ɛrun tore sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\