Rutu 4

1Bururu Boasi u da u sina wuun gbãra kɔnnɔwɔ mi ba ra siri. Yera u win mɛro bisi goo wa u sarɔ. N deema win gariya u raa Rutu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wiya u koo nùn yakia u tubi di. Ma u nùn soka u nɛɛ, waanɛ, a na mini. Ma u na u yɔ̃ra. 2Yera Boasi u wuun guro gurobu sɔɔ tɔmbu wɔkuru soka, ma u nɛɛ, i sinɔ mini. Ma ba sina. 3Saa yera u win mɛro bisi wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Naomi wi u wɔma saa Mɔabun di u tem dɔramɔ mɛ mu sãa Elimɛlɛki bɛsɛn mɛro bisigum. 4Yen sɔ̃na na gɔ̃ru doke n nun ye nɔɔsia. Kpa a mu yakia a tubi di wuugibu ka bɛsɛn guro gurobun wuswaaɔ. À kun maa mu yakiamɔ, a man sɔ̃ kpa na n yɛ̃. Domi wunɛn biru goo sari wi koo mu yakia u tubi di ma n kun mɔ nɛ. Ma durɔ wi, u nɛɛ, kon mu yakia. 5Yera Boasi u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, dɔma te kaa mu yakia a tubi di, ka Rutu Mɔabu Elimɛlɛkin biin gɔmini sanna kaa mɛnna a yakia a tubi di. Kpa Elimɛlɛkin yĩsiru tu ku ka gbi. 6Ma durɔ wi, u nɛɛ, ǹ n mɛn na, na ǹ maa mu yakiamɔ. Domi ye na mɔ nɛn tii ya koo ra kam ko. Yen sɔ̃, na nun mu deria. A yakio a tubi di. 7N deema sanam mɛ, Isireliba sɔɔ, wi u gãanu kɔsinamɔ ka goo, ǹ kun mɛ u gãanu yakiamɔ, u ra win bara nɔɔ teu potewa u wiɔnɔ wɛ̃ ga n ka sãa seeda. 8Yera durɔ wi, u Boasi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a tem mɛ yakio. Ma u win bara nɔɔ teu sua u nùn wɛ̃. 9Ma Boasi u wuun bukuro be, ka tɔn be ba wãa mi kpuro sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛya i sãa nɛn seedagibu gisɔ, ma na Elimɛlɛki ka win bibu Kilioni ka Malonin yãnu kpuro yakia saa Naomin min di na tubi di. 10Mɛya na maa Rutu Mɔabu wi u sãa Malonin gɔmini yakia u kua nɛn kurɔ. Kpa Malonin tubi ye u deri yu ku ka kam ko. Kpa win yĩsiru tu ku gbi win bweseru sɔɔ ka sere maa wuu geni sɔɔ. 11Ma guro guro be, ka tɔn be ba wãa mi, ba nɛɛ, mɛya sa sãa wunɛn seedagibu. Yinni Gusunɔ u de kurɔ wi u duɔ wunɛn yɛnuɔ mi, u ko nge Rasɛli ka Lea. Domi be yiru yera ba Isirelin bweseru mara. Gusunɔ u maa nun ko tɔn boko kpa a yĩsiru yari Bɛtelehɛmu ye sɔɔ Efaratan bweseru sɔɔ. 12Kpa u de bii be kurɔ wi, u koo nun maruan bweseru tu ko nge Perɛsin bweseru wi Tamaa u Yuda marua. 13Yen biru, Boasi u Rutu yɛnu doke. Ma u ka nùn mɛnna. Yinni Gusunɔ u dera Rutu u gura sua, ma u bii tɔn durɔ mara. 14Ma tɔn kurɔbu ba Naomi sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, sa Yinni Gusunɔ siara wi u dera a goo wa u nun yakia. Gusunɔ u de u yĩsiru yari Isireliɔ. 15Wunɛn bigii kurɔ wi, u bibu nɔɔba yiru kere be kaa n mɔ. Domi u nun kĩ too. Wee u nun bii tɔn durɔ marua wi u koo nun wãa kpaaru wɛ̃. Kpa u nun nɔɔri wunɛn tɔkɔru sɔɔ. 16Ma u bii wi sua u taaru sɔndi u ka sɔ̃ɔsi ma u kua win tii tiigii. Yen biru, u nùn mwa u nɔɔrimɔ. 17Yera Naomin kpaasibu ba nɛɛ, wee ba Naomi bii tɔn durɔ marua. Ma ba nùn yĩsiru kã Obɛdi. Wiya u seewa u Isai Dafidin tundo mara. 18Be ba sãa Perɛsin bweseru be wee. 19Perɛsi u Hɛsironi mara. Ma Hɛsironi u seewa u Ramu mara. Ma Ramu u seewa u maa Aminadabu mara. 20Ma Aminadabu u seewa u Nasoni mara. Ye Nasoni u seewa, yera u Saamɔɔ mara. 21Ma Saamɔɔ u seewa u Boasi mara. Ye Boasi u seewa ma u Obɛdi mara. 22Ma Obɛdi u seewa u Isai mara. Ma Isai u maa seewa u Dafidi mara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\