Womu Duro 5

1na dua nɛn dãa gbaaru sɔɔ, nɛn sesu, nɛn kurɔ. Na nɛn turare ye ba mɔ̀ mirun dãa yorimɔ ka kiki si su nuburu do. Na nɛn tim baun tim dimɔ. Na nɛn tam ka nɛn bom nɔrumɔ. Yerusalɛmun wɔndiaba ba nɛɛ, i dio, bɛɛ be i kĩanɛ. I nɔruo kpa i n kĩru barɔ. Kurɔ u nɛɛ, 2na dò adama nɛn bwɛ̃ra ya ǹ kpĩ. Na ka nɛn kĩnasi dosimɔ u gambo soomɔ. Durɔ u nɛɛ, a man kɛniɔ, nɛn sesu, nɛn kĩnasi. Wunɛ wi a sãa nge sãkusã, a yiba. Nɛn wira nikerera. Ma nɛn seri nim sɛ̃ɛra. Kurɔ u nɛɛ, 3wee na nɛn yaberu pota. Kon maa kpĩ n se n tu sebe? Na nɛn kɔ̃ri kpakia kɔ, yera kon maa se n yi disinu ko? 4Yera nɛn kĩnasi wi, u win nɔmu kpɛ̃ɛma gambon wem di, ma nɛn bwɛ̃ra wura win mi. 5Na seewa n ka nùn kɛnia. Turare ye ba mɔ̀ miru ya dãakumɔ nɛn nɔman di gambon nɛnutia sɔɔ. 6Na nɛn kĩnasi kɛnia, adama na deema u doona. Nɛn bwɛ̃ra raa wura win mi, sanam mɛ na win nɔɔ nua. Na nùn kasu kasu, na ǹ nùn wa. Na nùn soka, u ǹ wure. 7Wuu gen kɔ̃sobu ba ka man yinna. Ba man so ba mɛɛra kua. Be ba gbãraru kɔ̃su, ba nɛn sɔnditia mwa. 8Bɛɛ Yerusalɛmun wɔndiaba, na bɛɛ kanamɔ, ì n nɛn kĩnasi wa, i nùn sɔ̃ɔwɔ win kĩra man barɔ kua. Yerusalɛmun wɔndiaba ba nɛɛ, 9wunɛ wi a kurɔbu kpuro buram kere, mba wunɛn kĩnasi wi, u mɔ ye goo kun mɔ a ka sun sɔ̃ɔmɔ mɛ. Kurɔ u nɛɛ, 10nɛn kĩnasi, tɔn swãɔwa, win wuswaa ballimɔ. Tɔmbu nɔrɔbun suba wɔkuru (10.000) sɔɔ, wiya kaa waabu gbi. 11Win wuswaa ya ballimɔ nge wura gea. Win seri yi tĩriwa nge gunɔ mɔran sansu. 12Win nɔni yi sãawa nge waa bakagii ye ya wãa daarɔ. Win nɔni kpiki yi sãawa nge bom bekum. Nɔni yi, yi ka kpee gobiginu weenɛ ni ba doke taabu sɔɔ. 13Win baanu nu wãwa nge turare bii yi yi kpiibu wee. Win nɔɔ ga sãawa nge biibii yèn min di turare ya dãakumɔ. 14Win nɔma ya ka wuran suma weenɛ ye ba kpee gobiginu dokea. Win wasi yi wɔru nge suunu don te ba wɔriasia ba buraru koosi ka kpee buranu ni nu nɔni boogu mɔ. 15Win kɔ̃ri yi sãawa nge gbere yiru ye ba kua ka kpee kpikiru. Ma ba ye gira wura gean wɔllɔ. À n nùn mɛɛra, u sãawa nge Libanin dãa ni ba mɔ̀ sɛduru. 16Win nɔɔn gari do. Wi sɔɔra nɛn bwɛ̃ra ra n wãa mam mam. Bɛɛ Yerusalɛmun wɔndiaba, mɛ nɛn bɔrɔ kĩnasi wi, u sãawa mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\