Titu 3

1A wunɛn tɔmbu yaayasio ba n tem yɛ̃robu ka wuun tɔnwerobu wiru kpĩiyammɛ ba n bu mɛm nɔɔwammɛ, kpa ba n sɔɔru sãa sɔm geenu kpuron sɔ̃. 2A bu sɔ̃ɔwɔ bu ku raa goon kɔ̃sa gere bu ku maa goo nɔɔ kasu, adama bu baawure ben daa duudwia sɔ̃ɔsi. 3Domi bɛsɛn tii sa raa sãa gari bakasu ka mɛm nɔɔ sarirugibu ka be ba tore. Sa raa sãa gɔ̃ru kĩru kankam ka handunian kĩru baateren yobu. Sa raa wãa nuku kɔ̃suru ka binɛ sɔɔ. Sa sãa be tɔmba tusa, sa maa tusinɛ. 4Adama sanam mɛ Gusunɔ bɛsɛn Faaba kowo u win tɔn geeru sɔ̃ɔsi ka win kĩru tɔmbu sɔɔ, 5u sun faaba kua ka sãrasia bi bu dera sa marura nɔn mɛɛruse, ma Hunde Dɛɛro sun wãa kpaaru wɛ̃. U ǹ sun faaba kue sɔm gee ni bɛsɛn tii sa kuan sɔ̃ ma n kun mɔ win wɔnwɔndun sɔ̃. 6Domi Gusunɔ u sun Hunde Dɛɛro wi wɛ̃ n banda Yesu Kirisi bɛsɛn Faaba kowon saabu, 7kpa win durom sɔ̃ su ka ko geegibu Gusunɔn mi, kpa su ka wãaru te ta ku ra kpe tubi di te sa yĩiyɔ. 8Gari yi, gari naanɛgiiya. Na kĩ a yi gere a sire kpa be ba Gusunɔ naanɛ doke bu ben saa di sɔm geenun kobu sɔɔ. Gari yi, yi wã yi maa sãa tɔmbun arufaani. 9Adama a wiira gari suurio ka maa sikadoban yĩsan mɛɛribu ka sikirinɔsu ka maa woodan sannɔsu. Yeni kpuro ya sãawa kam, ya ǹ arufaani gaa mɔ. 10Wi u karanaa dokemɔ, a nùn gerusio nge nɔn yiru a sere nùn fɛ̃ra bee tia. 11Domi a yɛ̃ ma tɔnu win bwesera sankire, u toramɔ ma u tii taarɛ wɛ̃ɛmɔ. 12Sanam mɛ kon nun Aatemasi ǹ kun mɛ Tisiki gɔriama, a hania koowo a ka man naamwɛma Nikopolisiɔ, domi miya na gɔ̃ru doke na n wãa woorun saa. 13A Senasi wooda yɛ̃ro wi ka Apolo kusenu kuo nu n wã ben sanum sɔɔ, kpa gãanu ku raa bu kɔmia. 14N weenɛ bɛsɛgibun tii bu hania ko sɔm geenun kobu sɔɔ, kpa ba n nɔmu mɔ bukata tilasigia ye sɔɔ, kpa ba kun wãaru dimɔ kam sɔɔ. 15Be ba wãa nɛn mini ba nun tɔbura be kpuro. A bu tɔbirio be ba bɛsɛn kĩru mɔ naanɛ dokebu sɔɔ. Kpa Gusunɔn durom mu n ka bɛɛ kpuro wãa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\