2 Pita 1:17

17Ǹloŋ mə nòò wa yìi à lɛ ŋkwɛrə nɨgha'a bo bɨ̀ àghu'usə̀ a mbo Nwìŋgɔ̀ŋ Tà aa, ǹjì ya ɨ kɨ̂ ǹzi ghu mbo, a nɨ nɨ̀gha'a nɨ nɨfɔ̀ ǹswoŋə nɨ mə, “Àâ Mû ghà ghu aà, yìi mə mə̀ kɔ̀ŋə yi, ŋka naŋsə ndorɨtə nloŋ ŋgaà yì.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More