2 Pita 3:10

10Lâ ǹjwî m̀mà'àmbi ya ɨ̀ ka yǐ zì aa tsǒ nyə̀rə̂. À ka yǐ bə maa njwi aa, tâ àbùrə̀ à ju'u nɨ ǹjì yî ǹtɨ̀ɨ̀ ŋghɛɛ mbwɛ, tâ ǹjoo jìi ɨ tswe a aburə aa tsi'ì tsǒ mɨ̀njɔ̀ŋ nɨ sàŋ nɨ nɨ̀nòò, tâ ɨ̀ kɨ ŋkhɨ ntso, tâ ǹsyɛ nɨ̂ ǹjoò tsɨ̀m jìi mə ɨ tswe ghu aa tâ mɔ'ɔ tɔɔ tâ ɨ̀ khɨ tsɨ̀mə̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More