2 Pita 3:17

17Lâ a mbo bù bɔɔ bɨmaà, nɨ̀ fòò mə̂ ǹszi ɨnnù ma jû. Mə tɨgə nswoŋ a mbo bù aa mə tâ nɨ̀ tsyɛsə ghuu, tâ bə̀ ma bû mə bɨ tɨ̀ɨ atu a mbo Nwì aa, tâ bɨ̀ tsee ghuu gaansə tâ nɨ̀ yoŋ ɨfansənnù bə̂ bìi mə bɨ sɨ nɔ̂ŋsə̀ ləə aa, mbwɛ mânjì wa yìi nɨ̀ təə ghuu àkòrə̂ yuu a tɨnsə̀ aà.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More