Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 21:2

2Mə̀ tɨgə̀ ǹyə ǹjɔ̀'ɔ̀ àla'a yì ǹlàà ya mə à nɨ a Yerusalem yî m̀fii aa, a lô a aburə a mbo Nwì ǹsɨgə, m̀bə tsi'ì tsǒ mûŋgèn yìi mə bɨ nàŋsə mə̂ ŋ̀wɛ'ɛ ɨtsə̀'ə̀ nɨyɔ'ɔ ji a tɨgə̀ ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ a tsi'i ǹdoò yì aà.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More