Ɨ̀nnǔ nlwì'ìnjɨ̀m 21:6

6A bû ǹswoŋə a mbo mə̀ mə, “Wa mə̀ ghɨ̀rə̀ mə ɨnnù tsɨ̀mə̀!” Mə̀ nɨ Alpha ŋkɨ mbə Omega, m̀bə ǹlɔ̀gɨ̀nə̀ ŋ̀kɨ mbə nlwì'ìsə̀. A mbo ŋù yìi mə ǹjì ŋ̀kǐ yaŋə nii aa, mə̀ ka fa ŋkì wa mə ɨ lǒ nɨ naŋəbɨrə̀ wa mə ŋkǐ ntswê ǹtɨ̀ɨ̌ fɛ̀'ɛ̀ ghu aa, tâ à no tsi'ì tɨ̀ tû.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More