1 KORIN 13

1Minung hawlh leh vânmifial hawlh hen thu sim khawmsele dâwtnâk ka nei ṭung lo chun dâr ri hâu salam mawh, chêngchêng ri hâu salam mawh ka hawng si lai. 2Chun, thusim khonâk nei hen, thu thup zawzawng leh theih khonâk zawzawng theih ver khawmsele, tlâng ṭhinh khawp rê hen lungnâk nei khawmsele dâwtnâk ka nei ṭung lo chun zeikhawm ka si lai loh. 3Chun, mipâm tla châwmnâk dingah ka neih zawzawng pêk ver khawmsele, ka taksa khawm kâng ding hen pêk khawmsele dâwtnâk ka nei ṭung lo chun a ṭhavak lai loh. 4Dâwtnâk nih â dawnh kho, vêl a nei tâwn; dâwtnâk nih a nahsuah lo; 5dâwtnâk chu â sawr lo, â zûm lo, dawh lo hen a châng lo, mah rang cho a ruat lo, a thinthawk duh lo, 6sual leikâng a dawn lo, replonâk ah â lâwm lo, thutak lam chu a lawmhpi tâwn. 7Zeizawng a tuar rarâm le, zeizawng a lung le, zeizawng a lungum le, zeizawng ah tlawlhnâk a nei lo. 8Dâwtnâk hi zeitik khawmah a reh lai loh; sikhawmsele, thusimnâk tla hi a bâng teh lai; hawlh theih lo tla hi um khawmsele a bâng teh lai; theihnâk hi um khawmsele a bâng teh lai. 9A kim lo hen kan theih le, a kim lo hen thu kan sim tâwn asi. 10A rangtlingnâk a hawng tlung tikah chun a kim lo mi hi bângtir asi lai rawh. 11Ka ngâksia liauah ngâksia hawlh hen ka hawlh le, ngâksia theih hen ka theih le, ngâksia ruatdân hen ka ruat tâwn. Tuah ka upat nûnah hin ngâksia ti dân chu ka thlah rawh. 12Tu lam chun thlalang ah ka muh rianruan asi, chu tikah lam chun mâitawnh hen asi lai rawh; tuah lam chun a kim lo hen ka theih, chu tikah lam chun Pathian nih a hawng ka theih kim hâwi hen ka theih kim lai rawh. 13Chun, hi pathum, lungnâk, lungumnâk leh dâwtnâk tla hi a um kumza lai; chun hi bang tla lakah hin a rokual chem mi chu dâwtnâk hi asi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\