1 TIMOTHE 4

1Sikhawmsele, hi nûnah chun mi zeimaw mi tla chu mi âwkrâwl tla perpetnâk ruangah veihnâk thlarau tla leh khuri tla sîntirnâk thu sunhsak hen lungnâk chu an bângtâk mi hi Thlarau nih chun fiang tak a sim. 2Chubang mi âwkrâwl tla chu anmah sia leh ṭha theihnâk ngelchel hen thîr lîn hen belh mi hâwi an si le, 3nupa umh an khap tâwn le, zei lo ei ding tla, thudik theih hen lungtu tla nih lâwmthu sim hen ting ding hen Pathian nih a siam mi tla chu ei lo ding an ti tâwn. 4Pathian thilsiam kip hi a ṭha le, lâwmthu sim hen ting asi rawh chun zeikhawm duhlo ding asi loh; 5Pathian thu leh thlachamnâk hen thenhlimhtir asi rawh ruangah. 6Chubang sîntirnâk tla, na zûl mi sîntirnâk dik leh lungnâk thu tla ah thlarau ah na châwm hâwi hen unau tla na sîntir na chun Jisu Krist to-aw ṭha tak na si lai. 7Sikhawmsele, Pathian neilo mi thuanthu salam duh lah. Pathian sunhsak mi si ding hen a zawngh rawh; 8taksa zawnghnâk hi ṭha chu a ṭha bâk le, Pathian sunhsaknâk nih chun tuah mi nungnâk leh nungnâk hawng um ding mi pêk ding hen tiamnâk a nei ruangah zeizawng ah a ṭha asi. 9Hi thu hi zumh a kâi hen thungâi pawm a tlâk asi. 10Chun, kan lungumnâk chu Pathian nung ah chun kan ngauh ruangah hamh tak a ṭuan hen kan ti rarâm asi, anih chu mi zawzawng Ruangsuahtu asi, lungtu tla rangah asi dauh chem. 11Chubang thu chu pêk le, sîntir rawh. 12Na ngâksia nâk âukhawm nih zauhnawmh lah seh, thusim leikâng tla, changh dân tla lakah, na dâwtnâk, zumhnâk leh thenhlimhnâk lakah lungtu tla zauhtawnh ding hawng si rawh. 13Ka hawng kal lân lo chu, Pathian thu rêl leikâng tla leh, thusim leh sîntirnâk leikâng tla ah teiririal tak hen a mang rawh. 14Khuavâng tla simhkannâk thu na sinah pêk asi hâwi hen leh na tlûnah Upa tla kut thângnâk leh nangmah lakah Thlarau lei thilpêk na ting mi kha thlahthlamh lah. 15Mi zawzawng lakah mâilei na fûk ti a lang khonâk ding hen, chubang thil tla lakah chun taimâk suah hen a mang rawh. 16Nangmah leh na sîntirnâk ah chun a thiamthih rawh, chubang tla thil chu ti hen nangmah leh na thusim ngâitu tla chu ruang na suah awt asi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\