THILTI 25

1Chun, Festa nih chun ram chu a awp rawh le; chun, ni thum nûnah Kaisari khua thawk hen Jerusalem khua ah a va kal. 2Chun, bâwlpu lal tla leh Juda upa tla nih chun a sinah Pawl thâwngthâng chu a sia leikâng an theihtir. 3Jerusalem khua ah Pawl hawng kalpi ding hen zângfahnâk Festa rangah an deih chiam le, lampi ah bawh hen thah an tum. 4Sikhawmsele, Festa nih chun, "Pawl chu Kaisari khua ah an vêng ko le, kei khawm sâwtlo tê ah ka tlung awt. 5Churuangah chu minung nih sualnâk a ti chun nan lakah hotu tla hawng ka zûl na sele, phiar u seh," a ti le a sâng. 6Chun, Festa chu an lakah ni riat mawh ni râ lêm a châm lo le, Kaisari khua ah a tlung nawlh rawh. Chun, a thâituan ah chun lâirêlnâk tophah ah a to le, Pawl chu hawngpi ding hen thu a pêk. 7Chun, Pawl chu a hawng tleng rawh chun Jerusalem khua thawk hen an hawng kal mi Juda tla chu a kiangah an dîr le, a tlûnah thupawi cherkhet rit tak an sim le, a thu phûr chu an sût kho lêm lo. 8Pawl nih chun a mawhlonâk thu a sim le, "Juda tla Dân tlûnah, Pathian Biakin thu lakah Kaisar tlûn khawmah thil rerêng ka sual loh," a ti. 9Sikhawmsele, Festa nih chun Juda tla lakah min ṭhat a duh le, Pawl sinah chun, "Jerusalem khua ah va kal le, khinah ka mâika ah hi bang thu hi ruat ding na duh ma?" a ti le a sâng. 10Pawl lam nih chun, "Kaisar lâirêlnâk tophah mâika ah lâi na ka rêl ding lakah ka dîr mi hi; Juda tla tlûnah thil zeikhawm ka sual lo, nang khawm nih chu chu thungâi na theihfiang. 11Misual ka si hen thihnâk phah rê hen thil ka ti asi chun thih khawm ka êl loh. Sikhawmsele, hi bang an hawng ka phiarnâk thu hi a phûr zeikhawm a um lo chun âukhawm nih an sinah an hawng ka pêk kho lai loh. Kaisar sinah ka tlunh lai," a ti. 12Chun, Festa nih chun lâirêlpitu tla a sawnh thluh rawh chun, "Kaisar sinah tlunh na tum chun, Kaisar sinah na kal ko lai ma chu," ti hen a sâng. 13Chun, ni zeimaw zat nûnah chun lalchem Agripa leh Berniki chu Kaisar khua ah an hawng tlung le, Festa chibai an bûk. 14Chun, ni cherkhet an châm ruangah Festa nih chun Pawl thunawk chu lalchem sinah chun a sim le: 15"Felik nih khan mitâng âumawh a mâk le, Jerusalem khua ah ka um liauah khan bâwlpu lal tla leh Juda upa tla nih a thâwngthâng an hawng ka simh le, mawhtir ding hen an ngiar. 16Chun, kei nih an sinah, 'An phiar mi leh a phiartu tla chu anna tawng le, an phiarnâk lakah a mawhlonâk thu simnâk a remkâng â tawng lân lo chu mi rerêng rêp ding leh salh hi Rom khua mi dân asi lo,' ti hen ka sâng. 17Chun, hinah an hawng tlung rawh chun sâwt chiam lo hen a thâituan ah chun lâirêlnâk tophah ah ka to le, chu minung chu hawngpi ding hen thu ka pêk. 18Chun, a phiartu tla an dîr liauah ka ruat tluk hen a tlûnah a sualnâk thupawi zeikhawm an sim kho lo. 19An phung-leh-lam dân tla leh Jisu, mi pakhat thi rawh mi, Pawl nih chun 'A nung nawlh asi,' ti hen a sim le, chu hâwi ruangah a tlûnah thunawk tla an nei asi dauh. 20Chun, kei nih chubang thu tla chu ruat ding châng rêng ka theih lo le, Jerusalem khua ah kal hen, khinah chubang thu ruat ding a duh leh duhlo ka deih. 21Sikhawmsele, Pawl nih chun lalchem lâirêl piak a ngiar dauh le, churuangah Kaisar sinah ka kaltir kho lân lo chu vêng ding hen thu ka pêk," a ti. 22Chun, Agripa nih chun Festa sinah chun, "Kei khawm chu minung thusim chu ngâi ka duh tâwn asi," a ti. Chun, Festa nih chun, "Thâi ah a thusim na ngâi bâk lai," a ti. 23Chun, a thâituan ah chun Agripa leh Berniki chu rokual tak hen an hawng kal le, thusimnâk in ah an lût le, kawrsen hotu lian tla hen leh khua ah mi ṭha dadauh tla hen; chun, Festa thu hen Pawl chu in sungah an hawngpi rawh. 24Chun, Festa nih chun, "Lalchem Agripa leh hinah kan lakah um zawzawng tla: Hi minung nan muh mi hi asi a thâwngthâng Juda tla zawzawng leh Jerusalem mi tla nih ka sinah phiarnâk an hawng tlunh mi kha. Chun, an ektê hen nung tlâk asi lo ti hen an âu chiam. 25Sikhawmsele, a thihnâk khawp rê hen zeikhawm a ti lo ti ka theih le, chun, amah nih lalchem sinah tlunh a tum ruangah fial ka tum asi. 26Sikhawmsele, a thu a bul leh pâr zeikhawm ka lalchem sinah rîn ding ka theih loh. Churuangah nan mâika ah ka hawng kalpi hi, Lalchem Agripa, nangmah mâika ah hawng kalpi dauh ka si, salh thluh nûnah zeimaw tal rîn ding ka nei khonâk ding hen. 27Mitâng lalchem sinah fial hen a tlûnah an phiarnâk thu theihtir lo chu âtkâi tak asi," a ti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\