EPHESI 6

1Ngâksia tla, Lalpa ah nan nu leh pa thu zâwt u; chu chu thil dik asi. 2"Na nu leh na pa chawnglawmh rawh" (chu chu thupêk masachem thutiam sap mi chu asi): 3"Chun na rangah a ṭha lai le, tual ah hin na dam sâwt lai." 4Chun, nannih nu leh pa tla; nan fa tla thinruntir lah ule, Lalpa nunsimhnâk leh simhfâinâk ah chun zauhkhenh u. 5To-aw tla, Krist thu nan zâwt hâwi hen ṭih leh thir bû hen, thinlung lungkhat hen, 6minung mitzauh vêng hâwi cho silo hen, Krist to-aw hâwi hen thinlung ah Pathian duhzia ti dauh hen, 7minung rianṭuan hâwi cho silo hen, Lalpa rianṭuan hâwi dauh hen duh tak bû a ṭuan hen, 8to-aw khawm si seh, to-aw lo khawm si seh, mikip nih thil ṭha an ti mi vial chu Lalpa sinah mi a lîlâ an tawng nawlh lai ti theih hen, taksa ah nan hotu tla thu zâwt u. 9Chun, nannih hotu tla, chu hâwi ber hen anmah leh nanmah hotu chu vân ah a um ti leh anih nih chun mi duh khun a nei lo ti theih hen, râp lo hen an tlûnah ti bâk u. 10A dawnghchemnâk ah Lalpa ah leh a chaknâk ah thiltikhonâk nei hen hawng um u. 11Diabol ngamlêmnâk tla chu nan do khonâk ding hen Pathian râlthuam rangtling hen a thuam u. 12Kan paihpi mi tla hi taksa leh thisen an si lo, lalnâk leh thuneihnâk tla leh hi thim tlûnah lâirêltu tla leh vân mun tla ah thlarau sual um mi tla an si dauh. 13Churuangah, ni ṭha lo ah chun nan do khonâk ding hen leh nan ti thluh ver nûn khawmah nan dîr khonâk ding hen Pathian râlthuam rangtling lâk u. 14Chun, nan tâi chu thudik a sâwm hen, repnâk chu phâw ah sawng hen, 15remnâk Thâwngthâng Ṭha timhtuahnâk chu nan kê ah bunh hen dîr u. 16Chubang lo khawm chu lungnâk phâw lâk ule, din hen chun chanhtiang fungzum alh kho zawzawng chu nan mih kho lai. 17Chun, ruangsuahnâk lukhuh leh Thlarau nâmsâu (Pathian thu) chu lâk ule, 18thlachamnâk leh deihnâk kip hen zeiliau zawngah Thlarau a thlacham hen chu leikângah chun mi thenhlimh zawng rangah ṭhanemsemsê ngâi tak hen leh deih thlir hen a ringrâwn u. 19Thâwngthâng Ṭha thuthup râlṭha tak a phuang ding hen, ka kâ ka âng hen thu simtir a ka um khonâk ding hen ka rangah khawm hawng ka deih piak u. 20Chu leikângah chun ka sim ding hâwi chu râlṭha tak a ka sim khonâk ding hen. Chu Thâwngthâng Ṭha rêl rêngkhimh ka si. 21Sikhawmsele, nannih khawm nih zei hâwi hen ka um, ka thâwngthâng nan theih khonâk ding hen Tukika, Lalpa ah unau duhtak leh rianṭuantu zumhkâi tak nih hin zeizawng a nan theihtir na lai. 22Hi ruang takah hin amah chu nan sinah ka hawng fial asi, kan thâwngthâng nan theih khonâk ding hen leh anih nih hin nan thinlung an lungngamh kho na ding hen. 23Pa Pathian leh Lalpa Jisu Krist thawk hen remnâk leh lungnâk hen zângfahnâk unau tla zawzawng sinah um seh. 24Kan Lalpa Jisu Krist chuai lo hen a zângfahtu zawzawng tla sinah dâwtnâk um seh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\