MATHAI 13

1Chu ni chun Jisu chu in ah mi a suak le, rilî kap ah chun a to. 2Chun, a sinah mi zapi cherkhet an hawng a pûm le, chuvachun lawng ah â chuan le, a to le; mi zapi zawzawng chu Seppho ah an dîr. 3Chun, tahṭhimh thu hen thu tamtak an sinah a sim le: "Fachî vawrhtu fachî vawrh hen a kal. 4Chun, a vawrh liauah a zeimaw mi lam vâu ah a tlâ le, va tla nih an tlanh hep. 5Chun, a zeimaw mi lungpher tual pannâk mun ah a tlâ; tual a sah lo ruangah a kho sawm le; 6sikhawmsele, nî a sâng dauh rawh chun a emh le, a uai tlek le, ram a nei lo ruangah a mawt ko. 7Chun, a zeimaw mi belh lingnei nâwngah a tlâ le, bua chu a hawng sâng vima le, a dawrh kêk. 8Chun, a zeimaw mi tual ṭha lakah a tlâ le, a zeimaw mi a leh zâ hen, zeimaw mi a leh sâwmruk hen, a zeimaw mi a leh sâwmthum hen lebang a rah rawh. 9Âuzawng nâ nei nih chun theih seh," a ti. 10Chun, ṭhiruai tla chu Jisu sinah an hawng kal le, a sinah, "Zeirangah me an sinah tahṭhimh thu hen na sim an ti. 11Chun, anih nih chun a sâng le, an sinah, "Vân Ram thuthup tla chu nannih theih lam chu siang asi, annih theih lam chu siang asi lo. 12Âuzawng a neitu chu an pêk sap lai le, an nei thlo lai; sikhawmsele, âuzawng a neilotu chu a neihlem mi khawm lâk piak asi lai. 13Churuangah chun tahṭhimh thu hen an sinah ka sim asi; muh na khawmsele an muh tâwn lo le, nâ hen theih na khawmsele an theih tâwn lo le, a ngaihtawnh dân khawm an theih tâwn lo ruangah. 14Chun, Isai thusim kha an tlûnah a hawng tlung mahi: Nâ hen chun nan theih narêng hen a ngaihtawnh dân lam chu nan theih rîlmâl lai lo; muh lam chu nan muh narêng hen theih lam chu nan theih rîlmâl lai lo. 15Hi phun tla thinlung hi a mawlâwt rawh le, an nâ tla a ngawng ver le, an mit an sîm le, Chu lo chun kan mit hen kan muh lai le, kan nâ nih a theih lai le, kan thinlung hen kan theih ber lai le, kanna lêt nawlh lai le, anih nih hawng kan damh sual lebang lai,' an ti, a ti mi kha. 16"Nannih mit lam chu a vân ṭha asi, a muh tâwn ruangah; nan nâ khawm a vân ṭha asi, a theih tâwn ruagah. 17Thungâi tak hen ka nan simh na, khuavâng tamtak tla leh mi rep tamtak tla khawm nih nan thil muh tla hi muh an duh le, sikhawmsele an muh lo; nan thil theih tla khawm hi theih an duh le, sikhawmsele an theih lo. 18"Chuvachun, fachî vawrhtu tahṭhimh thu chu theih u. 19Âuzawng nih Ram thu chu nâ nih a theih hen, a ngaihtawnh dân a theih lêm lo chun Setan chu a hawng kal le, a thinlung ah vawrh chia chu a suh ving tâwn. Chu minung chu lam vâu ah vawrh mi chu asi. 20Chun, lungpher mun ah vawrh mi chu, thu chu theih hen lâwm tak hen tleih tâwntu hi asi: 21Sikhawmsele, amah lakah chun ram a um lo le, sâwtlotê cho a um le; chun thu ruangah chun hamhnâk mawh nehsawhnâk mawh a hawng um hen a zumhnâk a bâng sawm tâwn. 22Chun, bualingnei nâwngah vawrh mi chu, thu theihtu asi le, sikhawmsele laikulh lungkhamnâk leh neihnâk nih chun thu chu a dawrh le, rah lo hen a hawng um tâwn. 23Chun, tual ṭha tlûnah vawrh mi chu, thu chu nâ nih theih hen, a ngaihtawnh dân khawm theih hi asi le, chu minung chu a rah taktê le, zeimaw mi a leh zâ hen, zeimaw mi a leh sâwmruk hen, zeimaw mi a leh sâwmthum hen a pung tâwn," a ti. 24Tahṭhimh thu dang an sinah a sim nawlh le: "Vân Ram chu mi a lo ah chî ṭha vawrhtu hen tahṭhimh asi; 25sikhawmsele, mi an it thit karah a mêlma a hawng kal le, fâng lakah chun fâng telê a vawrh le, a kal nawlh ving. 26Chun, fâng chu a hawng kho le, a hawng vûi le, fâng telê chu a hawng lang rawh. 27Chun, in dâwngpu to-aw tla chu an hawng kal le a sinah, Ka pu, na lo ah chî ṭha na vawrh lo na maw? Fâng telê khi kha zei lei thawk hen a hawng um mi mesi?' an ti. 28Chun, anih nih chun an sinah, 'Mêlma nih a hawng ti mi ma chu!' a ti. Chun, to-aw tla nih chun, Asi chun chubang tla chu va pumh ko sele rem na ti ma?' an ti. 29Anih lam nih chun, 'Ti lai le a, fâng telê chu nan pumh chun fâng nan phâwi sih sual lai. 30Fâng ât tiang hen munkhat hen kho ko na seh; chun fâng ât tikah fâng âttu tla sinah, 'Fâng telê chu pumh masa tâ ule, duah ding hen têl u, fâng lam chu ka fângbâwk ah thiar u, ka ti teh lai,' a ti, a ti. 31Tahṭhimh thu dang an sinah a sim nawlh le: "Vân Ram chu anṭam chî mal khat mi nih a lâk le, a lo ah a vawrh mi hâwi chu asi. 32Chu chu chî zawzawng ngâk hen a mêchem le, sikhawmsele a kho hen a sâng tikah chun thlâi tla ngâk hen chun a lian dauh le, thing a hawng si tâwn le, chuvachun tlûn zuang va tla chu an hawng kal le, a ngê tla ah chun an riak," a ti. 33Tahṭhimh thu dang an sinah a sim nawlh le: "Vân Ram chu thilnu nunau nih a lâk le, sangvut seah thum lakah a ektê hen zunh ver tiang hen a phûm mi hâwi chu asi," a ti. 34Chubang zawzawng chu Jisu nih tahṭhimh thu hen mi zapi tla sinah a sim le, tahṭhimh thu lo hen an sinah zeikhawm a sim lo: 35Khuavâng nih, "Tahṭhimh thu hen ka kâ ka âng lai le, tual tuah tîr thawk hen thil thup chu ka sim lai," ti hen a sim mi kha a hawng tlung khonâk ding hen. 36Chu liau chun mi zapi tla chu a kaltâk na le, in ah chun a lût rawh; chun a ṭhiruai tla chu a sinah an hawng kal le, "Lo ah fâng telê tahṭhimh thu kha hawng kan simhfiang," an ti. 37Chun, anih nih chun a sâng le, 38"Chî ṭha vawrhtu chu Minung Fapa hi asi; lo chu laikulh hi asi le, chî ṭha chu Pathian Ram fa tla an si le, fâng telê chu Setan fa tla an si. 39Mêlma, a vawrhtu chu Diabol asi; fâng ât chu laikulh dawnghnâk ding asi; fâng âttu tla chu vânmifial tla an si. 40Chuvachun, fâng telê tla chu an pumh hen mei ah an duah hâwi hen laikulh dawnghnâk ah chun a um lai. 41Minung Fapa nih hin a vânmifial tla chu a fial lai le, a ram thawk hen sualtirtu tla leh thilsual titu tla zawzawng chu a khawk na lai le, 42meipi ah an lawnh na lai; chunah chun ṭap leh hachang rial chu a um lai. 43Chu tikah chun mi rep tla chu an Pa Ram ah nî hâwi hen an chêu lai rawh. Nâ nei nih chun theih seh! 44"Vân Ram chu lo ah ro a thup hen phûm mi hâwi asi; chu chu mi nih a muh le, a thuh le, â lâwm ruangah a neih zawzawng chu a zuar le, chu lo chu a châwk rawh. 45"Chun, Vân Ram chu sawlehtu âitikep lung ṭha tak hâwltu hâwi chu asi fâwn: 46Chun, anih nih chun âitikep lung sung tak pakhat a tawng le, a neih zawzawng chu a zuar le, a châwk rawh. 47"Chun, Vân Ram chu lênkhang tisumsumriat ah vawrh hen, chi kip fûn khup mi hâwi chu asi nawlh fâwn: 48chu chu a khat kâ hen vakap leiah an nûk le; chun an to le, a ṭha mi vial chu bâwm ah an khumh le, a sia mi lam chu an lawnh. 49Laikulh dawngh tikah chun chu hâwi ber hen a um lai. Vânmifial tla chu an hawng suak lai le, mi rep lakah mi misual tla chu an thlei na lai; 50meipi lakah an lawnh lai; chunah chun ṭap leh hachang rial chu a um lai," a ti. 51Jisu lîlâ nih an sinah, "Chubang zawzawng chu nan theih ma?" a ti. Annih nih chun, "Theih ta a," an ti. 52Chun, anih nih chun an sinah, "Chu hâwi asi chun, Dân sîntirtu Vân Ram lampi sîntir hen um mi vial chu in dâwngpu a robâwm lakah mi thil thar tla leh thil li tla thuak tâwntu hâwi chu asi," a ti. 53Chun, hi hâwi hi asi le, Jisu nih chubang tahṭhimh thu tla chu a sim thluh kâ hen chu thawk hen chun a kal rawh. 54Chun, a umnâk khua lei chu a va tleng le, anna pûmnâk in ah chun anmah a sîntir na le, chuvachun thungâi chê an ti le, "Hi minung nih hin hi finghnâk leh hi bang thiltikhonâk tla hi zei thawk hen me a tawng? 55Hi minung hi thing hen thil siamtu fapa kha asi lo mazei? A nu chu Mari an ti mi asi lo mazei? A unau tla khawm Jem, Josef, Simon leh Juda an ti mi tla chu an si lo mazei? 56A farnu tla khawm kan sinah an um ver lo mazei? Hi minung nih hin zei thawk rîlmâl hen me hi bang zawzawng hi a tawng?" an ti. 57Chun, amah an zumh lo. Sikhawmsele, Jisu nih an sinah, "Khuavâng chu amah khua leiah leh amah in leiah cho lo chun chawnglawmh lo hen a um dah loh," a ti. 58Chun, an lung lo ruangah chunah chun thilchê tam a ti lo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\