THUPHUANG 10

1Chun, vânmifial dang chak tak pakhat, sûm hen â thuam mi, vân thawk hen a hawng ṭum mi ka muh le, a lû ah chun chumchâ a kho le, a mêl chu nî hâwi asi le, a kê tla chu meizîk hâwi asi. 2Chun, a kut ah chun lasuibuzual samh chia a put le, a kê vawrhlei hen tisumsumriat a lamh le, a kehlei hen tlâng a lamh; 3chun, chakeibaknei hûk hâwi hen hâu fâk tak hen a hûk rawh, chun a hûk dih rawh chun (chu mi rual hen khuarît hâu pasarih nih a zulh) khuarît pasarih tla nih a aw-hâu chu an sang bâk rawh. 4Chun, khuarît pasarih tla nih an aw-hâu an suah kâ hen, ka rîn awt le, sikhawmsele, "Khuarît pasarih thusim tla kha pheh thlir, rîn lah" ti hen vân thawk hen aw-hâu ka theih rawh. 5Chun, vânmifial tisumsumriat ah leh tlâng ah a dîr mi ka muh mi nih khan a kut vawrhlei vân leiah a phar le, vân, a sungah thil zeizawng siamtu, tual, a sungah thil zeizawng leh tisumsumriat a sungah thil zeizawng siamtu, 6zungzâl hen a um kumza mi Pathian min chu sâl hen, "Hun a tlâi lai lo rawh, 7sikhawmsele, vânmifial pasarihnâk nih a tâwtawrâwt chu a tum tikah Pathian thuthup chu a tling lai rawh, a to-aw khuavâng tla sinah a phuang rawh hâwi khan," a ti. 8Chun, vân thawk hen aw-hâu ka theih mi nih khan a hawng ka sawnh nawlh le, "Tisumsumriat leh tlâng ah a dîr mi vânmifial kut a mi lasuibuzual samh chia kha lâk rawh," a ti mi ka theih. 9Chun, vânmifial sinah chun ka va kal le, a sinah, "Lasuibuzualtê kha hawng ka pêk me," ka ti le, anih nih chun ka sinah, "Lâk le, ei hep, chun, na pawsung chu a khâtir lai le, na kâ ah lam chun khuaizû hâwi hen a thlum lai," a ti. 10Chun, a kut a mi lasuibuzualtê chu ka lâk le, ka ei hep le, ka kâ ah chun khuaizû hâwi hen a thlum le, ka dawlh nûnah lam chun ka pawsung chu a khâ tik rawh. 11Chun, "Mi tamtak tla, phun tamtak tla, hawlh tamtak tla, lal tamtak tla sinah Pathian thuchah na phuang nawlh ding asi," a hawng ka ti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\