THUPHUANG 12

1Chun, thilchê rokual tak vân ah a hawng lang le, nunau nî hen â thuam le, a kê tangah thlâpa a um mi, ârfi leinih hen siam mi lallukhuh â khuh mi a um. 2Chu nih chun nâu a pâwi le, nâu neih nganfâk tuar hen a râk rawh. 3Chun, thilchê dang vân ah a hawng lang nawlh le, rûlrêu sen lianpi, lû pasarih leh ki parâ a nei mi, lallukhuh pasarih â khuh mi a hawng um. 4A mei hen chun vân ârfi tla mun thum ṭhen hen mnn khat a nûk le, tual ah a thlâk rawh, chun, nunau nih fa a ring ding mi chu a ring kâ hen a dawlh khonâk ding hen a mâika ah a dîr ko. 5Chun, phun zawzawng tlûnah thîr ṭhianṭhunh hen lâirêltu dingah fapa a ring le, sikhawmsele, a fa chu Pathian sinah a laltophah ah chun lâk hen a um rawh. 6Chun, nunau chu ramkaro ah Pathian nih amah rangah mun a ruat piak mi ah chun a tek rawh, chunah ni sâng khat zanih leh sâwmruk an châwm khonâk ding hen. 7Chun, vân ah chun tuknâk a hawng um le, Mikael leh a vânmifial tla nih rûlrêu chu an do le, rûlrêu leh a mifial tla khawm nih an hawng do na bâk. 8Sikhawmsele, rûlrêu chu an neh le, amah leh a mifial tla chu vân ah um siang asi lo rawh. 9Chun, rûlrêu lianpi, Diabol mawh, Setan an ti mi, laikulh zawzawng perpettu chu tual ah an lawnh rawh, a mifial tla khawm an lawnh sih. 10Chun, vân ah aw-hâu fâk tak ka theih mi nih chun, 'Tuah chun kan Pathian ruangsuahnâk leh a thiltikhonâk leh Lal asi zia chu a langhtir le, tuah a Mesia thuneihnâk chu a langhtir rawh! Kan unau tla phiar hen Pathian mâika ah a sûn a zân hen a dîr tâwn mi chu vân thawk hen lawnh asi rawh," a ti. 11Kan unau tla nih chun Dawrâ Fa thisen zârah leh thih ngamh rê hen thudik an phuangnâk zârah anih chu an neh rawh; 12chun, vân tla leh a sungah um mi tla a lâwm u, sikhawmsele, tual leh tisumsumriat tlûn chu a pit! Diabol nih chun tik tâwmtê cho a nei rawh ti a theih ruangah a thinthawk bû hen nan sinah a hawng ṭum rawh," a ti. 13Rûlrêu nih chun tual ah lawnh asi ti a theih ka hen fapa ringtu nunau chu a râl rawh. 14Chun, nunau chu kum thum leh a sêu zauhkhenh ding hen leh rûlpi lakah a him khonâk ding hen, a mun ramkaro leiah zuang ding hen mupi thla panih an pêk. 15Chun, rûlpi nih chun chu nunau chu fenhtir ding hen tiva hâwi hen a kâ lâk mi tî chu a suah rawh. 16Sikhawmsele, tual nih nunau chu a ṭangpi le, tual nih chun a kâ a âng le, rûlpi nih a kâ lakah tiva hâwi hen a suah mi tî chu a dawlh hep. 17Chun, Rûlrêu chu nunau tlûnah a thinthawk le, a thlak tla an um rih mi, Pathian thupêk tla zâwt hen Jisu theihtirnâk thu pawmtu tla chu do ding hen a suak rawh. 18Chun, Rûlrêu chu tipi kap ah chun a dîr rawh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\