THUPHUANG 20

1Chun, vânmifial, khurtawdawnglo renh leh chikchîn lian tak put hen, vân thawk hen a hawng ṭum mi ka muh. 2Chun, rûlrêu, rûlpi tar, chu chu Diabol mawh, Setan chu a tleih le, kum sâng khat rang ding hen a phuar rawh. 3Vânmifial nih chun khurtawdawnglo ah a khumh le, a khar pang le, kum sâng a tling lân lo chu phun kip a perpet lo rawh nâk ding hen a sengh tap le, chu nûn chun sâwtlotê suah nawlh rih ding asi. 4Chun, laltophah tla ka muh le, a tlûnah mi an to le, an sinah lâirêlnâk an pêk na le, chun, Jisu theihtirnâk thu ruangah leh Pathian thu ruangah lû tan hen an thi mi thlarau tla leh sarâng leh a lem mâimûk lo hen, an chal ah mawh, an kut ah mawh singsiahnâk neilotu tla thlarau khawm ka muh le, chubang tla chu an nung le, Jisu Krist hen kum sâng khat lâi an rêl. 5Chun, mithi dang tla lam chu kum sâng khat a ral lân lo chu an nung lo rih. Hi hi thawknawlhnâk masachem chu asi. 6Hi thawknawlhnâk masachem ah a tel mi tla chu an thaw suak hen anna thenhlimh asi, chubang tla tlûnah chun thih nihnâk nih thu rerêng a nei lai lo le, Pathian leh Krist bâwlpu tla an si lai le, amah hen kum sâng khat lâi an rêl lai. 7Chun, kum sâng khat a tling tikah Setan chu a tângnâk ah mi suah hen a um lai le, 8tual ah phun tla, Gog leh Magog chu perpet ding leh râltuk dingah pumh na ding hen a suak lai, chubang tla tam zia chu tisumsumriat kapah sep hâwi an si. 9Chun, tual tlûn khat zat hen an kal le, Pathian mi le umnâk leh Pathian nih a dâwt mi khua chu an hual le, chun, vân thawk hen mei a hawng tla le, a khangh hep na rawh. 10Chun, anmah perpettu Diabol chu, sarâng leh khuavâng telê umnâk mei leh kât zur ah an lawnh rawh, chun, zungzâl hen sûn leh zân hen rêp hen an um lai. 11Chun, laltophah lianpi vâr tak leh a tlûnah a to mi ka muh le, a mâika mi tual leh vân an tek ving le, muh kho an si lo rawh. 12Chun, mithi tla, a lian a mê hen, laltophah mâika ah an dîr mi ka muh le, chun lasuibu tla chu a kêu le, chun, lasuibu dang, nungnâk lasuibu khawm a kêu le, chun, mithi tla chu an thilti lasuibu tla ah â rîn hâwitê hen lâirêl piak hen an um rawh. 13Chun, tisumsumriat nih a sungah mithi tla chu a suah le, thihnâk leh mithi khua tla khawm nih an sungah mithi tla chu an suah le, an ektê hen an thilti hâwitê hen lâirêl piak hen an um. 14Thihnâk leh mithi khua tla chu meizur ah an lawnh rawh. Chu chu thih nihnâk chu asi. 15Âuzawng nungnâk lasuibu ah a min rîn hen a um lo mi chu meizur ah an lawnh rawh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\